1

Nau Ngơi Rêh

1Nau geh bơh ntơm saơm, nau nĕ hên tăng jêh, nau nĕ măt hên saơ jêh, nau nĕ hên uănh jêh, jêh ri ti hên pah bi jêh ma nau ngơi rêh, 2nau rêh tâm mpơl jêh. Hên saơ jêh nau rêh jêh ri jêng phung mbơh ma păng, jêh ri nkoch bri ma khân may nau rêh n'ho ro. Păng gŭ ndrel ma Brah Mbơ̆ jêh, jêh ri bu mpơl jêh păng ma hên, 3nau nĕ hên saơ jêh ri tăng jêh, jêh ri mbơh ma khân may, gay ma khân may dơi geh nau tâm rnglăp tâm ban lĕ đah hên, jêh ri he geh nau tâm rnglăp đah Brah Mbơ̆, jêh ri đah Kon Păng, Yêsu Krist. 4Jêh ri hên nchih nau aơ gay ma nau maak he dơi jêng rah vah.

Brah Ndu Jêng Nau Ang, Ăn He Hăn Tâm Nau Ang

5Pô aơ nau mhe hên tăng jêh bơh păng jêh ri mbơh ma khân may, Brah Ndu jêng nau ang, jêh ri tâm păng mâu geh nau ngo ôh. 6Tơlah he lah, he tâm rnglăp đah păng dôl he hăn tâm nau ngo, pôri jêng he mƀruh jêh ri mâu ƀư tĭng nâm nau nanê̆ ôh. 7Ƀiălah tơlah he hăn tâm nau ang nâm bu păng gŭ tâm nau ang, he geh nau tâm rnglăp ndrăng he, jêh ri rnham Brah Yêsu, Kon Păng, ƀư kloh he bơh lĕ rngôch nau tih.

Nau Mbơh Nau Tih Jêh Ri Nau Yêsu Krist Yô̆ An

8Tơlah he lah, he mâu geh nau tih ôh, he ndơm he nơm yơh jêh ri nau nanê̆ mâu gŭ tâm he ôh 9Tơlah he mbơh nau tih he, Păng nơm răp jăp jêh ri sŏng ŭch yô̆ an nau tih he jêh ri ƀư kloh he bơh lĕ rngôch nau kue. 10Tơlah he lah, he mâu mâp ƀư tih, he ngơi mƀruh Păng jêh ri nau Păng ngơi mâu gŭ tâm he ôh.