2

Nau H'An Mprơ

1Rnôk nây H'An mbơh sơm jêh ri lah, Nuih n'hâm gâp hâk răm ngăn tâm Yêhôva,
 Yêhôva ntrôl tay ăn muh măt n'gơr leo kalơ.
 Trôm mbung gâp ngơi ntêh rmot ma phung rlăng gâp,
 yorlah gâp răm maak tâm nau may tâm rklaih.
2"Mâu geh ôh nơm kloh ueh nâm bu Yêhôva,
 mâu hôm geh brah êng ôh rlau ma may!
 Mâu geh ôh Lŭ Toyh nâm bu Brah Ndu he.
3Găp hơi, lơi hôm ngơi lĕ rngôch nau sưr,
 lơi dĭng ăn nau sưr ôh luh du tă bơh bâr mbung khân may,
 yorlah Yêhôva jêng Brah Ndu ma
 nau blau mĭn lĕ ntil. Păng veh njing lĕ rngôch kan bu ƀư.
4Ntar ma phung janh katang lĕ đoh jêh,
 ƀiălah phung ra-ai vân nau katang,
5Phung lĕ hơm jêh pah kan bu nkhôm gay geh piăng let,
  ƀiălah phung lĕ tă ji ngot mâu hôm ji ngot đŏng ôh.
 Bu ur ndrô gâng păng deh jêh pơh lông kon,
 ƀiălah bu ur lĕ tă deh jêh kon âk gŭ rngot lĕ ra-ai jêh.
6Yêhôva nkhĭt jêh ri ăn dâk rêh đŏng;
 Păng njŭr bu tâm Ƀon Phung Khĭt
 jêh ri păng ndâk ăn dâk rêh đŏng.
7Yêhôva ƀư ăn o ach, jêh ri ƀư ăn ndrŏng kuăng.
  Păng ntrŭnh bu, jêh ri păng n'hao tay bu tâm ban lĕ.
8Păng leo sĭt bunuyh o-ach luh bơh ndruyh neh;
 jêh ri tŏk lơi bunuyh ndĭt trơi tă bơh mbŭch ŭnh buh,
 gay ăn khân păng gŭ ndrel ma phung kôranh.
 ăn gŭ tâm du ntŭk chrêk rmah jêng ntŭk bu vay yơk.
  Yorlah n'gâng meh neh ntu jêng ndơ Yêhôva,
 jêh ri ta kalơ n'gâng meh nây yơh păng ndâk jêh neh ntu.
9"Yêhôva mra chiă uănh jâng phung kloh ueh păng;
 bi ma phung mhĭk djơh păng mra
 ntrŭnh lơi tâm ntŭk ngo klĕng.
 Yorlah bunuyh mâu mra dơi ôh đah nau katang.
10Mbu nơm rlăch rdâng đah Yêhôva mra ƀư chah rai hăch rhên!
  Tă bơh kalơ trôk nđôch, Yêhôva mra ăn nglaih-dah phung nây;
 Yêhôva mra phat dôih phung gŭ ta
 Puănh njônh bôl dŭt neh ntu;
 păng mra ăn nau katang ma hađăch păng,
 jêh ri n'hao nau brah ma nơm păng tŏ dak ƀâu kah."
11Jêh ta nây, Y-Êlkana du sĭt leo ma ngih vâl păng ta ƀon Rama. Jêh ri kon se ndăm nây gŭ pah kan ma Yêhôva ta năp Y-Êli kôranh ƀư brah.

