23

Sa-lô-môn lên ngai vàng

1Khi đã già yếu vì cao tuổi, Đa-vít lập hoàng thái tử Sa-lô-môn lên ngai làm vua nước Y-sơ-ra-ên.

Kiểm tra dân số Lê-vi

2Vua triệu tập các lãnh tụ của Y-sơ-ra-ên, cùng các thầy tế lễ và người Lê-vi. 3Người ta kiểm tra dân số Lê-vi từ 30 tuổi trở lên được 38.000 người. 4Trong số ấy, 24.000 chia nhau quản lý công việc trong Đền tạm của Chúa, 6.000 làm thẩm phán và thừa phát lại,
5n-4.000 thuộc đội tuần cảnh Đền tạm, và 4.000 nhạc công trong dàn nhạc ca ngợi Chúa, sử dụng đủ các nhạc khí mà Đa-vít đã chế tạo để dùng vào việc thờ phượng.
6Đa-vít chia dân Lê-vi làm 3 đại đoàn, theo tên 3 con trai của Lê-vi là Ghẹt-sôn, Kê-hát và Mê-ra-ri:
7Đại đoàn Ghẹt-sôn chia làm 2 đoàn mang tên La-ê-đan và Si-mê-i (con của Lê-vi).
8Đoàn La-ê-đan chia làm 6 ban mang tên các con trai của La-ê-đan: Giê-hiên, trưởng ban, Xê-tham, và Giô-ên, 9Sê-lô-mít, Hà-xiên, và Hà-ran. Ba người sau này cũng được gọi là con Si-mê-i.
10,11Đoàn Si-mê-i chia làm 4 ban mang tên các con trai của Si-mê-i: Gia-hát, Xi-xa, Giê-úc, Bê-ri-a.
Gia-hát làm trưởng ban; Xi-xa làm phó. Nhưng Giê-úc và Bê-ri-a ít con cháu nên trong sổ bộ hai gia đình được kể là một.
12Con trai Kê-hát là Am-ram, Dít-sê-ha, Hếp-rôn, U-xiên. 13Con trai Am-ram là A-rôn và Mai-sen. A-rôn và dòng dõi mình được biệt riêng ra cho Chúa để sử dụng các vật chí thánh và vĩnh viễn dâng hương, phục vụ Chúa Hằng Hữu và nhân danh Ngài mà chúc phước lành cho nhân dân. 14Trong khi đó, các con trai của Mai-sen, người của Chân Thần, đều được liệt kê trong sổ bộ đại tộc Lê-vi. 15Hai con trai của Mai-sen là Ghẹt-sôn và Ê-li-ê-xe. 16Con trai của Ghẹt-sôn là Sê-bu-ên, trưởng tộc. 17Con trai của Ê-li-ê-xe là Rê-ha-bia, trưởng tộc. Tuy Ê-li-ê-xe chỉ có một con trai đó, nhưng người này sinh rất nhiều con. 18Con trai của Dít-sê-ha là Sê-lô-mít, trưởng tộc. 19Con trai của Hếp-rôn là Giê-ri-gia (trưởng tộc); A-ma-ria, Gia-ha-xi-ên, và Giê-ca-mê-am. 20Con trai của U-xiên là Mi-ca (trưởng tộc) và Di-si-gia.
21Con trai của Mê-ra-ri là Mác-li và Mu-si. Con trai của Mác-li là Ê-lê-a-sa và Kích. 22Ê-lê-a-sa không có con trai, chỉ sinh toàn con gái. Các cô này kết hôn với các con trai của Kích. 23Ba con trai của Mu-si là Mác-li, Ê-đe và Giê-rê-mốt.

Đa-vít phân công cho người Lê-vi

24Dòng họ Lê-vi chia từng tộc do các trưởng tộc cầm đầu. Mọi người từ 20 tuổi trở lên đều phục vụ trong Đền thờ Chúa. 25Đa-vít nhận định: "Thượng Đế Hằng Hữu của Y-sơ-ra-ên đã cho dân Ngài hưởng thái bình, còn Ngài ngự tại Giê-ru-sa-lem mãi mãi. 26Như thế, người Lê-vi không cần khuân vác Đền tạm và các dụng cụ trong Đền tạm nữa." ( 27Người ta kiểm tra dân số người Lê-vi từ 20 tuổi trở lên đúng theo lệnh Đa-vít ban hành trước khi qua đời).
28Nhiệm vụ người Lê-vi là phục vụ trong Đền thờ Chúa bên cạnh các thầy tế lễ (dòng A-rôn), canh gác hành lang và phòng ốc trong Đền thờ, lau chùi các dụng cụ thánh cho sạch sẽ và coi sóc các công tác trong Đền Chúa, 29chuẩn bị bánh trần thiết, bột mịn tế lễ chay, bánh không men, các thức lễ vật nướng trên vỉ, các hương liệu để pha với dầu tế và các dụng cụ đo lường. 30Mỗi ngày hai lần, họ phải đứng trong Đền thờ để cảm tạ và ca ngợi Chúa Hằng Hữu. 31Còn ngày lễ cuối tuần, ngày đầu tháng và các ngày lễ lớn, họ phải phụ giúp việc dâng tế lễ thiêu liên tục trước mặt Chúa, đúng theo luật lệ. 32Họ cũng chịu trách nhiệm giữ an ninh trật tự tại Lều hội kiến và Nơi thánh cùng phụ giúp các thầy tế lễ phục vụ trong Đền thờ Chúa.