6

Nau Phat Dôih Ndrăng Phung Chroh

1Tơlah du huê tâm phung khân may geh nau đah du huê oh nâu, mâm ƀư păng dơi janh ăn phung tih phat dôih nây, jêh ri mâu ăn ôh phung kloh ueh phat dôih? 2Khân may mâu gĭt hĕ phung kloh ueh yơh mra phat dôih neh ntu? Jêh ri khân may yơh mra phat dôih neh ntu, mâu khư hĕ khân may phat nau jê̆ jănh? 3Khân may mâu gĭt hĕ, he yơh mra phat dôih phung tông păr ueh Brah Ndu? Nanê̆ he dơi phat dôih tâm nau rêh aơ! 4Jêh ri tơlah khân may geh nau pô nây, mâm ƀư khân may njŭn leo nau nây ta năp phung bu mâu yơk tâm phung ngih Brah Ndu? 5Gâp lah pô nây gay ăn bêk khân may. Mâm ƀư mâu geh hĕ du huê tâm phung khân may blau mĭn dơi phat dôih ndrăng oh nâu păng, 6ƀiălah du huê nâu phong oh păng ta năp phung mâu chroh? 7Pôri, tih jêh phung khân may tâm geh nau ndrăng khân may. Mâm ƀư khân may mâu dơn nau bu ƀư kue? Mâm ƀư khân may mâu ăn bu rvan ndơ khân may? 8Ƀiălah khân may yơh ƀư nau kue jêh ri pit rvan ndơ bu, jêh ri khân may ƀư pô nây ndrăng oh nâu.
9Khân may mâu gĭt hĕ phung kue mâu mra dơn ƀon bri hđăch Brah Ndu ôh? Lơi ta ndơm khân may nơm tâm nau aơ ôh; phung văng tĭr, phung mbơh rup brah, phung tâm lâm, phung ƀư tâm ban ma bu ur, phung ƀơ̆ ƀơch, 10phung ntŭng, phung rŏng ma prăk, phung nhŭl ndrănh, phung dăng suai rak, phung nchâp ntŭng, mâu mra dơn ƀon bri hđăch Brah Ndu ôh. 11Ƀaƀă tâm phung khân may jêng tâm ban pô nây yơh kăl e. Ƀiălah aƀaơ aơ bu rao jêh khân may, khân may jêng kloh ueh jêh, geh nau kơp sŏng jêh tâm amoh Yêsu Krist jêh ri ma Brah Huêng Ueh Brah Ndu he.
12Lĕ rngôch ndơ gâp dơi ƀư, ƀiălah lĕ rngôch mâu khlay ôh. Lĕ rngôch gâp dơi ƀư, ƀiălah gâp mâu ŭch jêng dĭk ma du ntil ndơ ôh. 13"Ndơ sông sa prăp ma ndŭl jêh ri ndŭl prăp ma ndơ sông sa" jêh ri Brah Ndu mra ƀư rai lĕ bar. Ƀiălah săk jăn mâu geh prăp ma nau văng tĭr ôh, săk jăn prăp ma Kôranh Brah jêh ri Kôranh Brah ma săk jăn. 14Jêh ri, Brah Ndu, nơm hŏ rdâk rêh jêh Kôranh Brah, mra rdâk rêh he tâm ban lĕ, ma nau brah păng.
15Khân may mâu gĭt hĕ săk jăn khân may jêng jâng ti Brah Krist? Jêh ri dơi lĕ dŏng jâng ti Brah Krist gay njêng jâng ti du huê bu ur văng tĭr? Mâu geh ôh! 16Khân may mâu gĭt hĕ ma mbu nơm tâm rnglăp đah bu ur văng tĭr jêng du nglay săk jêh đah păng? Yorlah geh nau nchih jêh pô aơ: "Phung bar hê nây mra jêng du nglay săk". 17Ƀiălah mbu nơm tâm rnglăp đah Kôranh Brah mra jêng du huêng ndrel ma păng. 18Du hom đah nau văng tĭr. Lĕ rngôch nau tih êng, du huê bunuyh ƀư, nau tih nây padih săk jăn; ƀiălah mbu ƀư nau văng tĭr ƀư tih ma săk jăn păng nơm.
19Khân may mâu gĭt hĕ săk jăn khân may jêng ngih ma Brah Huêng Ueh gŭ jêh tâm khân may? Khân may sŏk dơn păng jêh bơh Brah Ndu, jêh ri khân may mâu hôm jêng ndơ khân may nơm ôh? 20Yorlah Brah Ndu tâm chuai jêh khân may ma rnoh khlay ngăn. Pôri, tâm rnê hom ma Brah Ndu tâm săk jăn khân may jêh ri tâm huêng khân may jêng jêh ndơ Brah Ndu.