2

Tamáu Tamoong

1Ngkíq, cóq anhia cachian táh nheq ranáq sâuq. Chỗi táq ntỡng lauq; chỗi cakéq; chỗi sa‑on cumíq; cớp chỗi voŏq sâuq yớu. 2Cóq anhia ham parnai Yiang Sursĩ samoât carnễn mbỡiq canỡt ham dỡq tóh. Chơ anhia bữn dáng sa‑ữi ễn tễ ngê Yiang Sursĩ, cớp anhia bữn tamoong mantái, 3yuaq anhia khoiq chim chơ tễ ŏ́c sarũiq táq tễ Ncháu hái.
4Cóq anhia toâq pỡ Ncháu. Án la samoât tamáu tamoong cũai khoiq táh, ma tamáu ki Yiang Sursĩ khoiq rưoh cớp án pasếq lứq. 5Cóq anhia toâq yỗn cỡt samoât tamáu tamoong tê, chơ chiau yỗn Yiang Sursĩ ĩt tâc anhia dŏq táq tanang dống sang Yiang Sursĩ. Ngkíq anhia cỡt samoât cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ tâng dống ki. Anhia chiau sang crơng yỗn Yiang Sursĩ tễ mứt pahỡm anhia, cỗ nhơ tễ Yê-su Crĩt. 6Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q khoiq pai neq:
  “Cứq rưoh muoi cốc tamáu pasếq lứq,
   chơ dŏq tâng soq dống cứq táq tâng vil Si-ôn.
  Aléq ca sa‑âm tamáu ki,
án tỡ nai pứt ŏ́c ngcuang.”
7Anhia ca khoiq sa‑âm, lứq anhia pasếq tamáu ki, ma máh cũai tỡ bữn sa‑âm, Yiang Sursĩ pai tễ mbŏ́q neq:
  “Cốc tamáu cũai táq dống khoiq táh,
   lứq samoât noau hữm tamáu ki o hỡn tễ máh tamáu canŏ́h.
Chơ alới ĩt cớp chĩp bân soq dống.”
8Cớp parnai Yiang Sursĩ pai neq tê:
  “Tamáu nâi cũai cudốh,
   chơ alới chanchũai.
Alới cudốh, chơ alới dớm.”
Cũai tũl tamáu ki la cỗ alới tỡ bữn sa‑âm parnai Yiang Sursĩ. Yiang Sursĩ khoiq anoat yỗn alới táq ngkíq.
9Ma anhia la cũai Yiang Sursĩ khoiq rưoh. Anhia cỡt cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ, án la Puo. Anhia la cũai miar khong Yiang Sursĩ. Yiang Sursĩ arô anhia yỗn cỡt cũai atỡng máh ranáq salễh án khoiq táq. Án arô anhia yỗn loŏh tễ ntốq canám, cớp yỗn anhia ỡt tâng ntốq poang ang‑ữr ca án khoiq thrũan dŏq. 10Tễ nhũang anhia tỡ bữn cỡt tỗp ntrớu, ma sanua anhia la tỗp Yiang Sursĩ. Tễ nhũang Yiang Sursĩ tỡ bữn sâng sarũiq anhia, ma sanua án sarũiq táq anhia.

Cỡt Sũl Yiang Sursĩ

11Sễm ai ơi! Anhia la samoât cũai tamoi, samoât cũai ỡt dỡ tâng cốc cutễq nâi. Máh ramứh sac sâiq hái dốq yoc, chỗi yỗn ramứh ki clũom mứt pahỡm anhia. 12Cóq anhia táq pỡq o ỡt parnơi cớp cũai tỡ yũah sa‑âm. Khân ngkíq, toâq noau yoc ễ tũn apớt anhia táq ranáq tỡ o, nheq alới hữm ranáq anhia táq la o. Chơ tangái Ncháu toâq loah pỡ cutễq nâi, dếh alới ki hỡ bữn khễn Yiang Sursĩ.
13Cóq anhia trĩh máh cũai sốt tâng dỡi nâi, yuaq Yiang Sursĩ ễq anhia trĩh alới, dếh puo sốt lứq, 14dếh ayững atĩ puo ớn toâq manrap máh cũai lôih cớp khễn cũai o. 15Yiang Sursĩ yoc anhia táq ngkíq dŏq cupât chíq bỗq cũai sacũl. Alới tỡ têq pai noâng anhia, khân anhia táq níc ranáq o. 16Anhia la tỡ cỡn cũai sũl, ma anhia chỗi ưo tễ ŏ́c ki dŏq táq ranáq lôih. Cóq anhia cỡt samoât sũl yỗn Yiang Sursĩ. 17Cóq anhia yám noap nheq tữh cũai, cớp ayooq máh cũai sa‑âm. Cóq anhia cucốh sang Yiang Sursĩ cớp yám noap puo.

Yê-su Crĩt Chĩuq Túh Coat

18Máh anhia ca táq ranáq yỗn cũai canŏ́h, cóq anhia trĩh cớp yám noap cũai ncháu anhia, tỡ cỡn ống ncháu ca laviei cớp táq o chóq anhia, ma dếh cũai tachoât hỡ. 19Lứq Yiang Sursĩ yỗn ŏ́c bốn pỡ cũai ca chĩuq noau táq alới cỗ tian alới ễ puai rangứh Yiang Sursĩ. 20Khân anhia chĩuq tanhĩr noau táq anhia cỗ tian anhia táq lôih, ŏ́c ki Yiang Sursĩ tỡ bữn khễn anhia. Ma khân anhia chĩuq tanhĩr noau táq anhia ma anhia tỡ bữn táq lôih ntrớu, ŏ́c ki bữn kia yáng moat Yiang Sursĩ. 21Yiang Sursĩ khoiq arô anhia yỗn chĩuq tanhĩr máh ramứh túh coat. Máh ki tê Crĩt chĩuq yỗn anhia; chơ án cỡt ngôl dŏq paryỗng hái táq puai án tê. 22Án tỡ bữn táq lôih ntrớu, cớp án tỡ nai pai muoi ŏ́c lauq ntrớu. 23Toâq noau ayê ra‑ac, án tỡ bữn ta‑ỡi loah. Toâq noau táq án, án tỡ bữn canứh ntrớu alới. Ma noâm án chiau pỡ Yiang Sursĩ, án ca rasữq pĩeiq lứq chóq nheq tữh cũai. 24Crĩt chĩuq dững tâng tỗ án toâp máh lôih hái táq, bo án cuchĩt tâng aluang sangcáng. Án táq ngkíq, dŏq têq hái cuchĩt tễ ngê tiaq, la ngê ễ táq lôih, chơ hái bữn tamoong loah tâng ngê tamái, la ngê ca ễ táq ống ranáq tanoang o. Cỗ nhơ tễ tỗ chác án chĩuq bớc chũl, anhia khoiq cỡt bán loah. 25Tễ nhũang, anhia cỡt samoât charán cữu clŏ́c rana, ma sanua anhia khoiq píh loah pỡ án ca kĩaq rabán raviei anhia.