9

Salơ Toâq Ramóh Samu-ễl

1Bữn manoaq tễ tỗp Ben-yamin noau yám noap lứq, ramứh Ki-sơ. Án la con samiang Abiel, châu Sê-rôl, tŏ́ng toiq Be-carat, sâu Aphia. 2Ki-sơ bữn muoi lám con samiang ramứh Salơ. Salơ la cũai póng cớp thán riang nêuq o lứq. Tâng tỗp I-sarel tỡ bữn noau sarỡih cớp o riang án.
3Bữn muoi tangái, máh aséh dễn mpoaq Salơ pứt. Chơ mpoaq án ớn Salơ neq: “Con ơi! Cóq mới pỡq chuaq loah aséh dễn hái, cớp dững muoi noaq cũai táq ranáq hái pỡq cớp mới.”
4Ngkíq Salơ pỡq, án pỡq pha máh dũal cớp cóh cruang Ep-ra-im, cớp án pỡq pha cruang Sali-sa, mŏ án tỡ bữn ramóh aséh dễn mpoaq án. Án pỡq pha cruang Salim ễn, mŏ án tỡ bữn tamóh aséh sĩa. Chơ án pỡq pha cutễq tỗp Ben-yamin ễn, mŏ án tỡ bữn ramóh sĩa. 5Tữ alới pỡq toâq cruang Sup, Salơ pai chóq cũai táq ranáq án neq: “Péq chơ! Hái píh chu sanua. Cŏh lơ mpoaq tỡ bữn clơng noâng aséh dễn pứt, ma án clơng hái ễn pứt.”
6Ma cũai táq ranáq án ta‑ỡi neq: “Hái mut tâng vil nâi voai, yuaq bữn muoi noaq cũai táq ranáq Yiang Sursĩ noau noap lứq; ntrớu án pai lứq cỡt. Hái pỡq ramóh án voai. Cŏh lơ án têq atỡng ntốq aséh dễn hái ỡt cống bữn.”
7Salơ blớh loah: “Khân hái pỡq ramóh án, ntrớu hái ễ yỗn án? Sanyam la khoiq nheq; tỡ bữn acán ntrớu noâng têq dững yỗn án.”
8Ma cũai táq ranáq án ta‑ỡi neq: “Nhêng nâi! Cứq bữn muoi ŏ́c práq tiaq têq hái yỗn án. Chơ án ễ atỡng yỗn hái dáng ntốq aséh dễn hái ỡt.”
9-11Salơ pai neq: “O lứq! Chơ hái pỡq!”
 Chơ alới bar náq pỡq chu ntốq cũai táq ranáq Yiang Sursĩ ỡt. Ma bo alới tacứh cóh ễ mut chu vil, alới ramóh máh cumũr pỡq ŏh dỡq; chơ alới blớh neq: “Cũai mo moâiq-mư ỡt tâng vil nâi tỡ?” (Cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tâng dỡi ki noau dŏq cũai atỡng sacoâiq. Cỗ ngkíq, khân cũai aléq ma ễ blớh ntrớu tễ Yiang Sursĩ, án dốq pai neq: “Cóq hái pỡq ramóh cũai atỡng sacoâiq voai!”)
12-13Máh cumũr ta‑ỡi: “Ơq, án ỡt tâng vil nâi. Ma mbỡiq sanua toâp án toâq, nhũang tễ anhia. Khân anhia mut chu vil, anhia têq ramóh án. Án toâq vil nâi la cỗ cũai proai mbỡiq chiau sang crơng pỡ prông tâng pỡng cóh ki. Cũai noau mơi tỡ têq cha nhũang toau án toâq pỡ ntốq ki, yuaq án cóq pai ŏ́c bốn tễ máh crơng sang ki voai. Khân anhia pỡq sanua, anhia têq ramóh án, nhũang án ễ chỗn cha sana tâng pỡng cóh.”
14Chơ Salơ cớp cũai táq ranáq án mut vil. Ma bo alới ntôm tayáh mut chu vil, alới hữm Samu-ễl ễ pỡq chu ntốq chiau sang.
