16

1Tỗp alới crang Hĩp Parnai Parkhán amut chu dống aroâiq, chu ntốq puo Davĩt khoiq thrũan dŏq. Moâm ki tỗp alới bốh charán chiau sang, cớp chiau sang crơng yỗn cỡt ratoi yáng moat Yiang Sursĩ. 2Toâq moâm puo Davĩt chiau crơng sang, chơ án pai ŏ́c bốn yỗn máh cũai proai nhơ ramứh Yiang Sursĩ. 3Cớp án sacrai crơng sana yỗn dũ náq cũai. Án avơi bễng mi yỗn samiang cớp mansễm muoi noaq muoi lám, sâiq áng muoi noaq muoi mễng, cớp palâi nho khỗ hỡ.
4Davĩt chóh muoi noaq cũai tễ tỗp Lê-vi cỡt cũai ayông toâq sang toam Yiang Sursĩ, Ncháu cũai I-sarel, choâng moat Hĩp Parnai Parkhán na santoiq câu sa‑ỡn cớp ũat khễn Ncháu. 5Asap la cũai sốt tễ tapáih crơng lampỡiq cớp ũat, ma Sa-chari la cũai sốt tĩng Asap. Cũai tapáih achúng la Yêl, Sê-mi-ramôt, Yê-hiel, Mati-thia, E-liap, Be-naya, Ô-bêt Ê-dôm, cớp Yêl. Ma Asap cỡt cũai parkeh sar; 6cớp bar náq cũai tễng rit sang la Be-naya cớp Ya-hasiel cỡt cũai plóng lavia choâng moat Hĩp Parnai Parkhán. 7Nâi la trỗ muoi puo Davĩt yỗn Asap cớp sễm ai Asap tễ tỗp Lê-vi bữn mpỗl tễ ranáq ayông dŏq ũat khễn Yiang Sursĩ.

Cansái Ũat Khễn

(Ũat Khễn 105:1-15; 96:1-13; 106:1, 47, 48)


  8Cóq anhia sa‑ỡn Yiang Sursĩ! Cóq anhia sang toam án;
   cóq anhia pau atỡng yỗn dũ tỗp cũai dáng tễ máh ranáq án khoiq táq.
  9Cóq anhia ũat khễn dŏq sang toam Yiang Sursĩ,
   cớp pau atỡng tễ ranáq salễh án khoiq táq.
  10Cóq anhia khễn Yiang Sursĩ, án la bráh o lứq.
   Cớp mứt cũai ca ravoât án cóq sâng bũi óh lứq
  11Cóq anhia ravoât Yiang Sursĩ yỗn án chuai anhia,
   cớp cóq anhia sang toam án mantái níc.
  12Anhia tễ tŏ́ng toiq I-sarel la cũai táq ranáq Yiang Sursĩ,
   cớp anhia tễ tŏ́ng toiq Yacốp,
   sễq anhia tamứng!
  13Ơ tŏ́ng toiq Yacốp, la cũai táq ranáq Yiang Sursĩ ơi!
   Anhia la tỗp I-sarel, cũai Yiang Sursĩ khoiq rưoh miar tễ cũai canŏ́h.
  14Yiang Sursĩ la Ncháu tỗp hái.
   Ŏ́c án rablớh la ỡt dũ náq cũai tâng cốc cutễq nâi.
  15Cóq sanhữ níc ŏ́c án khoiq par‑ữq,
   la máh santoiq án khoiq patâp dŏq yỗn sa‑ữi ngin dỡi cũai;
  16la máh parnai án khoiq par‑ữq cớp A-praham, cớp I-sac hỡ.
  17Án khoiq parkhán cớp Yacốp yỗn cỡt phễp rit,
   la ŏ́c parkhán cớp cũai I-sarel mantái níc.
  18Yiang Sursĩ pai neq: “Chumát cứq ễ chiau yỗn anhia bữn cruang Cana-an,
   dŏq cỡt mun anhia ndỡm níc.”

  19Bo ki máh proai Yiang Sursĩ la bĩq lứq,
   cớp alới cỡt samoât cũai nuaq toâq ỡt tâng cruang Cana-an.
  20Alới dễq tễ cruang nâi, pỡq ỡt pỡ cruang ki,
   cớp alới loŏh tễ ntốq nâi, pỡq chu ntốq canŏ́h.
  21Ma Yiang Sursĩ tỡ yỗn noau padâm alới.
   Cớp án khoiq sưoq máh puo tâng cruang ki neq:
  22“Chỗi táq túh máh cũai cứq khoiq rưoh.
   Cớp chỗi táq ntrớu chóq cũai tang bỗq cứq.”

