1

Phung Kon Sau Y-Adam

1Y-Adam mbơ̆ Y-Set, Y-Set mbơ̆ Y-Ênôs; 2Y-Ênôs mbơ̆ Y-Kênan mbơ̆ Y-Mahalalel, Y-Mahalalel mbơ̆ Y-Jaret, Y-Jaret mbơ̆ Y-Ênok; 3Y-Ênŏk mbơ̆ Y-Mêthusêla, Y-Mêthusêla mbơ̆ Y-Lamek, Y-Lamek mbơ̆ Y-Nôê, 4Y-Nôê mbơ̆ Y-Sem, Y-Cham Jêh ri Y-Japhet.

Phung Kon Sau Y-Nôê

5Phung kon bu klâu Y-Japhet: Y-Gômer, Y-Magôk, Y-Madai, Y-Jawan, Y-Tubal, Y-Mêsek, jêh ri Y-Tiras. 6Phung kon bu klâu Y-Gômer: Y-Askênas, Y-Riphat jêh ri Y-Tôgar ma. 7Phung kon bu klâu Y-Jawan: Y-Êlisa, Y-Tarsis, Y-Kitim, jêh ri Y-Rôdanim 8Phung kon bu klâu Y-Cham: Y-Kus, Y-Mitraim, Y-Put jêh ri Y-Kanaan. 9Phung kon bu klâu Y-Kus: Y-Sêba, Y-Havila, Y-Sapta, Y-Rama jêh ri Y-Sap tê ka. Phung kon bu klâu Y-Rama: Y-Sêba, jêh ri Y-Dêdan 10Y-Kus jêng mbơ̆ ma Y-Nimrôt; păng ntơm jêng janh katang ta neh ntu. 11Y-Mitraim luh mpôl Y-Ludim, mpôl Y-Anamim, mpôl Y-Lêhabim, mpôl Y-Nap tuhim 12mpôl Y-Patrusim, mpôl Y-Kasluhim, (tă bơh nây luh phung Philistin), jêh ri Y-Kaptêrim 13Y-Kanaan mbơ̆ ma Y-Sidôn kon păng deh bôk rah, jêh ri Y-Het 14n'hanh phung Jêbusit, phung Amôrit, phung Girgasit, 15phung Hivit, phung Arkit, phung Sinit, 16phung Arvadit, phung Sê marit, jêh ri phung Hamathit. 17Phung kon bu klâu Y-Sem: Y-Êlam, Y-Asur, Y-Arpaksat, Y-Lut, Y-Aram, Y-Us, Y-Hul, Y-Gêther, jêh ri Y-Mêsek. 18Y-Arpaksat jêng mbơ̆ ma Y-Sêla, Y-Sêla mbơ̆ ma Y-Êber. 19Y-Êber geh bar hê kon bu klâu: amoh du huê Y-Pêlek (yorlah tâm rô̆ nây neh bu hŏ tâm pă jêh); bi oh păng amoh jêng Y-Jôktan. 20Y-Jôk tan jêng mbơ̆ ma Y-Almôdat, Y-Sêlep, Y-Hasar mavet, Y-Jêra, 21Y-Hadôram, Y-Usal, Y-Dikla, 22Y-Êbal Y-Abi maêl, Y-Sêba, 23Y-Ôphir, Y-Havila, jêh ri Y-Jôhap, lĕ rngôch phung nây jêng phung kon bu klâu Y-Jô ktan.

Phung Kon Sau Y-Sem

24Y Sem jêng mbơ̆ ma Y-Arpaksat, Y-Arpaksat jêng mbơ̆ ma Y-Sêla, Y-Sêla jêng mbơ̆ ma Y-Êber. 25Y-Êber jêng mbơ̆ ma Y-Pêlek, Y-Pêlek jêng mbơ̆ ma Y-Rêu, 26Y-Rêu jêng mbơ̆ ma Y-Sêruk, Y-Sêruk jêng mbơ̆ ma Y-Nahor, Y-Nahor jêng mbơ̆ ma Y-Têra, Y-Têra jêng mbơ̆ ma Y-Abram, 27Y-Ab ram bu ntơ amoh tay Y-Abraham.

