28

1Rnôk nây phung Philistin tâm rƀŭn phung tahan khân păng ŭch tâm lơh đah phung Israel. Y-Akis lah ma Y-David, "Ăn may gĭt ma may jêh ri phung tahan may mra hăn ndrel ma phung tahan gâp." 2Y-David lah ma Y-Akis, "Ueh ngăn, may mra gĭt moh nau oh mon may dơi ƀư." Jêh ri Y-Akis lah ma Y-David, "Ueh ngăn, gâp mra njêng may jêng tahan gak njrăng gâp mro mrăng."

Y-Sôl Jêh Ri N'hŭm Ta ƀon Êndôr

3Y-Samuel lĕ khĭt jêh; lĕ rngôch phung Israel nhĭm vơl păng, jêh ri tâp păng ta ƀon Rama, ƀon păng nơm. Y-Sôl bu mprơh jêh tă bơh bri phung n'hŭm jêh ri phung gru rƀên.
4Phung Philistin hŏ tâm rƀŭn jêh ri văch ƀư ntŭk rmlak ta Sunem. Bi Y-Sôl tâm ban lĕ, rgum lĕ rngôch phung Israel, jêh ri khân păng ƀư ntŭk rmlak ta Gilbôa. 5Ƀiălah tơlah Y-Sôl saơ ntŭk rmlak phung Philistin, klach ngăn jêh ri nuih n'hâm râm nsâr ngăn ngên. 6Y-Sôl ôp ma Yêhôva ƀiălah Yêhôva mâu plơ̆ lah ma păng ôh, mâu lĕ saơ nau mbơi, mâu lah ma Urim, mâu lah ma kôranh nơm mbơh lor. 7Jêh ri Y-Sôl lah ma phung oh mon păng: "Hăn hom joi du huê bu ur n'hŭm ma gâp; gay ma gâp hăn tât ôp păng." Phung oh mon păng lah ma păng, Aơ geh du n'hŭm ta ƀon Êndôr.
8Pôri Y-Sôl tâm rgâl muh măt păng jêh ri nsoh kho ao êng, hăn leo bar hê hăn ndrel, jêh ri hăn tât ta ngih bu ur nây dôl bri măng. Y-Sôl lah: "Dăn ay bêch gru an ma gâp, jêh ri ngơi ndrel ma brah ăn luh du ma gâp du huê, gâp mra mbơh amoh ma ay." 9Bu ur nây lah ma păng, "N'hêl nanê̆ may gĭt jêh nau Y-Sôl ƀư, nau păng gay ăn roh tă n'gor phung n'hŭm jêh ri phung gru rƀên. Pônây, mâm dĭng păng sân dăk ŭch nkhĭt gâp?" 10Ƀiălah Y-Sôl sơm ton păng đah Yêhôva pô aơ: "Gâp ton tĭng nam Yêhôva gŭ rêh, mâu geh nau tâm rmal ôh mra tât ma ay yor nau aơ." 11Jêh ri bu ur nây lah, "Mbu nơm gâp mra ngluh ăn may?" Păng lah, "Ăn ay ngluh Y-Samuel ma gâp." 12Tơlah bu ur nây saơ Y-Samuel, păng nter huy lah ma Y-Sôl pô aơ: "Moh nau may ndơm gâp?" May jêng Y-Sôl!" 13Hađăch lah ma păng, "Lơi klach ôh, ƀiălah moh ndơ ay saơ?" Bu ur nây plơ̆ lah ma Y-Sôl, "Gâp saơ du huê brah du luh tă bơh neh." 14Păng lah ma ôbăl, "Mâm ay saơ muh măt păng." Păng lah: "Du huê buklâu jêh ri nsoh ao jâr păng." Y-Sôl gĭt nây jêng Y-Samuel yơh, jêh ri păng chon ta neh jêh ri mbah.
15Jêh ri Y-Samuel lah ma Y-Sôl, "Mâm ƀư may rsuak dôl gŭ mpăn ăn gâp du luh?" Y-Sôl plơ̆ sĭt lah: "Gâp geh nau uh ah ngăn, yorlah phung Philistin tâm lơh đah gâp, jêh ri Brah Ndu chalơi gâp jêh, jêh ri mâu hôm saơ plơ̆ lah ôh ma gâp, ma phung kôranh nơm mbơh lor, mâu lah ma nau mbơi kŏ mâu hôm lĕ. Yor nây gâp kuăl may gay ăn may mbơh ma gâp moh gâp mra ƀư." 16Y-Samuel lah, "Mâm ƀư dĭng may ôp ma gâp, yorlah Yêhôva lĕ chalơi jêh may jêh ri lĕ jêng rlăng đah may? 17Yêhôva ƀư jêh ma may tĭng nâm nau păng ngơi jêh ma gâp; yorlah Yêhôva nkhêk jêh ƀon bri hađăch tă bơh ti may, jêh ri ăn jêh ma ôbăl ma nơm chiau meng may, Y-David.
18Yorlah may mâu tông bâr ôh ma Yêhôva jêh ri may mâu ƀư ăn tât ôh nau păng ji nuih ma phung Amalek. Yor nây yơh, Yêhôva ƀư jêh nau aơ, ma may nar aơ. 19Rlau ma nây Yêhôva mra jao phung Israel nđâp ma may đŏng tâm ti phung Philistin. Nar ôi taơ may, jêh ri phung kon buklâu may, mra gŭ du ntŭk ndrel gâp. Yêhôva tâm ban lĕ mra jao phung tahan Israel, tâm ti phung Philistin. 20Y-Sôl chalôt jŏ ngăn ta neh, yorlah nau ngơi bơh Y-Samuel ăn păng klach krit ngăn, jêh ri păng lĕ roh nau katang tâm păng, yorlah păng mâu mâp sông sa ôh, tâm du nar jêh ri du măng nây.
21Rnôk nây, bu ur nây văch dăch Y-Sôl, jêh ri tơlah păng saơ Y-Sôl klach ngăn, jêh ri păng lah, "Aơ, oh mon bu ur may hŏ tông jêh bâr may. Gâp sân săk jăn jêh ri tông jêh lĕ nau may lah ma gâp. 22Pôri aƀaơ may tâm ban lĕ tông hom ma bâr oh mon bu ur may; ăn gâp ndrăp ma may ndơ sông sa, ăn may sa gay geh nau katang han nuih n'hâm, tơlah may dâk hăn." 23Păng dun jêh ri lah, "Gâp mâu mra sông sa ôh." Ƀiălah phung oh mon păng nđâp bu ur nây nchâp păng, jêh ri ăt păng tông đŏng ma khân păng; păng dâk tă tâm neh hao gŭ kalơ sưng. 24Bu ur nây geh du mlâm ndrôk kon lay, păng sŏk nkhĭt ro; pô nây păng sŏk ranih piăng let, păng mon gŭch piăng let mâu pot ndrui. 25Păng ndrăp ndơ nây ma Y-Sôl, jêh ri ma oh mon păng. Khân păng sông sa, jêh ri khân păng dâk hăn măng nây.