3

Nau Tâm Pă Tâm Ngih Brah Ndu Ta Ƀon Kôrintô

1Hơi phung oh nâu, mâu di tâm ban ma bunuyh brah, gâp dơi ngơi ma khân may, ƀiălah bunuyh tĭng nâm nglay săk nâm bu phung kon jê̆ tâm Brah Krist. 2Gâp siăm jêh khân may ma dak toh, mâu di ma ndơ sa dăng ôh. Yorlah khân may mâu dơi dơn ndơ nây ôh; jêh ri nđâp aƀaơ aơ khân may mâu dơi dơn lĕ. 3Yorlah khân may ăt jêng phung tĭng nâm nglay săk. Tơlah geh tâm phung khân may nau mâu nach jêh ri nau tâm jin, mâu di hĕ khân may tĭng nâm nglay săk, jêh ri hăn tĭng nâm bunuyh hĕ? 4Tơlah du huê lah: "Gâp tĭng Y-Pôl", jêh ri du huê êng: "Gâp tĭng Y-Apôlôs", mâu di hĕ khân may knŏng jêng bunuyh? 5Mbu nơm jêng Y-Apôlôs? Jêh ri mbu jêng Y-Pôl? Khân păng jêng oh mon. Yor khân păng yơh khân may chroh jêh tĭng nâm Kôranh Brah ăn jêh ma ăp nơm. 6Gâp tăm jêh, Y-Apôlôs djrah dak jêh, ƀiălah Brah Ndu ăn hon. 7Pôri, mâu di nơm tăm mâu lah nơm djrah dak ôh jêng khlay, ƀiălah Brah Ndu, Nơm ăn hon. 8Nơm tăm jêh ri nơm djrah dak jêng tâm ban, ƀiălah ăp nơm mra sŏk dơn nau nkhôm păng tĭng nâm kan păng pah.
9Yorlah hên jêng bunuyh pah kan ndrel ma Brah Ndu; khân may jêng mir lŏ Brah Ndu. Khân may jêng ngih Brah Ndu. 10Tĭng nâm nau Brah Ndu yô̆ an jêh ma gâp, gâp ƀư jêh ntur tâm ban ma du huê bunuyh ƀư ngih blau mĭn, jêh ri du huê êng ndâk ngih ta klơ ntur gâp ƀư jêh, ƀiălah ăp nơm njrăng ma nau păng ndâk ta klơ ntur nây. 11Yorlah mâu geh bunuyh dơi ƀư ntur êng, knŏng ntur bu ƀư ơm, nâm bu ntĭt, Yêsu Krist. 12Tơlah bu ƀư ngih ta klơ ntur nây ma mah, ma prăk, ma lŭ khlay, ma si, ma gơ̆ kro, ma rhe, 13kan ăp nơm mra tâm mpơl; yorlah nar bu ăn bu gĭt năl păng, ŭnh mra tâm mpơl păng, jêh ri ŭnh mra rlong uănh moh ntil kan ăp nơm ƀư jêh. 14Tơlah kan ndâk jêh ta klơ ntur nây ăt hôm, păng mra sŏk dơn nau nkhôm. 15Tơlah kan bu ƀư lĕ ŭnh sa lơi, păng mra roh nau nkhôm ma păng, bi păng nơm mra klaih ƀiălah nâm bu luh tă bơh ŭnh.
16Khân may mâu gĭt hĕ khân may jêng ngih ma Brah Ndu, jêh ri Brah Huêng Ueh Brah Ndu gŭ tâm khân may? 17Tơlah du huê ƀư rai ngih Brah Ndu, Brah Ndu mra ƀư rai păng, yorlah ngih ma Brah Ndu jêng kloh ueh, jêh ri khân may jêng ngih nây. 18Lơi ăn du huê ndơm păng nơm tơlah du huê tâm phung khân may mĭn păng nơm jêng nơm blau mĭn tâm neh ntu aơ, ăn păng jêng rluk, gay ma păng mra blau mĭn. 19Yorlah nau blau mĭn neh ntu aơ jêng nau moih ta năp Brah Ndu. Yorlah geh nau nchih jêh: "Păng sŏk phung blau mĭn tâm nau ƀlăch ƀlêr khân păng", 20jêh ri: "Kôranh Brah gĭt năl nau mĭn phung blau mĭn mâu khlay ôh".
21Pôri, lơi ăn bu yơk ma bunuyh, yorlah lĕ rngôch mpa jêng ndơ khân may dadê. 22Gĭt lah Y-Pôl mâu lah Y-Apôlôs, Y-Sêphas, neh ntu, nau rêh, nau khĭt, ndơ nar aơ, mâu lah ndơ nar kăndơ̆, lĕ rngôch jêng ndơ khân may dadê; 23jêh ri khân may jêng ndơ Brah Krist jêh ri Brah Krist jêng ndơ Brah Ndu.