28

1Bữn muoi tangái ntun, tỗp Phi-li-tin parỗm nheq tữh tahan ễ loŏh chíl cũai I-sarel. Puo Akit pai chóq Davĩt neq: “Mới cớp tahan mới cóq loŏh chíl parnơi cớp tỗp hếq.”
2Davĩt ta‑ỡi: “Ơq! Hếq la cũai táq ranáq anhia, cớp anhia têq hữm ranáq hếq ễ táq.”
 Akit pai: “Ki o! Ngkíq cứq ễ chóh mới cỡt cũai curiaq cứq.”

Salơ Toâq Blớh Cũai Mo

3Bo ki Samu-ễl khoiq cuchĩt, cớp nheq tữh cũai I-sarel khoiq tanúh án; alới khoiq dững tứp án pỡ vil Rama, la vil án bữm. Bo ki, puo Salơ khoiq tuih nheq máh cũai mo mumưl cớp mo yáu tễ cruang I-sarel.
4Tỗp Phi-li-tin toâq parỗm parnơi, cớp ayứng dỗn cheq vil Sunêm. Puo Salơ parỗm máh cũai I-sarel pỡ dỗn tâng cóh Kil-bũa. 5Toâq Salơ hữm cambláng tỗp Phi-li-tin sa‑ữi lứq, án sâng ngcŏh lứq cớp dớt sarnớm. 6Ngkíq, án blớh Yiang Sursĩ ễ táq nŏ́q; ma Yiang Sursĩ tỡ bữn ta‑ỡi án na rláu mpáu, tỡ la na Urim cớp Thumim, tỡ la na cũai tang bỗq Yiang Sursĩ. 7Chơ Salơ ớn cũai ayững atĩ án neq: “Anhia loŏh pỡq chuaq mansễm mo cumuiq yỗn cứq. Cứq ễ blớh cớp sarhống cớp án.”
 Tỗp alới ta‑ỡi: “Bữn mansễm mo ỡt pỡ vil Ndor.”
8Chơ Salơ sớp tampâc canŏ́h dŏq tangclu cớp cũai proai. Toâq sadâu án pỡq cớp bar náq tahan ễ ramóh mansễm ki. Án pai chóq mansễm ki neq: “Cứq ễq mới sarhống cớp cumuiq chuai cứq, chơ atỡng yỗn cứq dáng ranáq ntrớu ễ toâq. Cóq mới arô cũai ca cứq atỡng mới ramứh sanua, yỗn án toâq pỡ nâi.”
9Mansễm ki ta‑ỡi: “Mới dáng raloaih chơ, puo Salơ khoiq táq nŏ́q chóq mo mumưl cớp mo cumuiq. Án khoiq tuih tỗp alới yỗn dễq nheq tễ cruang I-sarel. Cỗ nŏ́q mới chuaq sarnŏ́q ễ chŏ́q cứq? Mới ễq cứq cuchĩt tỡ?”
10Ma puo Salơ thễ dũan samoât samơi lứq neq: “Cứq sễq parkhán nhơ ramứh Yiang Sursĩ ca tamoong mantái níc, mới tỡ bữn roap tôt ntrớu mŏ tễ máh ranáq mới táq sanua.”
11Mansễm ki blớh án neq: “Mới yoc cứq arô noau?”
 Salơ ta‑ỡi: “Samu-ễl.”
12Tữ mansễm ki hữm Samu-ễl, án hễr cớp pai chóq Salơ neq: “Anhia la puo Salơ! Cỗ nŏ́q anhia toâq raphếq rathũ hếq?”
13Puo Salơ atỡng án neq: “Chỗi ngcŏh ntrớu. Ntrớu mới hữm?”
 Án ta‑ỡi: “Hếq hữm muoi raviei ntôm chỗn tễ pưn cutễq.”
14Puo Salơ blớh: “Raviei noau?”
 Án ta‑ỡi: “Cũai thâu ntôm chỗn cớp sớp tampâc tuar.”
 Puo Salơ dáng samoât lứq, ki la Samu-ễl; ngkíq án pũp cucốh dŏq yám noap.
15Samu-ễl pai chóq Salơ neq: “Mới pangoâi cứq táq ntrớu? Nŏ́q mới yỗn cứq píh loah?”
 Puo Salơ ta‑ỡi: “Cứq bữn ŏ́c túh lứq, yuaq tỗp Phi-li-tin ntôm ễ mut chíl cứq, cớp Yiang Sursĩ khoiq táh cứq chơ. Án tỡ bữn ta‑ỡi noâng cứq, cớp tỡ bữn atỡng ntrớu toâq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, tỡ la na rláu mpáu. Yuaq ngkíq, cứq arô cớp sễq mới atỡng cứq cóq táq nŏ́q?”
16Samu-ễl ta‑ỡi neq: “Khân Yiang Sursĩ táh, cớp án par‑ũal mới, mới blớh cứq táq ntrớu? 17Yiang Sursĩ khoiq táq chóq mới machớng án khoiq atỡng na cứq chơ. Án khoiq ĩt cruang cutễq mới sốt, chơ chiau yỗn Davĩt ễn cỡt sốt. 18Mới tỡ bữn trĩh santoiq Yiang Sursĩ patâp; mới tỡ bữn cachĩt nheq tỗp A-maléc, dếh tỡ bữn pupứt dũ ramứh alới bữn hỡ. Yuaq ngkíq, tangái nâi Yiang Sursĩ táq ranáq nâi chóq mới. 19Hỡn tễ ki ễn, án ễ chiau mới cớp tỗp I-sarel pỡ talang atĩ tỗp Phi-li-tin. Tâng tangái parnỡ, mới cớp máh con samiang mới lứq ỡt cớp cứq tâng ntốq cũai cuchĩt ỡt, cớp Yiang Sursĩ ễ chiau máh tahan I-sarel pỡ talang atĩ tỗp Phi-li-tin.”
20Salơ sâng ngcŏh lứq tễ santoiq Samu-ễl pai. Bo ki toâp án dớm muoi tatứp tâng cutễq. Tỗ chác án cỡt ieuq ot nheq cỗ tian án tỡ bữn cha ntrớu muoi tangái muoi sadâu. 21Mansễm ki mut ramóh Salơ. Toâq án hữm Salơ ngcŏh lứq, án pai neq: “Achuaih ơi! Hếq khoiq chiau rangứh hếq táq puai samoât achuaih yoc. 22Ma sanua, sễq achuaih tamứng santoiq hếq, cớp yỗn hếq táq sana yỗn achuaih cha, dŏq achuaih bữn loah rêng toâq achuaih chu.”
23Salơ calỡih, tỡ ễq cha. Ma máh tahan án pasĩt níc yỗn án cha. Chơ án yuor tacu tâng cachơng. 24Mansễm ki kiac ntroŏq plứm lứq, cớp ĩt bỗt táq bễng mi ŏ́q crơng pluoih. 25Án aloŏh sana yỗn Salơ cớp máh tahan cha. Moâm alới cha, alới píh chu sadâu ki toâp.