18

Davĩt Bữn Chíl Riap

1Ntun ki, puo Davĩt pỡq chíl sĩa tỗp Phi-li-tin, cớp án chíl riap tỗp alới. Án cheng ĩt vil Cat cớp máh vil cớt ỡt mpễr ki. 2Án chíl riap tỗp Mô-ap hỡ; chơ tỗp Mô-ap ỡt tâng talang atĩ án, cớp muap thễq pỡ án.
3Vớt ki, puo Davĩt pỡq chíl Hada-dê-sơ la puo cruang Sô-ba, cheq cruang Hamat, yuaq puo Hada-dê-sơ ễ cheng ndỡm cutễq ỡt cheq pứh crỗng Ơ-phơ-rat. 4Davĩt bữn cỗp sễ aséh rachíl 1,000 lám, tahan ca dững sễ aséh rachíl 7,000 náq, cớp tahan tayáh 20,000 náq. Án ĩt dŏq muoi culám lám aséh ca dững sễ aséh rachíl; ma aséh clữi tễ ki án ớn noau rứl nheq sangcoâng.
5Toâq tỗp Si-ri tễ vil Damac toâq rachuai puo Hada-dê-sơ, Davĩt cớp tahan án cachĩt tahan Si-ri 22,000 náq. 6Chơ án ayứng máh dỗn tahan tâng cutễq tỗp alới. Ngkíq tỗp Si-ri ỡt tâng talang atĩ án, cớp chĩuq muap thễq yỗn án. Yiang Sursĩ chuai Davĩt chíl riap tâng dũ ntốq. 7Davĩt ĩt khễl yễng khong máh cũai ayững atĩ puo Hada-dê-sơ, chơ dững achu pỡ vil Yaru-salem. 8Án cheng ĩt sapoan sa‑ữi lứq tễ vil Ti-bat cớp vil Cun, la vil Hada-dê-sơ ndỡm. (Ntun ki, puo Sa-lamôn ĩt máh sapoan nâi táq ỗ toâr, tanũl, cớp máh crơng radỡng tâng Dống Sang Toâr.)
9Toâq puo Tô tễ vil Hamat sâng noau pai Davĩt chíl riap tỗp tahan puo Hada-dê-sơ, 10ngkíq án ớn Yô-ram con samiang án pỡq sa‑óh cớp cơiq parnai sâng bũi tê tễ ranáq Davĩt chíl riap puo Hada-dê-sơ, la cũai puo Tô khoiq chíl sa‑ữi trỗ ma tỡ riap. Yô-ram dững crơng mpon yễng, práq, cớp sapoan yỗn puo Davĩt. 11Máh crơng nâi puo Davĩt dững chiau sang yỗn Yiang Sursĩ, samoât án dốq táq tễ práq cớp yễng án ĩt tễ máh cruang án khoiq chíl riap, la máh cruang neq: Ê-dôm, Mô-ap, Amôn, Phi-li-tin, cớp A-maléc.
12Abi-sai, con samiang niang Sê-ruya, án chíl riap tỗp Ê-dôm pỡ avúng Boi; cớp án bữn cachĩt cũai par‑ũal 18,000 náq. 13Án ayứng dỗn tahan tâng cutễq tỗp Ê-dôm; cớp máh cũai proai ỡt tâng ntốq ki ỡt tâng talang atĩ puo Davĩt nheq. Yiang Sursĩ yỗn Davĩt chíl riap dũ ntốq cu nnơi ca án pỡq chíl.
14Davĩt cỡt sốt nheq cruang cutễq tỗp I-sarel; án táq pĩeiq cớp tanoang tapứng chóq máh cũai proai. 15Yô-ap, ai Abi-sai, la cũai taniap máh tahan; Yê-hô-saphat, con samiang Ahi-lut, la cũai ayững atĩ chĩc máh ranáq noau atỡng. 16Sadôc con samiang Ahi-túp cớp Ahi-maléc con samiang Abia-tha, la cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ; cớp Sê-raya la cũai ayững atĩ chĩc choâiq yỗn puo. 17Be-naya con samiang Yê-hôi-ada, la cũai sốt tahan tỗp Khê-ret cớp tỗp Palet ca bán curiaq puo Davĩt. Cớp tỗp con samiang puo Davĩt cỡt cũai ayững atĩ mpoaq alới.