1

Parnai Tamoong

1Hếq chĩc parnai nâi dŏq atỡng anhia tễ Parnai Tamoong. Án tamoong cớp Yiang Sursĩ tễ nhũang Yiang Sursĩ tễng paloŏng cutễq. Hếq khoiq sâng sưong án, moat hếq khoiq hữm án, cớp atĩ hếq khoiq satoaq tỗ án. 2Parnai Tamoong nâi khoiq toâq pỡ hếq, cớp hếq khoiq hữm án. Ngkíq hếq têq chĩc atỡng anhia tễ ranáq ki. Parnai Tamoong nâi ỡt mantái níc tỡ nai pứt. Nhũang án toâq pỡ hếq, án ỡt níc cớp Yiang Sursĩ, Mpoaq án. 3Hếq chĩc atỡng yỗn anhia dáng tễ máh ranáq hếq khoiq hữm cớp máh ramứh hếq khoiq sâng tễ án, yuaq hếq yoc anhia ỡt muoi mứt cớp hếq, samoât hếq ỡt muoi mứt cớp Yê-su Crĩt cớp Yiang Sursĩ, Mpoaq án, tê. 4Ngkíq hếq chĩc parnai nâi ễq anhia sâng bũi pahỡm cớp hếq, chơ mứt pahỡm hái bữn moang ŏ́c bũi óh.

Yiang Sursĩ La Ŏ́c Poang

5Nâi la parnai hếq khoiq sâng Yê-su atỡng, cớp hếq yoc anhia dáng tê: Yiang Sursĩ la ŏ́c poang. Tỡ bữn ŏ́c canám ntrớu têq ỡt cớp án. 6Ngkíq, khân bỗq hái pai hái ỡt muoi mứt cớp Yiang Sursĩ ma tâng mứt pahỡm hái noâng ễ táq ranáq sâuq, ŏ́c ki la samoât hái tayáh tâng ntốq canám cớp táq ntỡng lauq sâng. Parnai hái pai tỡ bữn rapĩeiq cớp ranáq hái táq. 7Ma khân hái bữn mứt pahỡm yoc ễ táq ranáq Yiang Sursĩ, ŏ́c ki la samoât hái tayáh tâng ntốq poang, yuaq Yiang Sursĩ ỡt ntốq poang. Ngkíq hái manoaq ratoi cớp manoaq. Cớp Yiang Sursĩ táh nheq lôih hái, cỗ nhơ tễ Yê-su, Con án, cuchĩt tang hái.
8Khân hái pai hái tỡ bữn bữn lôih ntrớu, hái phếq tỗ hái bữm. Cớp tâng mứt pahỡm hái tỡ bữn bữn muoi ŏ́c pĩeiq ntrớu. 9Khân hái ngin nheq ranáq lôih hái khoiq táq, ki Yiang Sursĩ lứq táh lôih hái ariang án khoiq ữq chơ, yuaq Yiang Sursĩ táq tanoang tapứng níc. Cớp án yỗn mứt pahỡm hái cỡt bráh o, tỡ ễq táq noâng ranáq sâuq. 10Khân hái pai hái tỡ nai táq lôih ntrớu, ŏ́c ki la ariang hái calauq Yiang Sursĩ, yuaq án pai nheq tữh cũai bữn lôih. Ngkíq parnai Yiang Sursĩ tỡ bữn ỡt tâng mứt pahỡm hái.