13

Salơ Chíl Tỗp Phi-li-tin

1Toâq Salơ chỗn cỡt puo, án mbỡiq pái chít cumo; án cỡt sốt tâng cruang I-sarel pỗn chít cumo.
2Salơ rưoh pái ngin náq samiang tễ tỗp I-sarel; ma án cayoah bar ngin náq yỗn ỡt cớp án pỡ vil Mic-mat, cớp ỡt tâng máh dũal cớp cóh mpễr vil Bet-el. Ma tahan muoi ngin náq ễn, án ớn pỡq cớp Yô-nathan, con samiang án, pỡ vil Ki-bĩah, cruang Ben-yamin. Ma cũai noâng clữi tễ ki, án ớn píh chu loah pỡ dống alới bữm.
3Yô-nathan chíl riap tahan tỗp Phi-li-tin pỡ vil Kê-ba; chơ tỗp Phi-li-tin bữn sâng tễ ranáq nâi. Ngkíq Salơ ớn cũai plóng lavia pỡq pau chũop cruang cutễq alới yỗn tỗp Hê-brơ thrũan loŏh rachíl. 4Nheq tữh cũai I-sarel sâng noau pai puo alới khoiq chíl tahan tỗp Phi-li-tin, cớp tỗp Phi-li-tin sâng kêt lứq alới. Chơ tỗp alới loŏh parỗm cớp Salơ pỡ vil Kil-cal.
5Tỗp Phi-li-tin rôm parnơi ễ chíl tỗp I-sarel, cớp alới bữn sễ aséh rachíl pái chít ngin lám, tahan ỡt aséh tapoât ngin náq, cớp tahan canŏ́h clứng lứq riang chũah tâng tor dỡq mưt. Tỗp alới pỡq chu vil Mic-mat yáng angia mandang loŏh vil Bet Aven, cớp ỡt dỡ tâng ntốq ki. 6Moâm ki tỗp alới mut chíl tỗp I-sarel toâr lứq toau tỗp I-sarel tỡ rơi chĩuq noâng. Ngkíq tỗp I-sarel pỡq tooq pỡ cưp cớp tâng sarlia tacỡng, cớp bân mpứng dĩ raláp tamáu, cớp tâng prúng noau píq dŏq chứng dỡq. 7Ma bữn cũai tễ tỗp alới clong crỗng Yôr-dan, pỡq chu cutễq tỗp Cát cớp cruang Ki-liat.
 Ma puo Salơ noâng ỡt tâng vil Kil-cal. Máh tahan ỡt cớp án sâng ngcŏh lứq.
8Puo Salơ ỡt acoan tapul tangái, ariang Samu-ễl khoiq atỡng án. Ma Samu-ễl tỡ yũah toâq pỡ vil Kil-cal. Cớp máh cũai tahan ngcuai lúh tễ Salơ. 9Yuaq ngkíq, Salơ ớn alới neq: “Anhia pỡq ĩt crơng bốh chiau sang cớp crơng chiau sang dŏq cỡt ratoi, chơ dững pỡ cứq.”
 Chơ án bốh crơng ki dŏq chiau sang.
10Tữ moâm án chiau sang, chơ Samu-ễl toâq. Ngkíq án loŏh roap chỗm Samu-ễl. 11Samu-ễl blớh án: “Ntrớu mới táq?”
 Puo Salơ ta‑ỡi: “Máh tahan cứq lúh táh chíq cứq. Ma achuaih la tỡ cỡt toâq ariang achuaih khoiq pai. Ma hỡn tễ ki, tỗp Phi-li-tin parỗm parnơi pỡ vil Mic-mat.
12Cỗ ngkíq cứq chanchớm neq: ‘Tỗp Phi-li-tin ntôm ễ mut chíl cứq tâng vil Kil-cal, ma cứq tỡ yũah câu sễq tễ Yiang Sursĩ.’ Ngkíq yuaq cứq chanchớm cóq cứq bốh crơng chiau sang.”
13Samu-ễl ta‑ỡi: “Mới táq ngkíq la sacũl lứq! Mới tỡ bữn trĩh santoiq Yiang Sursĩ khoiq patâp mới. Khân mới trĩh, Yiang Sursĩ lứq yỗn mới cớp tŏ́ng toiq mới cỡt sốt cũai I-sarel mantái níc. 14Ma sanua, dống sũ mới cỡt sốt tỡ bữn dũn noâng, yuaq mới tỡ bữn trĩh santoiq Yiang Sursĩ. Ngkíq Yiang Sursĩ ễ chuaq cũai bữn muoi mứt cớp án, cớp án ễ chóh cũai ki yỗn cỡt sốt tỗp I-sarel, la proai án.”
15Chơ Samu-ễl loŏh tễ vil Kil-cal. Ma máh cũai noâng tâng vil Kil-cal, alới puai Salơ pỡq parỗm cớp tahan án. Tỗp alới loŏh tễ vil Kil-cal pỡq chu vil Ki-bĩah tâng cutễq tỗp Ben-yamin. Ngkíq puo Salơ noap máh tahan án, bữn noâng tapoât culám náq. 16Puo Salơ cớp Yô-nathan con samiang án, dếh tahan án, nheq náq alới ỡt pỡ vil Ki-bĩah tâng cutễq tỗp Ben-yamin. Ma tỗp Phi-li-tin ỡt tâng vil Mic-mat. 17Tahan tỗp Phi-li-tin tampễq cỡt pái tỗp, chơ loŏh tễ ntốq alới ỡt. Muoi tỗp pỡq chíl vil Ô-pra tâng cruang cutễq Sual. 18Tỗp bar pỡq chu coah angia vil Bet Hô-rôn; ma tỗp pái pỡq coah raloan yáng pỡng avúng Sê-bô-im cheq ntốq aiq.
19Bo ki tỗp I-sarel ŏ́q loâng cũai chiang dudễr, yuaq tỗp Phi-li-tin tỡ ễq cũai Hê-brơ dễr dau tỡ la coih. 20Ma cũai I-sarel dũ náq dốq pỡq chu tỗp Phi-li-tin yỗn alới dễr atức cớp kit loah achât, sán, liem, cớp pla lái-cái. 21Kia noau kit achât, tỡ la atức crơng noau dốq ễp ntroŏq, la muoi ŏ́c práq tiaq. Ma kia noau kit sarĩam cớp pla lái-cái, muoi pla la bar ŏ́c práq tiaq. 22Yuaq ngkíq, toâq tangái rachíl, tahan tỗp I-sarel tỡ bữn noau bữn dau tỡ la coih. Ma ống Salơ cớp Yô-nathan con samiang án sâng bữn crơng choac.
23Chơ tỗp Phi-li-tin ớn muoi tỗp tahan pỡq chu ntốq hễp cheq raláp Mic-mat yỗn kĩaq ntốq ki.