24

Y-David Gŭ Tâm Trôm Lŭ Êngêdi

1Pônây, Y-David hăn hao tă bơh nây, njơh tâm trôm pôih Êngêdi. 2Tơlah Y-Sôl lĕ sĭt jêh tă bơh tĭng rgŏ phung Philistin, bu mbơh ma păng, "Aơ Y-David, gŭ tâm bri rdah Êngêdi" 3Y-Sôl săch pe rbăn nuyh tahan tâm lĕ rngôch phung Israel, jêh ri hăn joi Y-David jêh ri phung tahan păng kŏ tât ta Lŭ Be Bri. 4Y-Sôl hăn dăch ndrung biăp êp trong. Ta nây geh du ntŭk trôm lŭ; Y-Sôl lăp ta nây gay gŭ rlu. Pônây, Y-David jêh ri phung tĭng ndô̆ păng gŭ tâm du trôm. 5Phung tĭng ndô̆ Y-David lah ma păng, "Aơ jêng nau Yêhôva hŏ lah ma ma may: 'Gâp mra jao phung rlăng may tâm ti may. Lơh hom ma păng tĭng may ŭch.'" Jêh ri Y-David, hăn koh ntŭng ntôr ao jâr Y-Sôl. 6Pônây, nuih n'hâm păng nduyh tôr êng nơm yor nau păng koh ntôt ao jâr hađăch. 7Păng lah ma phung tĭng ndô̆ păng. "Dăn Yêhôva nkân gâp, lơi ăn gâp ƀư tih đah kôranh gâp, nơm Yêhôva tŏ dak ƀâu kah." 8Pôri Y-David nkân phung tahan păng, buay khân păng lơi ƀư ma Y-Sôl. Y-Sôl kah rngăl, luh du bơh trôm lŭ, jêh ri hăn tay trong păng.
9Jêh tanây, Y-David dâk jêh ri luh du bơh trôm lŭ nây tâm ban lĕ, jêh ri kuăl Y-Sôl, jêh ri lah: 'Hơi hađăch, kôranh gâp!" Tơlah Y-Sôl n'gĭl pakơi, Y-Sôl kŭnh muh măt ta neh jêh ri mbah. 10Y-David lah ma Y-Sôl, "Mâm ƀư may iăt hêng nau bu nkoch, 'Aơ Y-David joi ƀư mhĭk ma may?' 11Aơ, uănh hom, măt may nơm lĕ saơ jêh nau aơ, tâm trôm lŭ, Yêhôva hŏ jao jêh hađăch tâm ti gâp. Ƀaƀă nsŭk gâp gay nkhĭt may, ƀiălah gâp chalơi om may. Gâp lah, 'Gâp mâu mra yơr ti ƀư ma kôranh gâp ôh, yorlah păng jêng nơm Yêhôva tŏ dak ƀâu kah.' 12Hơi mbơ̆, uănh hom ntôr ao jâr may tâm ti gâp; yorlah gâp geh ntôr ao jâr may ƀiălah mâu nkhĭt may, ta nây hŏ may saơ jêh ri gĭt ngăn ma gâp mâu geh nau djơh mhĭk ôh mâu lah nau ƀlêp ƀlêr ôh, gâp mâu lĕ geh nau tih đah may. Bi may, nkhơng ma ŭch nchron, gay ƀư ngroh lơi nau rêh gâp. Yêhôva yơh mra phat dôih may jêh ri gâp. 13Yêhôva mra plơng bôk may jêh ri gâp; ƀiălah gâp mâu yơr ti ƀư ma may ôh. 14Nâm bu nau hôr lah: "Nau djơh mhĭk luh tă bơh phung tih." Pônây lĕ ti gâp mâu mra ƀư ôh ma mbơ̆ păng nơm. 15Hađăch phung Israel du luh mbu păng ŭch lơh? Mbu moh may ŭch tĭng? Du mlâm so khĭt! Du mlâm si so! 16Lah pônây, Yêhôva mra ƀư kôranh phat dôih may đah gâp; Păng mra sek uănh, koh dŏng gâp, jêh ri tâm rklaih gâp tă bơh ti may."
17Tơlah lĕ lôch jêh Y-David ngơi nau nây ma Y-Sôl, Y-Sôl lah, "Di lĕ bâr may, Hơi kon buklâu gâp, Y-David?" Jêh ri Y-Sôl nter nhĭm. 18Păng lah ma Y-David, "May jêng sŏng lơn ma gâp; yorlah may mplơ̆ sĭt nau ueh ma gâp, ƀiălah may mâu ndăng ôh nau mhĭk gâp hŏ ƀư ma may. 19Nar aơ, may hŏ mpơl jêh nau ueh may ma gâp, yorlah Yêhôva hŏ jao gâp tâm ti may, ƀiălah may mâu geh nkhĭt gâp ôh. 20Tơlah du huê bunuyh tâm mâp đah rlăng păng, păng om lĕ rlăng păng hăn đăp mpăn? Pônây dăn ma Yêhôva mplơ̆ sĭt nau ueh ma may tĭng nâm nau may ƀư ueh jêh ma gâp nar aơ! 21Aơ aƀaơ ri gâp gĭt ngăn may mra jêng hađăch, jêh ri ƀon bri hađăch Israel mra nâp tâm ti may. 22Pôri aƀaơ, ma amoh Yêhôva sơm ton ma gâp đah may mâu mra ƀư rai ôh ndŭl deh keh na gâp kăndơ̆, jêh ri may mâu lĕ mra jut lơi amoh săk gâp tă bơh ngih mbơ̆ gâp." 23Y-David sơm ton nau nây ma Y-Sôl-Jêh ri Y-Sôl sĭt ma ngih păng nơm; bi Y-David jêh ri phung tahan păng hao sĭt rlet ma pôih păng.

Y-David Jêh Ri H'Abigêl