Nau Mbơh Lor Tâm Rdâng Ma Ngih Y-Êli

12Bar hê kon bu klâu Y-Êli jêng phung tih mhĭk; khân păng mâu chrê ôh ma Yêhôva. 13Nau vay phung kôranh ƀư brah gŭ ngao đah ƀon lan pô aơ: tơ lah du huê nuyh nhhơr ndơ ƀư brah, mpôl phung kôranh ƀư brah văch dôl bu gâm puăch. Păng djôt ta ti du mlâm n'hoi nchraih pe, 14ntâp sôr tâm glah thaih, glah ƀŭng, glah uk, mâu lah glah ƀai jê̆. Moh ndơ krêp ta n'hoi nchraih kôranh ƀư brah mra sŏk ma păng nơm. Nâm bu nây lĕ khân păng ƀư ta ƀon Silô ma lĕ rngôch phung Israel văch tât ta nây. 15Ê lor ma bu gŭch ngi, mpôl kôranh ƀư brah tât ta nây lĕ lah đah nơm nhhơr ndơ ƀư brah, "Ăn hom puăch nây ma kôranh ƀư brah gay nđông; yorlah păng mâu ŭch ôh puăch khân may lĕ gâm, kanŏng mlay puăch ndrêh dơm păng ŭch." 16Jêh ri lah bunuyh nây plơ̆ lah: "Ăn bu gŭch ngi lor, jêh nây mra sŏk moh ndơ may ŭch, pôri mpôl kôranh ƀư brah nây lah: "Mâu ôh, may ăn aƀaơ ro, tơlah mâu ăn ôh, gâp mra sŏk pơih ro." 17Pôri nau tih bar hê ndăm aơ toyh ngăn ta năp măt Yêhôva; yorlah khân păng ƀư nau mâu chrê ma ndơ nhhơr nây ăn ma Yêhôva.
18Bi Y-Samuel pah kan ta năp Yêhôva. Păng hôm kon se jê̆, nsoh ao êphôt ma brai mhay. 19Ăp năm, mê̆ păng ƀư ăn păng du blah ao jâr jê̆, djôt leo ăn oh jê̆ tơlah păng hăn ndrel ma sai păng ŭch nhhơr ndơ ƀư brah ăp năm. 20Jêh ri Y-Êli mŏt ton ăn ma Y-Êlkana jêh ri ur păng, lah: "Dăn ma Yêhôva ăn ma may phung kon yor tă bơh bu ur aơ, gay ŭch tâm ntrok đah nuyh buur hŏ ăn jêh ma Yêhôva! Ur sai sĭt leo ngih vâl khân păng. 21Yêhôva treng uănh ma H'An: păng ntreo jêh ri deh pe nuyh kon buklâu jêh ri bar hê kon buur, bi ma bu klâu ndăm rah Y-Samuel văch ma toyh ta năp măt Yêhôva.
22Pônây, Y-Êli hŏ ranh ngăn, păng tăng lĕ ntil nau bar hê kon bu klâu păng ƀư ma lĕ rngôch phung Israel, jêh ri ma nau khân păng bêch n'hanh buur pah kan ta mpông sâng ngih bok ntŭk rƀŭn. 23Păng lah ma khân păng, "Mâm ƀư khân may ƀư nau pô nây? Yorlah gâp tăng tă bơh lĕ rngôch phung ƀon lan nau mhĭk khân may hŏ ƀư. 24Lơi ƀư kơt nây, hơi kon; nau gâp tăng lư ma nau khân may ƀư mâu ueh ôh, khân may nsŭk ăn phung ƀon lan Yêhôva ƀư tih. 25Tơlah du huê bunuyh aơ tâm djrel đah huê bunuyh ri, Brah Ndu jêng nơm rđah ta nklang kâp sâm rthi an ma păng, ƀiălah tơlah du huê nuyh ƀư tih ma Yêhôva, mbu moh dơi kơl mbơh sơm an?" Ƀiălah khân păng mâu ŭch iăt ôh nau mbơ̆ khân păng, yorlah Yêhôva ŭch nkhĭt lơi khân păng. 26Kon se ndăm rah Y-Samuel lơ hao toyh tâm săk jăn jêh ri tâm nau yô̆ tă bơh Brah Ndu jêh ri ta năp bunuyh.
27Geh du huê bunuyh Brah Ndu hăn ma Y-Êli, jêh ri lah: "Pô aơ nau Yêhôva hŏ lah jêh, 'Mâu hĕ gâp hŏ tâm mpơl jêh ma phung chô che may, dôl khân păng hôm gŭ tâm N'gor bri Êjipt, jêng dĭk ma ngih Pharaôn? 28Gâp hŏ săch jêh păng tă bơh lĕ rngôch phung mpôl băl Israel ăn păng jêng kôranh ƀư brah gâp, hao klơ nơng gâp, su ndơ ƀâu kah, nsoh ao êphôt ta năp gâp, jêh ri gâp hŏ ăn ma ngih chô che may lĕ ndơ ƀư brah nhhơr ăn gâp ăn ŭnh sa tă bơh phung ƀon lan Israel nhhơr. 29Pô nây mâm ƀư khân may jot nkrâm lơi ndơ ƀư brah jêh ri lĕ ndơ nhhơr ma gâp, ndơ nây gâp hŏ ntăm jêh ăn ngih brah gâp? May pơh yơk ma phung kon buklâu may rlau lơn ma gâp, jêh ri khân may sa ăn lay lĕ ndơ ƀư brah dŭt ueh tă bơh phung Israel, jêng phung ƀon lan gâp! 30Yor tă nau nây, Yêhôva Brah Ndu Israel mbơh, lah pô aơ: 'Gâp geh lah jêh ma ngih may jêh ri ngih mbơ̆ may, mra pah kan ma gâp ƀa-ƀơ n'ho ro'. Ƀiălah aƀaơ ri Yêhôva mbơh: Mâu ôh, nau nây mâu geh ƀư pô nây ôh! Yorlah mbu phung yơk ma gâp, gâp mra ƀư ăn bu dơi yơk păng; bi ma phung tâm rmot ma gâp, gâp mâu mra yơk ôh ma phung khân păng. 31Aơ nar mra tât gâp mra ƀư rai lơi nau katang (nâm ntĭt koh nting tur ti) may jêh ri nau katang ngih che may kŏ tât mâu hôm geh ôh du huê buklâu buranh ngih vâl may. 32Ta nklang nau ueh Yêhôva mra ăn ma phung Israel, may mra saơ ngih vâl may geh nau uh-ah, jêh ri tâm ndŭl mpôl may mâu hôm geh buranh đŏng ôh. 33Tơlah buklâu bơh phung may gâp mâu mra ƀư rai ôh tă bơh nơng gâp, gâp mra chalơi prăp gay ăn may nhĭm kŏ tât môr n'gô măt jêh ri ăn rngot nuih n'hâm may; lĕ rngôch kon sau tâm ngih may mra khĭt dôl hôm oh bê jê̆. 34Jêh ri nau mra tât ma bar hê kon bu klâu may Y-Hôphni jêh ri Y-Phênêas mra jêng nau tâm mbên ma may: lĕ khân păng bar hê mra khĭt ndrih du nar. 35Pônây, gâp mra njêng săch ma gâp du huê kôranh ƀư brah răp jăp; păng mra ƀư tĭng nuih n'hâm gâp jêh ri nau mĭn gâp. Gâp mra ndâk ma păng jêng du mlâm ngih nâp ajăp, jêh ri păng mra pah kan n'ho ro ta năp nơm gâp tŏ dak ƀâu kah. 36Mbu moh tâm ndŭl mpôl may hôm e rêh, mra hăn tât ta năp măt păng, gay dơi geh du rlat prăk nđâp ma du glo piăng let, jêh ri lah: "Gâp dăn ma may, n'hao dơm gâp tâm du ntil kan kôranh ƀư brah gay ma gâp dơi geh du glo piăng let sa.