Phung Kon Sau Y-Ismael Jêh Ri H'Kêtura

28Phung kon bu klâu Y-Abraham: Y-Isăk, jêh ri Y-I Smael. 29Aơ phung kon sau khân păng: Kon bôk rah Y-I Smael jêng Y-Nêbalôt; jêh ta nây Y-Kêdar, Y-Atbêel, Y-Mip sam, 30Y-Misma, Y-Duma, Y-Masa, Y-Hadat, Y-Têma, 31Y-Jêtur, Y-Napis, jêh ri Y-Kêdêma. Nây phung kon bu klâu Y-I Smael. 32Phung kon bu klâu H'Kêtura, ur yông Y-Abraham: Păng deh ma Y-Simran, Y-Jôksan, Y-Mêdan, Y-Madian, Y-Isbak, jêh ri Y-Sua. 33Phung kon bu klâu Y-Jôksan: Y-Sêba jêh ri Y-Dêdan. Phung kon bu klâu Y-Madian: Y-Êpha, Y-Êpher, Y-Hanôk, Y-Abida, jêh ri Y-Êlda, Lĕ rngôch phung nây jêng kon bu klâu H'Kêtura.

Phung Kon Sau Y-Ê Sau

34Y-Abraham jêng mbơ̆ ma Y-I Săk. Phung kon bu klâu Y-I Săk: Y-Êsau jêh ri Y-Israel. 35Phung kon bu klâu Y-Êsau: Y-Êlipas, Y-Rêuel, Y-Jêus, Y-Jalam, jêh ri Y-Kôra. 36Phung kon bu klâu Y-Êlipas: Y-Têman, Y-Ômar, Y-Sêphi, Y-Gatam, Y-Kê nas, Y-Tim na, jêh ri Y-Amalek. 37Phung kon bu klâu Y-Rêuel: Y-Nahat, Y-Sêra, Y-Sama, jêh ri Y-Misa. 38Phung kon bu klâu Y-Sêir: Y-Lôtan Y-Sôbal, Y-Sip kon, Y-Ana, Y-Disôn, Y-Êser, jêh ri Y-Disan. 39Phung kon bu klâu Y-Lôtan: Y-Hôri Jêh ri Y-Hômam; jêh nây oh bu ur Y-Lôtan jêng H'Timna. 40Phung kon bu-klâu Y-Sôbal: Y-Alian, Y-Manahat, Y-Êbal, Y-Sêphi, jêh ri Y-Ônam. Phung kon bu klâu Y-Sibêôn: Y-Aiya, jêh ri Y-Ana. 41Phung kon bu klâu Y-Ana: Y-Disôn. Phung kon bu klâu Y-Disôn: Y-Hamran, Y-Êsban, Y-Ithram, jêh ri Y-Kêran. 42Phung kon bu klâu Y-Êser: Y-Bilham, Y-Savan, jêh ri Y-Jakan. Phung kon bu klâu Y-Disan: Y-Us jêh ri Y-Aran. 43Nôk saơm phung Israel mâu geh ôh du huê hađăch chiă uănh, pô ri aơ jêng amoh săk phung hađăch chiă uănh n'gor Êdôm: Y-Bêla kon bu klâu Y-Bêôr, amoh ƀon păng jêng Dinhaba. 44Tơlah Y-Bêla khĭt, Y-Jôbap kon bu klâu Y-Sêra, tă bơh ƀon Bôsra chiă uănh thoi păng. 45Tơlah Y-Jôbap khĭt, Y-Husam tă bơh n'gor Têm an chiă uănh thoi păng. 46Tơlah Y-Husam khĭt, Y-Hadat kon bu klâu Y-Bêdat, nơm hŏ dơi jêh đah phung Madian tâm n'gor Môap chiă uănh thoi păng; jêh ri ƀon păng jêng Avit. 47Tơlah Y-Hadat khĭt, Y-Samla tă bơh ƀon Masrêka chiă uănh thoi păng. 48Tơlah Y-Samla khĭt, Y-Saul tă bơh ƀon Rêhôbôt ta kơh dak krong Ơprat chiă uănh thoi păng. 49Tơlah Y-Saul khĭt, Y-Baal-Hanan kon bu klâu Y-Akbôr chiă uănh thoi păng. 50Tơlah Y-Baal-Hanan khĭt, Y-Hadat chiă uănh thoi păng; Jêh ri amoh ƀon păng jêng Pai, jêh ri ur păng jêng H'Mêhetabel kon bu ur H'Matret, Sau Y-Mêsahap. 51Jêh ri Y-Hadat khĭt.
 Phung Kôranh n'gor Êdôm geh:
 Y-Timna, Y-Alia, Y-Jêtet,
52Y-Ôhô Libama, Y-Êla, Y-Pinôn. 53Y-Kênas, Y-Têm an, Y-Mip sar, 54Y-Mak diêl, jêh ri Y-Iram; Phung nây jêng phung kôranh n'gor Êdôm.