14

Ân tứ nói tiên tri và ngoại ngữ

1Anh em hãy tìm cầu tình yêu và ao ước các ân tứ Thánh Linh, nhất là ân truyền giảng lời Chúa. 2Người nói ngoại ngữ không nói với con người nhưng với Thượng Đế: không ai hiểu được vì người ấy nói về các huyền nhiệm do Thánh Linh cảm động. 3Còn truyền giảng là nói lời Chúa cho người khác nghe, nhằm mục đích gây dựng, khích lệ và an ủi. 4Người nói ngoại ngữ gây dựng cho mình, nhưng người giảng lời Chúa gây dựng Hội thánh.
5Tôi muốn mỗi anh em đều nói ngoại ngữ, nhưng tôi càng mong anh em giảng lời Chúa, vì giảng lời Chúa quan trọng hơn nói ngoại ngữ. Nói ngoại ngữ chỉ gây dựng Hội thánh khi có người thông dịch.
6Thưa anh em, nếu tôi đến thăm anh em và nói thứ tiếng anh em không hiểu, thì ích lời gì cho anh em? Anh em chỉ được gây dựng, khi tôi nói cho anh em hiểu Chân lý Chúa khải thị, hoặc tri thức tâm linh, hoặc khi tôi công bố, giảng dạy lời Chúa.
7Cũng như các nhạc khí, ống tiêu hay thụ cầm, nếu phát ra âm thanh hỗn loạn, làm sao biết đang tấu bản nhạc gì? 8Nếu kèn trận thổi những tiếng lạc lõng, rời rạc, ai hiểu được mà xông pha chiến trận? 9Anh em cũng thế, nếu miệng lưỡi phát âm không rõ ràng, ai biết anh em muốn nói gì? Đó chỉ là lời nói vô nghĩa. 10Thế giới có nhiều ngôn ngữ, mỗi ngôn ngữ đều có ý nghĩa. 11Khi tôi không hiểu ngôn ngữ nào, người nói ngôn ngữ đó chê tôi man rợ, và tôi cũng chê họ man rợ! 12Anh em đã ao ước nhận lãnh ân tứ Thánh Linh, hãy cầu xin ân tứ tốt nhất để gây dựng Hội thánh.
13Người nào nói ngoại ngữ cũng cầu xin Chúa cho mình có khả năng thông dịch. 14Nếu tôi cầu nguyện bằng ngoại ngữ, tâm linh tôi cầu nguyện, nhưng trí óc tôi không hiểu. 15Vậy tôi phải làm gì? Tôi cầu nguyện bằng cả tâm linh lẫn trí óc, ca ngợi Chúa bằng cả tâm linh lẫn trí óc. 16Nếu anh em tạ ân Chúa bằng tâm linh, người khác không thể hiểu, làm sao họ đồng lòng hiệp ý với anh em? 17Lời cảm tạ của anh em vẫn tốt, nhưng người khác không được gây dựng. 18Tôi cảm tạ Thượng Đế vì tôi nói được nhiều ngoại ngữ hơn anh em.
19Nhưng giữa Hội thánh, thà tôi nói năm ba lời cho người khác hiểu để hướng dẫn họ còn hơn nói hàng vạn lời bằng ngôn ngữ không ai hiểu. 20Thưa anh em, đừng hiểu biết hời hợt như trẻ con. Về việc xảo trá, nên ngây thơ như trẻ con, nhưng về việc hiểu biết, nên chín chắn như người lớn. 21Thánh kinh chép: “Chúa phán: Ta sẽ dùng người nước ngoài nói tiếng lạ với dân này; nhưng họ không lắng nghe Ta.”
22Như thế, ngoại ngữ là dấu hiệu cho người vô tín biết quyền năng của Chúa, không phải cho tín hữu. Còn công bố lời Chúa là để giúp ích tín hữu, không phải cho người vô tín. 23Nếu Hội thánh nhóm họp, tất cả đều nói ngoại ngữ, và nếu có người không hiểu hoặc người vô tín bước vào, họ sẽ tưởng anh em điên loạn. 24Nhưng nếu tất cả truyền giảng lời Chúa, gặp lúc người vô tín hay người chưa hiểu Phúc âm bước vào, những lời ấy sẽ thuyết phục, cáo trách họ, 25và những điều bí ẩn trong lòng bị phơi bày. Họ sẽ cúi mặt xuống thờ phượng Thượng Đế và nhìn nhận Thượng Đế thật đang sống giữa anh em.
26Vì thế, khi anh em nhóm họp, người hát thánh ca, người giảng dạy, người tỏ bày mặc khải, người nói ngoại ngữ, người thông dịch: tất cả đều nhằm mục đích gây dựng Hội thánh. 27về việc nói ngoại ngữ, mồi lần họp chỉ cho hai hoặc ba người nói: phải nói lần lượt và có người thông dịch.
28Nếu không ai thông dịch, người được ân nói ngoại ngữ phải ngồi yên lặng trong Hội thánh, nói thầm với mình và với Thượng Đế. 29Cũng nên để hai hoặc ba người giảng giải lời Chúa, còn các tín hữu khác ngồi nghe. 30Trong số người nghe, nếu ai được mặc khải, người giảng giải nên nhường lời.
31Vì tất cả anh em có thể lần lượt giảng giải lời Chúa, để ai nấy đều học hỏi và được khích lệ. 32Người giảng giải lời Chúa phải có tinh thần phục tùng kỷ luật. 33Vì Thượng Đế là Chúa bình an, Ngài không ưa cảnh hỗn loạn.
Hội thánh khắp nơi đều giữ trật tự khi hội họp,
34phụ nữ phải yên lặng, không được lên tiếng thảo luận, phải thuận phục như luật pháp đòi hỏi. 35Nếu phụ nữ muốn tìm hiểu điều gì, hãy hỏi chồng lúc ở nhà, không được phát biểu ý kiến giữa Hội thánh.
36Anh em tưởng Đạo Chúa phát xuất từ Cổ-linh, và chỉ truyền bá tại Cổ-linh thôi sao? 37Người nào cho mình được ân nói tiên tri hoặc ân tứ khác của Thánh Linh, hẳn biết những điều tôi viết cho anh em là mệnh lệnh của Chúa. 38Ai không nhìn nhận như thế, anh em đừng nhìn nhận họ.
39Vậy, anh em hãy ước ao được ân nói tiên tri, truyền giảng lời Chúa và đừng ngăn cản việc nói ngoại ngữ. 40Mọi việc phải thực hiện cách thích hợp và trong vòng trật tự.