10

Nau Y-Sôl jêh ri Phung Kon Bukâu Păng Khĭt

1Phung Philistin tâm lơh đah phung Israel.; jêh ri phung bu klâu Israel du panăp phung Philistin, jêh ri chôt khĭt ta yôk Gilbôa. 2Phung Philistin ban Y-Sôl jêh ri phung kon bu klâu păng; jêh nây phung Philistin nkhĭt Y-Jônathan, Y-Abinadap, jêh ri Y-Malkisua, phung kon bu klâu Y-Sôl. 3Nau tâm lơh katang ngăn, ƀư ăn Y-Sôl nđêh nji; jêh ri phung tahan djôt na tĭng ban păng pănh ƀư sôt păng. 4Pôri Y-Sôl lah ma nơm djôt ndơ tâm lơh păng, "Tok đao may jêh ri ntâp gâp, klach ma phung mâu geh koh ntâu aơ văch tât jêh ri ƀư nkrit gâp." Ƀiă lah nơm djôt ndơ tâm lơh păng mâu ŭch ôh, yorlah ôbăl klach ngăn. Yor nây Y-Sôl tok đao păng nơm jêh ri kŭnh tom tra ntang ntơh sân đah đao nây. 5Tơlah nơm djôt ndơ tâm lơh păng saơ Y-Sôl lĕ khĭt jêh, ôbăl tâm ban đŏng tom săk păng nơm sân đah đao păng nơm jêh ri khĭt. 6Pônây Y-Sôl khĭt; păng jêh ri pe nuyh kon bu klâu păng jêh ri lĕ rngôch ngih păng khĭt ndrel n'grŭp. 7Tơ lah lĕ rngôch phung buklâu I Sarael gŭ tâm rlŭng saơ phung tahan du jêh, jêh ri saơ Y-Sôl ndrel phung kon bu klâu păng lĕ khĭt jêh, pôri khân păng chalơi ƀon jêh ri du. Jêh ri phung Philistin tât jêh ri gŭ tâm ƀon nây. 8Kah ôi taơ tơlah phung Philistin tât ŭch pit sŏk ndô ndơ bơh phung khĭt jêh, khân păng saơ Y-Sôl jêh ri phung kon bu klâu păng chôt jêh ta yôk Gilbôa. 9Khân păng pit sŏk ndơ ôbăl, djôt leo bôk ôbăl jêh ri ndơ ôbăl tâm lơh, jêh ri prơh hăn phung mbơh lam n'gor Philistin gay leo nau mhe mhan ma phung rup brah jêh ri phung ƀon lan khân păng. 10Khân păng dơm ndơ ôbăl tâm lơh tâm ngih brah khân păng, jêh ri pâng yông bôk ôbăl tâm ngih brah Dagôn. 11Ƀiălah tơ lah lĕ rngôch phung ƀon Jabês-Galaat tăng lĕ nau phung Philistin ƀư jêh ma Y-Sôl, 12lĕ rngôch phung janh katang dâk hăn sŏk rdu săk jăn Y-Sôl, jêh ri săk jăn phung kon bu klâu păng, jêh ri leo rlet ma ƀon Jabês. Khân păng tâp brôi nting khân ôbăl tâm dâng tơm si tâm ƀon Jabês, jêh ri ver ât sông sa tâm pơh nar. 13Pôri Y-Sôl khĭt yor păng mâu gŭ răp jăp ôh, păng mâu geh ôh jêng răp jăp đah Yêhôva tâm nau păng mâu djôt prăp ôh nau Yêhôva ntăm, jêh ri tâm ban đŏng păng ôp jêh ma du huê n'hŭm gay joi nau nchră, 14jêh ri mâu joi ôh nau nchră bơh Yêhôva. Yor nây Yêhôva nkhĭt păng, jêh ri jao ƀon bri hađăch păng ma Y-David kon buklâu Y-Yêsê.