29

Tỗp Phi-li-tin Tỡ Ễq Davĩt Chuai

1Tỗp Phi-li-tin dững tahan rôm parnơi pỡ vil Aphéc. Bo ki tỗp I-sarel ỡt pỡ ntốq dỡq mec tâng avúng cóh Ye-triel. 2Sỡng náq puo tỗp Phi-li-tin dững tahan alới pỡq rachíl, cỡt tỗp muoi culám náq cớp muoi ngin náq. Ma Davĩt cớp tahan án ỡt cớp puo Akit yáng clĩ tahan canŏ́h. 3Toâq máh cũai sốt tahan tỗp Phi-li-tin tapoang hữm tỗp tahan Davĩt, alới blớh neq: “Tỗp Hê-brơ toâq táq ntrớu pỡ ntốq nâi?”
 Akit ta‑ỡi: “Ki la Davĩt! Bo nhũang án cỡt sốt tahan Salơ, puo cũai I-sarel. Ma sanua án ỡt cớp tỗp hếq khoiq dũn chơ. Noap tễ tangái án toâq ỡt cớp hếq, cứq tỡ bữn hữm án táq lôih ntrớu.”
4Ma máh cũai sốt tahan tỗp Phi-li-tin nhôp puo Akit, cớp pai chóq án neq: “Cóq anhia ớn samiang nâi píh chu pỡ vil anhia khoiq chiau yỗn án. Chỗi yỗn án pỡq chíl cớp tỗp hái. Cŏh lơ án píh chíl loah hái cống bữn bo hái rachíl. Khân samiang nâi cỡt ra‑o loah cớp sốt tiaq án, án ễ cŏ́h tacong tỗp hái. 5Davĩt nâi ơiq ca máh mansễm ũat khễn, bo alới puan sarai pai neq: ‘Salơ bữn cachĩt cũai par‑ũal sa‑ữi ngin náq, ma Davĩt bữn cachĩt cũai par‑ũal sa‑ữi chít ngin náq.’”
6Ngkíq Akit arô Davĩt cớp pai neq: “Cứq thễ dũan nhơ ramứh Yiang Sursĩ ca tamoong mantái níc, mới khoiq apáh ŏ́c tanoang tapứng chóq cứq. Cớp cứq sâng bũi pahỡm tê mới loŏh rachíl parnơi cớp cứq. Yuaq tễ tangái mới toâq ỡt cớp cứq, cứq tỡ bữn hữm mới táq lôih ntrớu. Ma cũai puo canŏ́h tỡ bữn bũi cớp mới. 7Ngkíq, cóq mới píh chu ien khễ; chỗi táq ntrớu yỗn tỗp alới tỡ bữn bũi pahỡm chóq mới.”
8Davĩt ta‑ỡi: “Puo ơi! Hếq táq lôih ntrớu chóq anhia? Anhia bữn ramóh ŏ́c lôih ntrớu tễ hếq, noap tễ tangái hếq mut táq ranáq yỗn anhia toau toâq sanua? Nŏ́q anhia tỡ yỗn hếq loŏh chíl cũai par‑ũal anhia?”
9Akit ta‑ỡi: “Cứq dáng mới tanoang o ariang ranễng Yiang Sursĩ. Ma máh puo canŏ́h pai mới tỡ têq pỡq rachíl parnơi cớp tỗp hếq. 10Ngkíq tangái parnỡ dũ náq anhia ca khoiq dễq tễ puo Salơ, ma toâq tarôq cớp cứq, cóq tamỡ tễ cláih. Chơ cóq anhia loŏh tễ rưm-rưm, píh chu loah pỡ vil cứq khoiq chiau yỗn anhia. Anhia chỗi ngua pahỡm, yuaq cứq sâng bũi pahỡm cớp anhia.”
11Davĩt tamỡ bo noâng canám; chơ án dững tỗp tahan án loŏh tễ cláih, píh loah pỡ cruang Phi-li-tin. Ma tỗp Phi-li-tin, chỗn chu vil Ye-triel.