15

Nau Dâk Rêh

1Hơi phung oh nâu, gâp nkah khân may nau mhe mhan gâp mbơh jêh, nau khân may sŏk dơn jêh, tâm nau nây lĕ khân may gŭ rjăp, 2jêh ri ma nau nây khân may klaih jêh, tơlah khân may djôt prăp nau gâp mbơh jêh tơlah mâu di pô nây, nau khân may chroh jêng dơm dam. 3Yorlah gâp ăn ma khân may lor lơn ma lĕ rngôch nâm bu gâp nơm sŏk dơn jêh, pô nây Brah Krist khĭt jêh yor nau tih he, tĭng nâm nau nchih jêh, 4bu tâp jêh Păng, tăch pe nar Păng hŏ dâk rêh, tĭng nâm nau nchih jêh, 5Păng tâm mpơl jêh Păng nơm ma Y-Sêphas, jêh ri ma phung jât ma bar nuyh. 6Jêh ma nây Păng tâm mpơl ma rmeh prăm rhiăng nuyh phung oh nâu tâm du tơ̆. Âk tâm phung nây hôm rêh, ƀiălah ƀaƀă hŏ khĭt jêh. 7Jêh ri Păng tâm mpơl ma Y-Yakơ, jêh ri ma lĕ rngôch phung kôranh oh mon. 8Jêh ma nây Păng ăt tâm mpơl ma gâp đŏng nâm bu du huê kon bu deh gao nar. 9Yorlah gâp jêng kôranh oh mon jê̆ lơn ma lĕ rngôch, gâp mâu khư ôh bu kuăl gâp kôranh oh mon yorlah gâp ƀư mhĭk jêh ma phung Ngih Brah Ndu. 10Ma nau Brah Ndu yô̆ gâp dơi jêng nâm bu pô aơ, jêh ri nau păng yô̆ mâu jêng dơm dam ôh ma gâp. Yorlah gâp pah kan âk lơn ma lĕ rngôch khân păng mâu di gâp nơm ôh, ƀiălah nau yô̆ Brah Ndu gŭ ndrel ma gâp. 11Pô nây yơh, gĭt lah gâp, gĭt lah khân păng, nau nây yơh hên nti, jêh ri khân may chroh jêh.
12Pôri tơlah bu nti ma Brah Krist dâk rêh tă bơh khĭt, mâm ƀư geh ƀaƀă tâm phung khân may lah mâu geh nau dâk rêh? 13Tơlah mâu geh ôh nau dâk rêh tă bơh phung khĭt, pôri Brah Krist mâu hôm mâp dâk rêh ôh. 14Tơlah Brah Krist, mâu hôm dâk rêh ôh, nau hên nti jêng dơm dam, jêh ri nau khân may chroh jêng dơm dam lĕ. 15Pôri he jêng phung mbơh tih nau Brah Ndu; yorlah he mbơh ma nau Brah Ndu ăn Brah Yêsu dâk rêh. Ƀiălah păng mâu hôm ndâk rêh ôh tơlah nanê̆ phung khĭt mâu hôm dâk rêh. 16Tơlah phung khĭt mâu hôm dâk rêh, Brah Krist mâu hôm dâk rêh ôh. 17Jêh ri tơlah Brah Krist mâu hôm dâk rêh nau chroh khân may jêng dơm dam, khân may ăt hôm gŭ tâm nau tih khân may yơh. 18Pô nây lĕ phung khĭt jêh tâm Brah Krist jêng roh jêh. 19Tơlah knŏng tâm nau rêh aơ he geh nau kâp gân tâm Brah Krist, he jêng phung rêh ni lơn ma lĕ rngôch bunuyh yơh.
20Ƀiălah aƀaơ Brah Krist dâk rêh jêh bơh phung khĭt. Păng jêng play lor ma phung khĭt jêh. 21Pôri, nau khĭt tât jêh yor ma du huê bunuyh, jêh ri yor du huê bunuyh lĕ nau dâk rêh bơh phung khĭt tât jêh. 22Yorlah tâm ban ma Y-Ađam lĕ rngôch khĭt, tâm ban lĕ rngôch mra dâk rêh tâm Brah Krist. 23Ƀiălah ăp nơm dăp rep êng păng. Brah Krist nâm bu play lor lơn, jêh ri phung jêng ndơ Brah Krist ta nar păng mra văch. 24Rnôk nây mra tât nar lôch, tơlah păng jao ƀon bri hđăch ma Brah Ndu, Mbơ̆, jêh păng ƀư rai lĕ nau chiă uănh, lĕ nau dơi toyh, jêh ri lĕ nau brah. 25Yorlah păng chiă uănh tât păng dơm lĕ phung rlăng păng tâm dâng jâng păng. 26Nơm rlăng dăch dŭt păng mra ƀư rai jêng nau khĭt. 27Yorlah Brah Ndu dơm jêh lĕ rngôch ndơ tâm dâng jâng păng. Tơlah, bu lah: "Lĕ rngôch mpa lăp păng dadê jêh". Pôri mâu kơp ôh nđâp ma nơm nglăp lĕ rngôch mpa nây ma păng. 28Tơlah lĕ rngôch mpa lăp păng dadê jêh, dôl nây Kon Păng nơm lĕ mra lăp Nơm hŏ nglăp ma păng lĕ rngôch mpa, pô nây mơ Brah Ndu mra jêng lĕ ma lĕ rngôch.
