13

Y-David Ton Leo Hip Nau Vay Ma Ƀon Yêrusalem

1Y-David tâm chră ndrel ma phung kôranh ma du rbăn nuyh jêh ri kôranh ma du rhiăng nuyh, ăp nơm kôranh uănh bôk. 2Y-David lah ma lĕ rngôch phung Israel tâm rƀŭn, "Tơlah khân may mĭn jêng ueh, jêh ri tơlah jêng nau Yêhôva Brah Ndu he ŭch, ăn he prơh bunuyh hăn mbơh lam ntŭk, ma phung oh nâu he hôm e tâm lam n'gor Israel, jêh ri nđâp ma phung kôranh ƀư brah jêh ri phung Lêvi tâm ƀon geh ndrêch gơ̆, gay ma khân păng dơi văch tâm rƀŭn ndrel ma he. 3Jêh ri ăn he tung leo đŏng hip Brah Ndu he sĭt ma he; yorlah tâm rnôk Y-sôl, he mâu ŭch chrê ôh." 4Lĕ rngôch phung tâm rƀŭn dơn mra ƀư pônây, yorlah nau nây jêng di ta năp măt lĕ rngôch phung ƀon lan.

Y-David Hăn Sŏk Hip Brah Ndu

5Pônây Y-David tâm rƀŭn lĕ rngôch phung Israel ntơm bơh ƀon Sihôr tâm n'gor bri Êjipt tât ma ntŭk lăp ƀon Hamat, gay tung leo hip Brah Ndu bơh ƀon Kiriat-Jêarim. 6Y-David jêh ri lĕ rngôch phung Israel hăn hao ma ƀon Bala, bu ntơ ƀon Kiriat-Jêarim, jêng ƀon tâm n'gor Yuda, gay tung leo tă bơh ntŭk nây hip Brah Ndu, bu ntơ Amoh Yêhôva, nơm gŭ ta nklang phung Chêrubim, jêng ntŭk vơh vơl amoh Păng. 7Khân păng rdeng hip Brah Ndu ma ndeh ndrôk mhe tă bơh ngih Y-Abinadap; jêh nây Y-Usa jêh ri Y-Ahiô ƀĭt ndeh. 8Y-David jêh ri lĕ rngôch phung Israel ƀư nau hâk răm ta năp Brah Ndu ma lĕ nau pâl khân păng dơi, ma nau mprơ, uh n'hôm, kreh gong rêng, goh gâr, rgu dang nteh, jêh ri uh nŭng. 9Tơlah khân păng tât ta ntŭk bu mprah ba ƀon Kidôn, Y-Usa yơh ti păng gay ŭch rđâng hip, yorlah ndrôk chêh prah. 10Pônây Yêhôva hao ji nuih ma Y-Usa, jêh ri dong ôbăl yorlah ôbăl yơr ti djôt hip, jêh ri ôbăl khĭt ta nây ta năp Brah Ndu. 11Y-David nuih yorlah Yêhôva ƀư jêh ma Y-Usa; jêh ri bu ntơ ntŭk nây Pêres-Usa tât ma nar aơ. 12Jêh ri Y-David klach ma Brah Ndu nar nây, jêh ri păng lah, "Mâm gâp dơi njŭn leo hip Brah Ndu ma ngih gâp?" 13Pôri Y-David mâu njŭn leo ôh hip lăp tâm ƀon Y-David, ƀiălah veh nglăp hip tâm ngih Y-Ôbet-Êdôm buklâu Gitit. 14Hip Brah Ndu hôm e tâm ngih Y-Ôbet-Êdôm tâm pe khay; jêh ri Yêhôva ăn nau ueh lăng ma ngih Y-Ôbet-Êdôm jêh ri ma lĕ rngôch ndơ păng geh.