2

Tảng đá sống

1Hãy bỏ hết mọi hận thù, gian trá, giả nhân giả nghĩa, ganh tị, nói hành. 2,3Anh em đã nếm biết lòng nhân từ của Chúa, vậy hãy khát khao Lời Chúa như trẻ em khát sữa, nhờ đó anh em ngày càng tăng trưởng trong sự cứu rỗi. 4Hãy đến gần Chúa Cứu Thế là nền đá sống. Ngài đã bị loài người khinh dễ, nhưng được Thượng Đế lựa chọn và quý chuộng.
5Anh em cũng đã trở thành những hòn đá sống, được Thượng Đế dùng xây nhà Ngài. Hơn nữa, anh em còn làm thầy tế lễ thánh, nên hãy nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu, dâng lên Thượng Đế những lễ vật đẹp lòng Ngài. 6Thánh kinh đã xác nhận: “Ta đã lựa chọn Ngài làm Tảng Đá móng quý giá để xây nhà Ta. Ai tin Ngài sẽ không bao giờ thất vọng.”
7Vâng, Ngài rất quý báu đối với anh em là những kẻ có lòng tin; còn đối với những kẻ khước từ Ngài, thì “tảng đá bị thợ nề loại bỏ đã trở thành Tảng Đá móng”. 8Thánh kinh cảnh cáo: “Ngài là Tảng Đá làm nhiều người vấp chân, Tảng Đá khiến cho lắm kẻ bị ngã nhào.” Họ vấp ngã vì không chịu vâng lời Thượng Đế. Đó là hậu quả tất nhiên.

Dân Chúa

9Nhưng anh em không vấp ngã vì đã được chính Thượng Đế tuyển chọn. Anh em là thầy tế lễ của Vua Thiên đàng. Anh em là một dân tộc thánh thiện, thuộc về Thượng Đế. Anh em được chọn để làm chứng cho mọi người biết Chúa đã đem anh em ra khỏi cảnh tối tăm tuyệt vọng, đưa vào trong ánh sáng phúc hạnh kỳ diệu của Ngài. 10Trước kia thân phận anh em quá hẩm hiu, nhưng bây giờ anh em được làm dân Thượng Đế. Trước kia, anh em chẳng biết gì về lòng nhân từ của Thượng Đế, nhưng nay anh em đã được Ngài thương xót.
11Anh em thân yêu, dưới trần thế này anh em chỉ là khách lạ. Thiên đàng mới là quê hương thật của anh em. Vậy, tôi xin anh em hãy xa lánh mọi dục vọng tội lỗi vì chúng phá hoại linh hồn anh em.

Vâng phục nhà cầm quyền

12Hãy thận trọng đối xử với bạn hữu chưa được cứu, để dù có lên án anh em, cuối cùng khi Chúa Giê-xu trở lại họ cũng phải ca ngợi Thượng Đế vì 13nếp sống ngay lành của anh em. Vì danh Chúa, anh em hãy vâng phục mọi luật lệ Nhà nước, dù là luật của Quốc hội, Chủ tịch Nhà nước, 14hay luật của các nhà chức trách địa phương vì họ được ủy nhiệm để trừng phạt kẻ làm ác và tôn trọng người làm lành.
15Thượng Đế muốn anh em sống cuộc đời lương thiện để làm câm miệng những kẻ dại dột thường lên án Phúc âm mà không biết 16quyền năng Phúc âm có thể đem lại cho họ bao nhiêu hạnh phúc. Anh em đã thoát khỏi vòng kiềm tỏa của luật Mai-sen; như thế không có nghĩa là anh em được tự do làm điều quấy. Hãy sống như người tự do để luôn luôn làm theo ý muốn Thượng Đế.
17Hãy kính trọng mọi người. Hãy yêu thương anh em tín hữu. Hãy kính sợ Thượng Đế và tôn trọng nhà cầm quyền.

Nhẫn nại chịu khổ

18Người làm công phải kính trọng chủ, phục tùng không những người tốt bụng, biết điều, 19mà luôn cả kẻ khó tính. Hãy ca ngợi Chúa nếu anh em bị bạc đãi vì làm lành! Dĩ nhiên, 20nếu anh em làm quấy, rồi chịu đựng hành hạ đánh đập thì chẳng có gì đáng khen, nhưng nếu anh em chịu khổ vì làm lành và kiên nhẫn chịu đựng, Thượng Đế sẽ rất hài lòng.
21Chịu đau khổ cũng là việc Thượng Đế giao cho anh em. Chúa Cứu Thế đã chịu khổ vì anh em và làm gương sáng cho anh em. 22Hãy bước theo dấu chân Ngài. Chúa chẳng hề phạm tội, không nói một lời dối trá; 23khi bị lăng nhục Ngài không trả đũa; khi bị đau khổ Ngài không hăm dọa phục thù; Ngài phó thác nỗi oan khiên của mình trong tay Đấng xét xử công minh. 24Khi chịu chết trên cây thập tự, Ngài đã gánh hết tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài, để chúng ta có thể dứt khoát với tội lỗi và sống cuộc đời công chính, vết thương Ngài chịu đã chữa lành thương tích chúng ta. 25Anh em trước kia như chiên đi lạc, nhưng nay đã trở về Đấng Chăn Chiên Lớn, Đấng coi sóc linh hồn anh em.