11

1Ăn khân may jêng phung kơt ƀư nâm bu gâp, jêh ri gâp nơm kơt Brah Krist.

Ndơ Nkrơ̆ Phung Bu Ur Dôl Tâm Rƀŭn

2Gâp tâm rnê ma khân may yorlah khân may kah gĭt ma gâp tâm lĕ rngôch ndơ, jêh ri khân may djôt prăp nau nti nâm bu gâp ăn jêh ma khân may. 3Ƀiălah gâp ŭch ăn khân may gĭt Brah Krist jêng Kôranh ma ăp nơm bu klâu, jêh ri bu klâu jêng kôranh ma bu ur jêh ri Brah Ndu jêng Kôranh ma Brah Krist. 4Ăp nơm bu klâu mbơh sơm mâu lah mbơh lor jêh ri bôk păng nkŭm, păng mâu yơk ma kôranh păng ôh. 5Ƀiălah ăp nơm bu ur mbơh sơm mâu lah mbơh lor mâu nkŭm bôk, păng mâu yơk ma kôranh păng ôh, nau nây jêng tâm ban ma păng poih jêh sŏk păng. 6Yorlah tơlah du huê bu ur mâu nkŭm ôh bôk păng, ăn păng kreh lơi lĕ sŏk păng; ƀiălah tơlah du huê bu ur prêng geh sŏk kreh jêh mâu lah poih lơi, ăn păng nkŭm lơi bôk păng.
7Bu klâu mâu vay ôh nkŭm bôk yorlah păng jêng rup jêh ri nau chrêk rmah Brah Ndu; ƀiălah bu ur jêng nau chrêk rmah bu klâu. 8(Yorlah Brah Ndu mâu njêng bu klâu tă bơh bu ur ôh, ƀiălah bu ur Brah Ndu njêng tă bơh bu klâu. 9Jêh ri Brah Ndu rhăk njêng bu klâu mâu di yor bu ur ôh, ƀiălah Brah Ndu rhăk njêng bu ur yor ma bu klâu). 10Yor phung tông păr ueh Brah Ndu bu ur vay geh ta bôk ndơ tâm mbên ma nau dơi păng rnơm. 11Ƀiălah tâm Kôranh Brah bu ur mâu jêng ôh mâu geh bu klâu, jêh ri bu klâu mâu jêng ôh lah mâu geh bu ur; 12yorlah tâm ban ma bu ur luh tă bơh bu klâu, pôri aƀaơ bu ur deh ma bu klâu, ƀiălah lĕ rngôch luh tă bơh Brah Ndu.
13Ăn khân may nơm mĭn, ueh lĕ ma bu ur mbơh sơm ma Brah Ndu mâu nkŭm bôk? 14Nau vay neh ntu mâu mâp nti hĕ ma khân ay may jêng nau bêk ma bu klâu om sŏk jong? 15Ƀiălah jêng nau chrêk rmah ma bu ur om sŏk jong, yorlah sŏk păng jêng tâm ban ma bok nkŭm bôk păng.
16Tơlah du huê ŭch tâm rlăch, he mâu vay ôh ƀư pô nây, mâu lah phung ngih Brah Ndu.

Nau Nhêt Sa Tâm Êp Ma Nau Chroh

17Dôl gâp ăn nau mbơh aơ ma khân may, gâp mâu tâm rnê ma khân may ôh, yorlah khân may tâm rƀŭn mâu di ŭch jêng ueh lơn, ƀiălah jêng mhĭk lơn. 18Lor lơn gâp tăng jêh tơlah khân may tâm rƀŭn tâm Ngih Brah Ndu, geh nau tâm pă tâm phung khân may jêh ri gâp chroh nau nây du n'gul. 19Yorlah nanê̆ geh phung êng êng tâm phung khân may, gay ma bu dơi gĭt năl mbu nơm jêng răp jăp đah he. 20Tơlah khân may tâm rƀŭn mâu di khân may sa nhêt tâm êp đah Kôranh Brah ôh. 21Tơlah bu ntơm sa, ăp nơm ndal sa ndơ păng nơm, du huê ji ngot, jêh ri du huê êng nhŭl ndrănh. 22Khân may mâu geh hĕ ngih êng prăp ntŭk nhêt sa? Mâu lah khân may tâm rmot ma phung ngih Brah Ndu jêh ri ŭch ƀư bêk phung mâu geh ndơ? Moh ndơ gâp mra lah ma khân may? Gâp mra tâm rnê ma khân may đŏng? Tâm nau nây gâp mâu tâm rnê ma khân may ôh.
23Gâp hŏ sŏk jêh nau nti tă bơh Kôranh Brah jêh ri gâp lah đŏng ma khân may pô aơ: 24Tâm măng bu jao Brah Yêsu ma bu, Păng sŏk kapŭng lah ueh ma Brah Ndu, jêh ri Păng nkêch kapŭng. Păng lah: "Aơ jêng nglay săk gâp ăn ma khân may. Ƀư pô aơ gay ma khân may kah gĭt ma gâp ". 25Tâm ban lĕ, jêh khân păng sa, Brah Yêsu sŏk đŏng kchok jêh ri lah: "Kchok aơ jêng nau tâm nkol mhe khân may đah Brah Ndu ma mham gâp. Ƀư pô aơ gay ma khân may kah gĭt ma gâp tâm ăp tơ̆ khân may nhêt kchok aơ". 26Yorlah ăp tơ̆ khân may sa kapŭng aơ, nhêt kchok aơ, khân may nkoch nau Kôranh Brah khĭt, tât Păng văch tay. 27Yor ri mbu nơm sa kapŭng mâu lah nhêt kchok Kôranh Brah mâu tâm gop ma săk păng, nơm nây jêng tih đah nglay săk jêh ri đah mham Kôranh Brah. 28Pôri lĕ rngôch bunuyh mbu nơm nhêt sa, ăn păng sek uănh êng păng nơm lor, ri mơ păng dơi sa kapŭng mâu lah nhêt kchok aơ. 29Yorlah mbu nơm sa kapŭng mâu lah nhêt kchok aơ blă blơ, păng mâu kơp ndơ nây jêng săk jăn Kôranh Brah. Pôri păng dơn nau bu phat dôih dôl păng nhêt sa.
30Yor nau nây geh âk tâm phung khân may ji kuet, ji rôi, jêh ri ƀaƀă tâm phung khân may hŏ khĭt jêh. 31Lah he sek uănh êng săk he nơm lor, pôri bu mâu hôm phat dôih he ôh. 32Ƀiălah tơlah Kôranh Brah phat dôih he, păng nkra he, gay ma he mâu mra dơn ôh nau tâm rmal ndrel ma neh ntu. 33Pôri, hơi phung oh nâu, tơlah khân may tâm rƀŭn ma nau nhêt sa tâm êp, tâm kâp hom ndrăng khân may. 34Tơlah du huê ji ngot, ăn păng sông sa, ta ngih păng nơm, klach lah khân may tâm rƀŭn jêh ri sŏk dơn nau phat dôih. Gâp mra nkra nau êng tơlah gâp tât.