29Tơlah mâu di pô nây, mâm dơi rblang nau bu dơn nau ƀaptem yor phung khĭt? Tơlah phung khĭt mâu hôm dâk rêh ôh, mâm ƀư bu dơn ƀaptem yor ma khân păng? 30Mâm ƀư hên gŭ tâm nau rêh ni ăp mông? 31Hơi oh nâu, gâp mbơh ma khân may jêng nau chrêk rmah ma gâp tâm Yêsu Krist, Kôranh Brah he, ăp nar gâp gŭ dăch nau khĭt! 32Tơlah ta năp măt bunuyh gâp tâm lơh đah phung jun ta ƀon Êphêsô moh nau khlay ma gâp tơlah phung khĭt mâu hôm dâk rêh ôh?"
 Ăn he sông sa jêh ri nhêt yorlah ôi taơ he mra khĭt".
33Lơi ndơm khân may nơm ma nau nây ôh.
 "Phung mĭt jiăng mhĭk ƀư rai nau gŭ ngau krao sach ueh".
34Ăn plơ̆ sĭt ma nau di jêh ri lơi ƀư tih ôh. Yorlah ƀaƀă mâu gĭt năl Brah Ndu ôh. Gâp lah nau aơ gay ƀư bêk khân may.
35Klăp lah geh lĕ tâm khân may mra ôp: "Mâm ƀư phung khĭt dơi dâk rêh đŏng? Moh ntil săk jăn khân păng mra njêng đŏng?" 36Hơi bunuyh rluk? Găr may tuch mâu dơi rêh đŏng ôh tơlah păng mâu khĭt. 37Ndơ may tuch nây, găr ba mâu lah găr êng êng mra hon, jêng găr dơm, nâm bu găr ba me mâu lah ntil găr êng. 38Ƀiălah Brah Ndu nsrom an găr nây ăn geh săk tĭng nâm păng ŭch, ăp ntil găr geh săk êng êng tĭng nâm ntil păng. 39Lĕ rngôch nglay săk mâu geh tâm ban ôh, nglay săk bunuyh êng, nglay mpô mpa êng, nglay phung sĭm êng, nglay ka êng. 40Geh lĕ nglay tâm trôk jêh ri săk jăn ta neh ntu, ƀiălah nau chrêk rmah săk jăn tâm trôk êng đah nau chrêk rmah săk jăn ta neh ntu. 41Nau chrêk rmah nar êng, nau chrêk rmah khay êng jêh ri nau chrêk rmah mănh êng, nđâp nau chrêk rmah du rplay mănh aơ, êng lĕ đah nau chrêk rmah du rplay mănh êng êng.
42Tâm ban lĕ tâm nau dâk rêh đŏng tă bơh khĭt. Săk jăn bu tuch tâm neh mra ôm rai, ƀiălah săk jăn dâk rêh nây mâu blau ôm rai ôh. 43Bu tuch păng ƀơ̆ ƀơch păng dâk rêh jêng chrêk rmah Bu tuch păng rdja, păng dâk rêh jêng ktang. 44Bu tuch păng ma nglay săk păng dâk rêh jêng săk brah. Tơlah geh nglay săk, mra geh đŏng nglay săk brah. 45Yor nây geh nau nchih jêh pô aơ: "Bunuyh lor lơn Y-Ađam, jêng huêng rêh". Y-Ađam dăch dŭt jêng huêng dơi ăn rêh. 46Mâu di huêng brah văch lor, ƀiălah nglay săk huêng brah văch pakơi. 47Bunuyh lor, luh tă bơh neh, jêng ndruyh neh, bunuyh pakơi luh tă bơh trôk. 48Tâm ban ma nơm tă bơh neh, pô nây, lĕ phung bơh neh jêh ri tâm ban ma nơm tă bơh trôk, nâm nđĕ lĕ phung bơh trôk. 49Jêh ri nâm bu he djôt jêh rup tă bơh neh, he mra djôt tâm ban lĕ rup tă bơh trôk.
50Hơi phung oh nâu, gâp lah ma khân may, nglay săk jêh ri mham mâu dơi dơn bri hđăch Brah Ndu ôh. Nau ôm, rai mâu lĕ dơi dơn nau mâu blau ôm rai. 51Aơ, gâp mbơh nau khlay nđâp aơ ma khân may. He mâu mra khĭt lĕ rngôch ôh, ƀiălah lĕ rngôch he mra rgâl, 52ƀâtlât nâm bu mƀrêh măt, tâm mông bu uh nŭng nglĕ dŭt pôri lah bu uh nŭng nây phung khĭt mra dâk rêh mâu hôm blau ôm ôh, jêh ri lĕ rngôch phung he mra rgâl. Pôri săk jăn he blau khĭt, păng nsrom ndơ mâu blau khĭt, săk jăn he blau ôm, păng nsrom ndơ mâu blau ôm. 53Pôri săk jăn blau ôm aơ, mra nsrom ndơ mâu blau ôm, jêh ri tơlah săk jăn blau khĭt, mra nsrom ndơ mâu blau khĭt. 54Tơlah săk jăn blau ôm aơ, mra nsrom ndơ mâu blau ôm, jêh ri tơlah săk jăn blau khĭt aơ, mra nsrom ndơ mâu blau khĭt, ri mơ nau bu nchih jêh jêng di ngăn pô aơ: "Nau dơi rvăn jêh nau khĭt". 55Hơi nau khĭt, hŏ nau dơi may? Hơi nau khĭt, hŏ mpôch may? 56Nau tih jêng mpôch ma nau khĭt, jêh ri nau vay, jêng nau brah ma nau tih. 57Ƀiălah ăn he tâm rnê ma Brah Ndu, păng ăn nau dơi ma he tâm Kôranh he, Yêsu Krist.
58Pôri, hơi phung oh nâu gâp rŏng ngăn ngên, ăn khân may gŭ răp jăp, lơi mpât n'gơ jêh ri pah kan ăn ktang ƀaƀơ ma Kôranh Brah, dôl khân may gĭt kan khân may pah mâu mra jêng dơm dam ôh tâm Kôranh Brah.