15Nhũang tangái Salơ ễ toâq, Yiang Sursĩ khoiq atỡng Samu-ễl chơ neq: 16“Tangái parnỡ sám máh tangái nâi sĩa, cứq ớn muoi noaq cũai tễ tỗp Ben-yamin toâq ramóh mới. Cóq mới hĩng bĩq dỡq nsễng miar tâng plỡ án, táq tếc cứq khoiq rưoh án cỡt puo, dŏq cỡt sốt tỗp I-sarel cũai proai cứq. Án têq chuai tỗp alới yỗn vớt tễ talang atĩ tỗp Phi-li-tin. Cứq khoiq hữm alới ramóh túh coat, cớp sâng sưong alới sễq yỗn toâq chuai hỡ.”
17Toâq Samu-ễl hữm Salơ, Yiang Sursĩ atỡng án neq: “Cũai nâi ơiq cứq atỡng mới! Án lứq cỡt sốt máh cũai proai cứq.”
18Salơ toâq ramóh Samu-ễl cheq ngoah toong vil, cớp án blớh Samu-ễl neq: “Sễq mới atỡng cứq nứng, cũai moâiq-mư ỡt ntốq léq sanua?”
19Samu-ễl ta‑ỡi: “Cứq nâi la cũai moâiq-mư. Cóq mới loŏh pỡq nhũang pỡ ntốq sang toam! Tangái nâi bar náq anhia cóq cha parnơi cớp cứq. Poang tarưp parnỡ cứq ễ ta‑ỡi máh santoiq mới blớh cứq. Moâm ki cứq yỗn anhia chu. 20Ma máh aséh dễn pứt khoiq pái tangái chơ, anhia chỗi clơng ntrớu, yuaq bữn noau ramóh chơ. Ma máh cũai I-sarel yoc ễ bữn lứq mới, dếh sâu mpoaq mới hỡ.”
21Salơ ta‑ỡi: “Cứq la cũai tễ tỗp Ben-yamin, tỗp cớt lứq tâng máh tỗp I-sarel, cớp dống sũ cứq la tỡ bữn ntrớu loâng tâng tỗp hếq. Cỗ nŏ́q achuaih pai nneq tễ cứq?”
22Chơ Samu-ễl dững Salơ cớp cũai táq ranáq Salơ mut tâng muoi clống la‑a, la ntốq cũai tamoi pái chít náq tacu. Samu-ễl ớn alới bar náq tacu tâng ntốq roap tamoi bữn chớc. 23Chơ Samu-ễl ớn cũai táq cha neq: “Ĩt cốc sâiq cứq ớn mới cayoah dŏq, chơ dững pỡ nâi.”
24Chơ cũai táq cha dững aloŏh sâiq nlu o lứq, cớp achúh sâiq ki yáng moat Salơ. Chơ Samu-ễl pai neq: “Nâi la pún cứq thrũan dŏq yỗn mới. Sanua mới ĩt cha, yuaq cứq yỗn mới bữn cha parnơi cớp máh cũai cứq mơi yỗn toâq pỡ nâi.”
 Chơ Samu-ễl cớp Salơ cha parnơi tâng tangái ki.
25Toâq nheq tữh alới sễng tễ ntốq sang toam ễ píh chu loah pỡ vil alới, alới thrũan ntốq yỗn Salơ bếq tâng pỡng mpuol dống tapín.

Samu-ễl Tốh Dỡq Nsễng Tâng Plỡ Salơ

26Noâng tễ cláih, Samu-ễl arô Salơ ca bếq tâng mpuol dống tapín neq: “Salơ, tamỡ! Cứq ễ pỡq satoâl mới dĩ ria rana.”
 Chơ Salơ tamỡ, cớp án pỡq parnơi cớp Samu-ễl tâng rana.
27Toâq alới tayáh toâq pỡ kễng vil, Samu-ễl pai neq: “Cóq mới ớn cũai táq ranáq mới pỡq nhũang.”
 Salơ ớn cũai táq ranáq án pỡq nhũang; chơ Samu-ễl pai ễn neq: “Sễq mới tangứt mahỗi bân ntốq nâi; cứq ễ atỡng mới tễ dũ santoiq Yiang Sursĩ khoiq atỡng cứq.”