5

Nau Mhĭk Tâm Ƀon Kôrintô

1Bu tăng lư ăp ntŭk geh nau văng tĭr tâm phung khân may. Nau văng tĭr tâm ban pô nây bu mâu saơ ôh tâm phung bu năch; Yorlah du huê tâm phung khân may tâm gŭ đah ur mbơ̆ păng. 2Jêh ri khân may bêng ma nau sưr! Ueh lơn khân may rngot ma nau nây, gay ma nơm ƀư tih nây bu mra tâm nkhah đah phung khân may. 3Gâp ndŭt kơi kđôi lĕ tâm săk jăn, ƀiălah gâp gŭ ndrel ma khân may tâm huêng, jêh ri nâm bu gâp gŭ ndrel, gâp phat jêh dôih nơm ƀư tih nây. 4Tâm amoh Brah Yêsu, Kôranh Brah he, khân may jêh ri huêng gâp tâm rƀŭn ndrel ma nau brah Kôranh Brah he, Brah Yêsu, 5ăn jao hom du huê bunuyh ƀư pô nây ma brah Satan ƀư rai nglay săk păng, gay ma huêng păng dơi tâm rklaih nar Kôranh Brah Yêsu.
6Nau khân may rnê êng khân may nơm mâu ueh ôh, khân may mâu gĭt hĕ ndrui djê̆ lê̆ dơi ƀư ră rnih lĕ? 7Ăn kloh lơi ndrui ơm bơh khân may, ri mơ khân may dơi jêng rnih mhe, yorlah khân may mâu geh ndrui ôh. Yorlah Brah Krist, kon biăp Nau Găn he jêng jêh mpa ƀư brah. 8Pôri, ăn he yơk ma nar maak nây, mâu di ma ndrui ơm ôh, mâu lĕ ma ndrui nau ndơm jêh ri ƀai ƀiălah ma kapŭng mâu geh ndrui jêng nau kloh ueh jêh ri nau ngăn.
9Gâp nchih jêh samƀŭt njuăl ma khân may, lơi ăn khân may tâm rnglăp đah phung văng tĭr ôh. 10Mâu di ma phung văng tĭr tâm neh ntu aơ, mâu lah phung rŏng ma prăk, mâu lah phung ntŭng, mâu lah phung mbơh rup brah, tơlah pô nây khân may mra luh bơh neh ntu yơh. 11Ƀiălah gâp nchih jêh ma khân may, lơi tâm rnglăp ôh ma du huê bunuyh lah păng jêng oh nâu, ƀiălah păng jêng bunuyh văng tĭr, mâu lah bunuyh rŏng ma prăk, mbơh rup brah, dăng suai rak, nhŭl ndrănh mâu lah ntŭng, nchâp bu, mâu dơi sông sa ndrel lĕ ma bunuyh nâm nđĕ. 12Moh nau khlay ma gâp phat dôih phung padih? Mâu di hĕ ma phung tâm trôm ngih Brah Ndu khân may mra phat dôih? 13Bi ma phung padih, Brah Ndu mra phat dôih khân păng, "Nkhah lơi bunuyh tih bơh phung khân may."