2

An-ne cầu nguyện:

1Chúa làm cho lòng con phấn khởi, năng lực phấn chấn. Bây giờ con có thể đối đáp kẻ nghịch, vì Ngài cứu giúp con nên lòng con hớn hở.
2Không ai thánh thiện như Chúa, không ai cả, chỉ có Ngài. Thượng Đế chúng ta là Vầng Đá, không ai sánh được.
3Đừng lên giọng kiêu kỳ nữa, vì Chúa nghe biết cả. Ngài cân nhắc mọi hành động.
4Cây cung của dũng sĩ bị gãy, nhưng người suy yếu được trang bị bằng sức mạnh.
5Người vốn no đủ nay đi làm mướn kiếm ăn, còn kẻ đói khổ nay được có thức ăn dư dật.
Người son sẻ nay có bảy con, nhưng người đông con trở nên cô đơn, hiu quạnh.
6Chúa cầm quyền sống chết trong tay, cho kẻ này xuống mồ, người kia sống lại.
7Chúa làm cho người này giàu, kẻ kia nghèo, cho người thăng, kẻ trầm.
8Ngài nhắc kẻ nghèo lên từ bụi đất, đem người ăn xin lên từ nơi dơ bẩn, đặt họ ngang hàng với các hoàng tử, ngồi ghế danh dự. Cả thế giới đều thuộc về Chúa và Ngài sắp xếp mọi trật tự.
9Ngài gìn giữ bước đi của người trung thành với Ngài, nhưng kẻ ác bị tiêu diệt nơi tối tăm, vì chẳng ai nhờ sức mình mà thắng thế.
10Ai chống đối Chúa phải bị nát thân, từ trời Ngài giáng sấm sét trên họ. Chúa xét xử toàn thế giới, ban sức mạnh cho vua của Ngài, gia tăng thế lực Đấng được Ngài xức dầu."
11Sau đó, gia đình Ên-ca-na trở về Ra-ma, còn cậu Sa-mu-ên ở lại hầu việc Chúa Hằng Hữu dưới sự hướng dẫn của thầy tế lễ Hê-li.
12Các con Hê-li là những người gian tà, không biết kính sợ Chúa. 13,14Mỗi khi có người đến dâng sinh tế, họ sai đầy tớ cầm chĩa ba, thọc vào nồi thịt đang sôi. Miếng nào dính vào chĩa ba, họ lấy miếng đó. Họ làm như vậy đối với tất cả những người Y-sơ-ra-ên tới Si-lô dâng tế lễ. 15Có lần trước khi mỡ được đốt để dâng lên, đầy tớ của thầy tế lễ đòi lấy thịt sống để quay chứ không chịu lấy thịt chín. 16Nếu người dâng sinh lễ nói: "Để dâng mỡ trước đã, rồi muốn lấy bao nhiêu cũng được."Đầy tớ đáp: "Không, đưa ngay cho tôi bây giờ, nếu không, tôi giật lấy." 17Tội lỗi của những thầy tế lễ trẻ này thật lớn trước mặt Chúa. Họ khinh thường các lễ vật người ta đem dâng cho Ngài.
18Còn cậu Sa-mu-ên chăm lo hầu việc Chúa. Cậu mặc một ê-phót bằng vải gai. 19Mẹ cậu may áo dài nhỏ, mỗi năm đem cho cậu vào dịp theo chồng lên Đền tạm dâng lễ vật hằng năm. 20Và trước khi họ ra về, Hê-li chúc vợ chồng Ên-ca-na được Chúa cho sinh thêm con cái để bù lại đứa con họ đã dâng cho Ngài. 21Chúa cho An¬-ne sinh thêm được ba trai hai gái nữa. Còn cậu Sa-mu-ên lớn lên trước mặt Chúa.
22Bấy giờ, Hê-li đã già lắm. Ông nghe hết những điều con ông làm cho người Y-sơ-ra-ên, và cả việc họ ăn nằm với các phụ nữ phục dịch đền thờ. 23,24Hê-li trách con: "Sao các con tệ như thế? Cha nghe dân Chúa nói về công việc xấu xa của các con. Không được! Các con khiến dân của Chúa mang tội. 25Nếu người này có tội với người khác đã có thẩm phán hòa giải. Nhưng nếu một người phạm tội với Chúa ai dám xen vào?" Nhưng họ không nghe lời cha cảnh cáo, vì Chúa định giết họ.
26Cậu Sa-mu-ên ngày càng khôn lớn và càng được Chúa và mọi người hài lòng.
27Một hôm, có người của Thượng Đế đến gặp Hê-li, truyền sứ điệp của Chúa Hằng Hữu: "Ta đã hiện ra với ông tổ của gia đình ngươi khi Y-sơ-ra-ên đang làm nô lệ cho Pha-ra-ôn ở Ai-cập. 28Ta đã chọn người trong các Đại tộc để làm chức tế lễ cho Ta. Ta cho nhà người tất cả những lễ vật người Y-sơ-ra-ên dâng làm lễ thiêu. 29Thế sao ngươi còn tham lam các lễ vật khác đã dâng cho Ta, coi trọng con mình hơn Ta, ăn những miếng ngon nhất trong các lễ vật người Y-sơ-ra-ên dâng hiến, ăn cho béo mập? 30Dù Ta, Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên có hứa cho nhà ngươi cũng như nhà tổ tiên ngươi được vĩnh viễn hầu việc Ta, nhưng bây giờ, không thể nào tiếp tục nữa; vì Ta chỉ trọng kẻ nào trọng Ta, còn kẻ nào coi thường Ta, sẽ bị Ta sẽ coi thường. 31Đây, trong những ngày sắp tới, Ta sẽ chấm dứt chức tế lễ của dòng họ ngươi. Trong gia đình ngươi không còn ai sống lâu được nữa. 32Ngươi sẽ thèm thuồng khi thấy nhân dân Y-sơ-ra-ên được thịnh vượng, trong khi chính mình khổ sở và không một ai trong gia đình hưởng được tuổi thọ. 33Người nào trong gia đình ngươi được Ta còn để cho sống sẽ phải đau thương, sầu muộn, nhưng phần đông đều phải chết trong tuổi hoa niên. 34Và đây là điềm khởi đầu loạt tai nạn: Hóp-ni và Phi-nê-a, hai con ngươi sẽ chết trong cùng một ngày. 35Rồi Ta sẽ tấn phong một thầy tế lễ trung thành với Ta, người này sẽ thực hiện mọi điều theo ý định Ta. Ta sẽ xây dựng nhà người bền vững, người sẽ phục vụ Ta mãi mãi, trước mặt những ai được Ta xức dầu. 36Những kẻ sống sót trong gia đình ngươi sẽ đến cúi mọp trước mặt người để xin tiền xin bánh, giọng khẩn khoản: "Xin làm ơn phong cho tôi chức tế lễ để kiếm miếng ăn."