10

Puo Salơ Cuchĩt

1Tỗp Phi-li-tin toâq chíl tỗp I-sarel tâng cóh Kil-bũa. Alới bữn cachĩt cũai I-sarel sa‑ữi lứq, cớp tỗp I-sarel canŏ́h lúh pláh nheq, dếh puo Salơ cớp con samiang án. 2Tỗp Phi-li-tin rapuai cớp cachĩt pái náq con samiang Salơ, ramứh Yô-nathan, Abi-nadap, cớp Mal-ki Sũa. 3Ranáq rachíl cỡt ntâng lứq mpễr Salơ. Chơ saráh tễ cũai par‑ũal pán pĩeiq án, cớp án chũl hâp lứq. 4Chơ án ớn samiang póng ca dững crơng choac yỗn án neq: “Cóq mới thot dau mới, chơ choat cứq. Chỗi yỗn tỗp Phi-li-tin ca tỡ bữn sa‑âm Yiang Sursĩ bữn cupriaq cứq.”
 Ma samiang póng ki ngcŏh, cớp án tỡ khớn cachĩt puo Salơ. Ngkíq, puo Salơ thot dau án bữm, chơ án tuam tỗ án tâng pla dau.
5Toâq samiang póng ki hữm puo Salơ khoiq cuchĩt chơ, án ĩt dau án bữm, chơ án tuam tâng pla dau tê. 6Chơ puo Salơ cớp pái náq con samiang án cuchĩt. Cớp tỡ bữn noau noâng tễ tŏ́ng toiq án bữn cỡt sốt tâng cruang cutễq.
7Máh cũai I-sarel ỡt tâng avúng Ye-triel sâng tễ tahan I-sarel lúh pláh nheq, cớp puo Salơ cớp máh con samiang án khoiq cuchĩt, chơ alới lúh táh nheq máh vil alới cớp dễq nheq. Moâm ki tỗp Phi-li-tin bữn mut ỡt tâng máh vil ki.
8Tâng tangái parnỡ, tỗp Phi-li-tin toâq pũot aloŏh nheq máh crơng bữn kia tễ cũai khoiq cuchĩt. Chơ alới tamóh cumuiq puo Salơ cớp con samiang án tâng cóh Kil-bũa. 9Tỗp alới cŏ́h tacong Salơ cớp tũot ĩt nheq crơng choac án. Chơ alới ớn cũai dững parnai pau atỡng chũop cruang cutễq Phi-li-tin, cớp atỡng rup yiang alới hỡ. 10Tỗp alới dững dŏq crơng choac Salơ tâng dống sang alới, cớp ĩt plỡ puo Salơ pỡq ayŏ́ng dŏq tâng dống sang yiang Dacôn. 11Toâq cũai tễ vil Yabet, cruang Ki-liat sâng tễ ranáq tỗp Phi-li-tin táq chóq puo Salơ, 12máh tỗp tahan clŏ́q lứq loŏh pỡq ĩt cumuiq puo Salơ cớp máh con samiang án, chơ dững achu pỡ vil Yabet. Tỗp alới tứp máh cumuiq ki nhưp nỡm aluang toâr, cớp alới ót sana tapul tangái.
13Puo Salơ cuchĩt la cỗ tian án tỡ bữn tanoang tapứng chóq Yiang Sursĩ. Án tỡ bữn trĩh santoiq Yiang Sursĩ patâp, dếh pỡq blớh raviei cũai cuchĩt; 14ma án tỡ bữn sarhống cớp Yiang Sursĩ. Cỗ ngkíq Yiang Sursĩ cachĩt táh án, cớp chiau máh cruang cutễq án yỗn Davĩt con samiang Yê-sai ễn cỡt puo pláih loah án.