13

Nau Tâm Lơh Đah Phung Philistin

1Tơlah Y-Sôl, ntơm jêng hađăch, hŏ geh jêh puăn jê̆t năm. Păng hŏ chiă uănh phung Israel bar jê̆t ma bar năm. 2Y-Sôl săch pe rbăn nuyh buklâu Israel: bar rbăn nuyh gŭ n'hanh păng ta ƀon Mikmas jêh ri kalơ dor yôk Bethel, jêh ri du rbăn nuyh gŭ ndrel ma Y-Jônathan ta ƀon Gibêa tâm n'gor Benjamĭn. Păng mplơ̆ sĭt phung ƀon lan hôm e, ăp nơm sĭt ma ngih vâl khân păng nơm.
3Y-Jônathan dơi tâm lơh đah pôih phung Philistin ta ƀon Gibêa; jêh ri tơlah phung Philistin gĭt nau nây; Y-Sôl ăn bu uh nŭng lam n'gor, lah: "Ăn phung Hêbrơ tăng." 4Pônây, lĕ rngôch phung Israel lĕ gĭt jêh Y-Sôl hŏ lơh pôih phung Philistin, jêh ri phung Philistin tâm rmot đah phung Israel. Rnôk nây, phung ƀon lan rgum băl tâm rnglăp đah Y-Sôl ta ƀon Gilgal.
5Phung Philistin tâm rƀŭn gay ŭch tâm lơh đah phung Israel: Khân păng geh pe rmưn ndeh seh, prao rbăn nuyh tahan ncho seh, jêh ri phung tahan âk ngăn nâm bu choih tâm dak mƀŭt. Pôri, khân păng hăn hao, ƀư ntŭk rmlak ta ƀon Mikmas, mpeh palơ ƀon Bet-Aven. 6Tơlah phung Israel saơ khân păng jêr ngăn jêh-yorlah khân păng tĭng nchueng dăch ngăn, -pôri khân păng du krap tâm trôm lŭ, tâm brŏng dak, tâm rkâp lŭ, tâm pôih tơm nam jêh ri ntu brŏng. 7Ƀaƀă rgăn dak krong Yurdan, hăn leo n'gor Gat jêh ri n'gor Galaat. Ƀiălah Y-Sôl hôm e gŭ ta ƀon Gilgal, jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan tĭng ndô̆ păng klach nsâr dadê.
8Y-Sôl gŭ kâp pơh nar, jêng nar Y-Samuel hŏ tâm nal jêh; ƀiălah yorlah Y-Samuel uel mâu văch tât ôh ta Gilgal, phung ƀon lan du pru pra. 9Rnôk nây, Y-Sôl lah: "Djôt leo hom ndơ nhhơr gŭch tât ma gâp jêh ri ndơ nhhơr ma nau đăp mpăn. "Jêh nây păng nhhơr ndơ nhhơr gŭch. 10Tơlah păng nhhơr lĕ lôch jêh, ri mơ Y-Samuel văch tât. Y-Sôl hăn luh vơt gay mbah păng. 11Ƀiălah Y-Samuel ôp: "Moh ndơ may hŏ ƀư?" Y-Sôl plơ̆ lah: "Tơlah gâp saơ ƀon lan lĕ du pru, may mâu saơ tât tĭng nar hŏ nal jêh. Jêh ri phung Philistin hŏ rgum băl ta ƀon Mikmas, 12ri dĭng gâp lah: 'Phung Philistin nanê̆ gay ŭch lơh gâp ta ƀon Gilgal, jêh ri gâp ê hŏ mâp vơh vơl ma nau Yêhôva yô̆ ôh. Yor nây, gâp geh nau sŏl êng gâp nơm jêh ri nhhơr ro ndơ nhhơr gŭch." 13Y-Samuel lah ma Y-Sôl, "May ƀư nau rluk jêh. May mâu djôt prăp ôh lĕ nau ntăm bơh Yêhôva Brah Ndu may hŏ mbơh jêh. Lah may geh djôt prăp lĕ nau nây, nanê̆ Yêhôva hŏ njêng ƀon bri hađăch may nâp ƀaƀơ n'ho ro ma phung Israel; 14ƀiălah aƀaơ ri, ƀon bri hađăch may mâu mra nâp jŏ ôh. Yêhôva hŏ joi săch ăn ma păng nơm du huê bunuyh tĭng nâm nuih n'hâm păng nơm; dơm bunuyh nây ƀư kôranh ma phung ƀon lan păng, yorlah may mâu djôt prăp ôh nau Yêhôva ntăm ma may. 15Pô nây, Y-Samuel dâk hăn, tă bơh ƀon Gilgal rlet ma ƀon Gibêa tâm n'gor Benjamĭn, jêh nây Y-Sôl kơp phung ƀon lan gŭ ndrel ma păng: Geh tâm prao rhiăng nuyh.
16Y-Sôl jêh ri Y-Jônathan, kon bu klâu păng, jêh ri phung tahan tĭng păng, ƀư pôih ta ƀon Gibêa tâm n'gor Benjamĭn, bi phung Philistin ƀư ntŭk pôih ta ƀon Mikmas. 17Tă tâm pôih phung Philistin geh du phung hăn lơh ntŭng, tâm pă pe phung; du phung aơ tĭng trong Ôphra, tâm n'gor Sual, 18du phung êng hăn rgŏ trong Bêt-Hôrôn, jêh ri du phung êng đŏng tĭng trong n'har bri dăch tâm rlŭng Sêbôim leo ma bri rdah.
19Pô nây, tâm lĕ rngôch n'gor Israel mâu geh ôh bunuyh kan chiăr; yorlah phung Philistin hŏ lah: "Klach lah phung Hêbrơ chiăr ma khân păng nơm đao jêh ri tak." 20Pôri ăp nuyh phung Israel trŭnh hăn ma phung Philistin gay tôl kau chuar jêh ri kau kuơk, sung jêh ri nhuĕ. 21Tơlah lĕ kau chuar, kau kuơk, nchraih, mâu lah sung pĭch bet, pôri khân păng hăn tôl drep jêh ri mplanh mâng loih. 22Yor nây tâm nar bu tâm lơh, mâu geh ôh đao mâu lĕ geh tak djôt ta ti lĕ rngôch phung ƀon lan tĭng ndô̆ Y-Sôl jêh ri Y-Jônathan; kanŏng ma Y-Sôl jêh ri Y-Jônathan, jêng kon buklâu păng, dơm geh ndơ rnă.
23Phung tahan tâm pôih phung Philistin hăn gŭ ta trong dăch ma ƀon Mikmas.