25

Na-banh

1Sau đó, Sa-mu-ên qua đời. Nhân dân Y-sơ-ra-ên họp lại khóc thương và an táng thi hài ông tại quê hương Ra-ma.
Vào lúc ấy, Đa-vít dời đến sa mạc Pha¬-ran.
2Cũng trong vùng ấy, tại Ma-ôn, có một người nhà giàu nuôi đến ba ngàn con cừu và một ngàn con dê. Người ấy đang cắt lông cừu trong trại chăn nuôi mình tại Cát-mên. 3Tên người này là Na-banh dòng dõi Khanh-lý, tính tình thô lỗ vụng về, nhưng người vợ, A-bi-ga-in, lại thông minh và lịch sự. 4Đa-vít được tin Na-banh đang cắt lông cừu, 5nên sai mười chàng trai trẻ đến Cát-mên, chuyển những lời này đến Na-banh: 6“Chúc ông và quý quyến bình an. Cầu cho tài sản ông được bảo toàn. 7Nghe tin ông đang cắt lông cừu, tôi chợt nhớ đến các gã chăn cừu của ông ở đây với chúng tôi. Trọn thời gian ở Cát-mên, chúng tôi không hề phiền nhiễu họ. Họ không mất mát gì cả. 8Xin ông cứ hỏi họ, tất sẽ biết mọi sự. Vậy xin ông rộng lòng với các thanh niên này, vì họ đến vào một ngày lễ. Xin cho họ và Đa-vít bất kỳ món gì ông có sẵn." 9Các thanh niên đến gặp Na-banh, chuyển lời Đa-vít, rồi đứng chờ. 10Nhưng Na-banh lên giọng: "Đa-vít nào? con Gie-sê là ai? Sao dạo này lắm đứa đầy tớ trốn chủ thế? 11Ta dại gì lấy bánh, nước và thịt dành cho thợ cắt lông cừu ăn, đem đãi những đứa chẳng biết từ đâu đến?" 12Các thanh niên quay về, thuật cho Đa-vít nghe tất cả. 13Đa-vít ra lệnh: "Anh em đeo kiếm vào!" Ông dẫn theo bốn trăm người, để đồ đạc lại cho hai trăm người khác giữ.
14Trong lúc đó, một người giúp việc trong nhà Na-banh mách với bà A-bi-ga-in: "Từ trong sa mạc, Đa-vít sai mấy người đến gặp chủ, nhưng họ bị chủ mắng chửi, 15mặc dù khi ở ngoài đồng, họ rất tốt đối với chúng tôi. Chúng tôi không bị quấy nhiễu hay mất mát gì hết những lúc giữ được liên lạc với họ, 16vì họ bảo bọc, che chở chúng tôi và đàn cừu an toàn ngày cũng như đêm. 17Vậy tôi xin cho bà hay để bà ứng phó, vì nguy cơ sắp đến cho chủ và cả nhà ta. Vì chủ dữ tợn quá nên không ai dám nói gì cả."
18A-bi-ga-in vội vàng lấy hai trăm ổ bánh, hai bầu rượu, năm con cừu quay, hai giạ hạt rang, một trăm bánh nho khô, hai trăm bánh trái vả, chất tất cả lên lưng lừa. 19Bà bảo người đầy tớ: "Cứ đi trước, ta sẽ theo sau." nhưng bà không cho chồng hay việc mình làm. 20Khi đang cưỡi lừa đi xuống dốc đồi, bà thấy Đa-vít và đoàn người đi tới.
21Đa-vít đã tự nhủ: "Ta bảo vệ tài sản của nó trong sa mạc không mất mát gì cả, thế mà nó lại lấy oán trả ân, phí công thật! 22Xin Thượng Đế phạt kẻ thù Đa-vít cách nặng nề. Từ giờ đến sáng mai, ta sẽ giết sạch chúng nó, không tha một người đàn ông nào hết."
23Vừa thấy Đa-vít, A-bi-ga-in vội vàng xuống lừa, cúi lạy. 24Bà nói: "Lỗi tại tôi, thưa ông! Tuy nhiên xin nghe tôi trình bày. 25Xin ông đừng kể gì đến Na-banh, một con người thô lỗ, vì ông ta thật ngu ngốc, đúng như nghĩa của tên ông ta. Nhưng tiếc vì tôi đã không gặp mấy người ông sai đến. 26Mặc dù Chúa đã ngăn cản ông tự tay giết chóc để báo thù, tôi xin cam đoan trước Chúa Hằng sống và trước sinh mạng của ông rằng mọi kẻ thù ông đều sẽ trở nên như Na-banh.
27Và đây là chút đỉnh quà tôi có mang theo, xin ông chấp nhận để phân phát cho các anh em theo ông, 28và xin thứ lỗi cho tôi. Chúa sẽ thiết lập ngôi nước ông vững bền, vì ông chiến đấu cho Chúa. Suốt đời ông không làm điều ác. 29Dù bị săn đuổi, sinh mạng ông sẽ được Chúa bảo bọc, săn sóc; còn mạng của kẻ thù ông sẽ mất, như sỏi từ ná bắn ra. 30Và ngày nào Chúa thực hiện mọi điều đã hứa, cho ông làm vua Y-sơ-ra-ên, 31lúc ấy ông sẽ không bị lương tâm cắn rứt vì đã giết người vô cớ, tự ý báo thù. Và ngày ấy, khi Chúa ban phước lành cho ông, xin nhớ đến tôi."
32Đa-vít đáp lời A-bi-ga-in: "Cảm ơn Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên vì đã cho bà gặp tôi hôm nay và 33cho bà hành động sáng suốt. Xin Chúa ban phước lành cho bà vì đã ngăn tôi giết người báo oán. 34Vì tôi thề trước Chúa Hằng sống - Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên, Đấng đã ngăn cản tôi hại bà, nếu bà không đến gặp tôi, không một người đàn ông nào trong nhà Na-banh sống sót đến sáng mai. 35Rồi Đa-vít nhận những quà biếu, và nói: "Bà an tâm về đi. Tôi nghe lời bà, chấp nhận điều bà thỉnh cầu."
36A-bi-ga-in trở về, thấy Na-banh đang tiệc tùng linh đình, vui vẻ, say sưa, nên bà không nói gì cả. 37Sáng hôm sau, khi Na-banh tỉnh rượu, bà mới kể cho ông nghe mọi việc. Lòng ông chết điếng, người trơ như đá. 38Và chừng mươi hôm sau, Na-banh chết bởi tay Thượng Đế.
39Khi Đa-vít nghe Na-banh chết, ông nói: "Cảm ơn Chúa đã trừng phạt Na-banh và đã ngăn tôi làm điều ác. Nó chửi rủa tôi, nhưng bị Chúa báo ứng." Rồi Đa-vít sai người đi hỏi A-bi-ga-in làm vợ. 40Người của Đa-vít tới Cát-mên, trình bày ước muốn của ông. 41A-bi-ga-in đứng lên, rồi sấp mình cung kính và nói: "Vâng tôi xin làm người rửa chân cho các tôi tớ của Đa-vít." 42Rồi A-bi-ga-in vội vã lên lừa cùng với năm nữ tỳ theo người của Đa-vít để về làm vợ ông.
43Đa-vít còn có một vợ khác là A-hi-nô-am người Gít-rê-ên. 44Còn Mi-canh tuy trước là vợ Đa-vít nhưng đã bị Sau-lơ bắt gả cho Phan-ti, con của La-ít người Ga-lim.