2

1Hơi phung kon jê̆ gâp, gâp nchih nau aơ ma khân may gay ma lơi ăn khân may ƀư tih ôh; ƀiălah tơlah bu ƀư tih, he geh du huê Nơm king, Yêsu Krist, Nơm sŏng ta năp Brah Mbơ̆. 2Păng nơm jêng ndơ ƀư brah yor nau tih he, jêh ri mâu di knŏng ma nau tih he ôh, ƀiălah nđâp ma nau tih lĕ neh ntu.

Ăn Tông Nau Ntăm

3Tơlah he tông nau Păng ntăm, ma nau nĕ yơh he gĭt he nơm gĭt năl Păng jêh. 4Mbu nơm lah: "Gâp gĭt năl păng jêh", jêh ri mâu tông ôh nau Păng ntăm, bunuyh nĕ jêng du huê mƀruh, jêh ri nau nanê̆ mâu gŭ tâm Păng ôh. 5Ƀiălah mbu nơm tông nau Păng ngơi, nau Brah Ndu rŏng jêng rah vah ngăn tâm Păng. Ma nau nĕ yơh he gĭt he gŭ tâm Păng. 6Mbu nơm lah, Păng gŭ tâm Brah Yêsu mra hăn tâm ban ma Brah Yêsu lĕ.

Nau Rŏng Ma Oh Nâu

7Hơi phung gâp rŏng, mâu geh nau ntăm mhe ôh gâp nchih ma khân may ƀiălah nau ntăm ơm khân may geh jêh ntơm bơh kăl e; nau ntăm ơm nĕ jêng nau ngơi khân may tăng jêh. 8Ƀiălah nau ntăm ơm ăt gâp nchih jêh ma khân may jêng nau nanê̆ tâm Păng jêh ri tâm khân may, yorlah nau ngo hŏ ntơm du jêh, jêh ri nau ang ngăn ntơm sol jêh. 9Mbu nơm lah păng gŭ tâm nau ang, ƀiălah păng tâm rmot ma oh nâu păng, păng ăt gŭ tâm nau ngo yơh. 10Mbu nơm rŏng ma oh nâu, păng gŭ tâm nau ang jêh ri tâm nau nĕ mâu geh nau chêh ôh. 11Ƀiălah mbu nơm tâm rmot ma oh nâu, păng gŭ tâm nau ngo, hăn tâm nau ngo, jêh ri mâu gĭt ôh mbah ntŭk păng hăn yorlah nau ngo ƀư chieh jêh măt păng.
12Hơi phung kon jê̆, gâp nchih ma khân may yor nau tih khân may yô̆ an jêh yor amoh Păng. 13Hơi phung mbơ̆, gâp nchih ma khân may yor khân may năl jêh nơm jêng saơm lor lơn. Hơi phung druh ndăm gâp nchih ma khân may yor khân may dơi jêh đah nơm mhĭk. Hơi phung kon jê̆, gâp nchih ma khân may yorlah khân may gĭt năl jêh Mbơ̆. 14Hơi phung mbơ̆, gâp nchih ma khân may gĭt năl jêh Nơm jêng saơm lor lơn, hơi phung druh ndăm gâp nchih ma khân may yorlah khân may jêng ktang jêh ri Nau Brah Ndu Ngơi gŭ tâm khân may jêh ri khân may dơi jêh đah nơm mhĭk.

Ăn Tâm Nkhah Đah Neh Ntu

15Lơi rŏng ma neh ntu ôh, mâu lĕ rŏng ma ndơ neh ntu. Tơlah du huê rŏng ma neh ntu nau Mbơ̆ rŏng mâu gŭ tâm păng ôh. 16Yorlah lĕ ndơ tâm neh ntu, nâm bu nglay săk kơnh nau măt kơnh jêh ri nau sưr tâm nau rêh, mâu geh luh tă bơh Mbơ̆ ôh, ƀiălah bơh neh ntu. 17Jêh ri neh ntu rlau lôch jêh ri nau păng kơnh tâm ban lĕ, ƀiălah mbu nơm ƀư nau Brah Ndu ŭch gŭ rêh ƀaƀơ n'ho ro.

Phung Rlăng Đah Brah Krist

18Hơi phung kon jê̆, aơ jêng mông nglĕ dŭt; jêh ri nâm bu khân may hŏ tăng jêh ma nơm rlăng ma Brah Krist văch, aƀaơ geh âk jêh nơm rlăng đah Brah Krist; ma nau nĕ he dơi gĭt mông lôch dŭt tât jêh. 19Khân păng du luh jêh tă bơh nklang phung he, ƀiălah khân păng mâu jêng phung he ôh; yorlah tơlah khân păng jêng phung he, khân păng mra gŭ ndrel ma he; ƀiălah nau nĕ tât jêh gay tâm mpơl ma lĕ rngôch ma khân păng mâu jêng phung he ôh.
20Khân may sŏk dơn jêh nau troch dak ngi tă bơh Nơm Kloh Ueh, jêh ri lĕ rngôch khân may geh jêh nau gĭt rbăng. 21Gâp nchih ma khân may mâu di yorlah khân may mâu gĭt nau nanê̆ ôh, ƀiălah yor khân may gĭt nanê̆, jêh ri yorlah mâu geh ôh du ntil nau mƀruh tă bơh nau nanê̆, 22mbu jêng bunuyh mƀruh? Mâu di hĕ nơm dun Brah Yêsu jêng Brah Krist, nơm nĕ yơh jêng nơm rlăng đah Brah Krist, nơm dun kon jêh ri dun Mbơ̆. 23Mbu nơm dun kon, mâu lĕ geh Mbơ̆. Mbu nơm mbơh sŏk dơn kon, geh lĕ Mbơ̆. 24Ăn lĕ nau khân may tăng jêh bơh saơm ntơm gŭ tâm khân may. Tơlah nau khân may tăng jêh bơh saơm ntơm gŭ tâm khân may, khân may gŭ tâm kon jêh ri tâm Mbơ̆ tâm ban lĕ. 25Jêh ri nau păng ton ăn jêh ma he jêng nau rêh n'ho ro.
26Gâp nchih nau aơ ma khân may yor phung ŭch ndơm khân may; 27ƀiălah nau troch dak ngi khân may sŏk dơn jêh bơh Păng gŭ tâm khân may, jêh ri khân may mâu ŭch ôh bu mra nti ma khân may tâm ban ma nau Păng troch dak ngi nti ma khân may lĕ rngôch nau jêh ri jêng nau nanê̆, jêh ri mâu jêng nau mƀruh ôh, tĭng nâm Păng nti ma khân may gŭ hom tâm Păng.
28Jêh ri aƀaơ, hơi phung kon jê̆, gŭ hom tâm Păng, gay nôk Păng mpơl he dơi geh nau nănh, mâu prêng ta năp măt Păng dôl Păng tât. 29Tơlah khân may gĭt Păng jêng sŏng, khân may gĭt ngăn ma mbu nơm ƀư nau sŏng geh nau deh tă bơh Păng jêh.