  23Chũop cruang cutễq cóq ũat khễn sang toam Yiang Sursĩ.
   Cu rangái cóq pau atỡng tễ ranáq o Ncháu khoiq chuai amoong hái.
  24Cóq pau atỡng tễ chớc ang‑ữr án yỗn máh cũai canŏ́h dáng,
   cớp atỡng tễ máh ranáq salễh án khoiq táq yỗn dũ náq cũai dáng.
  25Yuaq Yiang Sursĩ la sốt lứq. Pĩeiq lứq cóq anhia khễn án,
   cớp yám noap án clữi nheq tễ noau yám noap yiang canŏ́h.
  26Máh yiang cũai canŏ́h sang la ống rup sâng.
   Ma Yiang Sursĩ khoiq tễng paloŏng.
  27Mpễr án bữn poang ang‑ữr; noau yám noap lứq án,
   machớng noau yám noap puo tê.
  Chớc án la toâr lứq; ntốq án ỡt la bũi óh lứq.

  28Ơ máh cũai tâng cốc cutễq nâi ơi!
   Cóq anhia khễn Yiang Sursĩ.
   Cóq anhia khễn Yiang Sursĩ, yuaq án bữn chớc ang‑ữr cớp bán rêng lứq.
  29Cóq anhia khễn ramứh Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq na dững crơng chiau sang tâng dống sang;
   cóq anhia pũp sang toam choâng moat án, yuaq án bữn chớc ang‑ữr.
  30Dũ cruang tâng cốc cutễq nâi cóq ngcŏh án.
   Án tễng cốc cutễq nâi khâm lứq
   cớp tỡ yỗn rasĩc noâng.
  31Ơ paloŏng cutễq ơi! Cóq anhia sâng bũi óh!
   Cóq noau atỡng yỗn dũ tỗp cũai dáng la Yiang Sursĩ lứq Puo!
  32Ơ dỡq mưt cớp dũ ramứh charán ỡt tâng ki ơi!
   Cóq anhia hỗ hũal khễn Yiang Sursĩ.
   Ơ máh nia sarái cớp dũ ramứh ỡt tâng ki cóq sâng bũi ỡn!
  33Chơ máh aluang tâng sarứng sariaq bữn ũat khễn
   choâng moat Yiang Sursĩ tê,
   yuaq án toâq cỡt sốt nheq cốc cutễq nâi.

  34Cóq sa‑ỡn Yiang Sursĩ, yuaq án la nỡm ŏ́c o;
   án ayooq tái-mantái níc.
  35Cóq cuclỗiq neq: “Yiang Sursĩ ơi!
   Sễq anhia chuai amoong hếq nứng!
   Sễq anhia parỗm pachứm loah tỗp hếq.
  Sễq anhia chuai hếq yỗn vớt tễ atĩ máh cũai canŏ́h,
   dŏq hếq têq sa‑ỡn anhia cớp khễn ramứh bráh o lứq khong anhia.”
  36Cóq khễn Yiang Sursĩ! Án la Yiang Sursĩ tỗp I-sarel sang.
   Cóq khễn án tễ sanua toau dũ dỡi ntun!
   Cóq nheq tữh cũai pai neq: “Amen!”

 Chơ alới pruam khễn Yiang Sursĩ.

Ranáq Sang Toam Pỡ Vil Yaru-salem Cớp Vil Ki-bê-ôn

37Puo Davĩt chóh Asap cớp sễm ai Asap, la tỗp Lê-vi, dŏq nhêng salĩq tễ ranáq sang toam bân ntốq Hĩp Parnai Parkhán. Cóq tỗp alới táq cu rangái ĩn ranáq alới khoiq roap. 38Ô-bêt Ê-dôm la con samiang Yê-duthun, cớp tapoât chít tacual náq cũai tễ sâu án, cỡt cũai rachuai tễ ranáq ki. Hô-sa cớp Ô-bêt Ê-dôm la cũai kĩaq ngoah toong.
39Davĩt chóh Sadôc cớp sễm ai án yỗn cỡt cũai tễng rit sang, la tỗp nhêng salĩq ranáq sang toam Yiang Sursĩ tâng vil Ki-bê-ôn. 40Cu tarưp cớp cu tabữ tỗp alới bốh charán tâng prông dŏq chiau sang. Alới táq puai samoât khoiq chĩc dŏq tâng tâm saráq phễp rit Yiang Sursĩ ca án khoiq chiau yỗn tỗp I-sarel. 41Tâng ntốq ki bữn dếh Hê-man, Yê-duthun, cớp máh cũai noau rưoh dŏq ũat khễn Yiang Sursĩ, yuaq ŏ́c ayooq án ỡt mantái níc. 42Hê-man cớp Yê-duthun cỡt cũai plóng lavia, parkeh sar, cớp tapáih crơng lampỡiq dŏq khễn Yiang Sursĩ. Cũai tâng sâu Yê-duthun cỡt cũai kĩaq ngoah toong.
43Toâq ranáq nâi moâm, dũ náq cũai miar píh chu pỡ dống sũ bữm, cớp puo Davĩt píh chu pỡ dống án tê.