4

Nếp sống đẹp lòng Chúa

1Sau hết, nhân danh Chúa Giê-xu chúng tôi nài khuyên anh em ngày càng cố gắng sống cho đẹp lòng Thượng Đế, theo mọi điều anh em đã học nơi chúng tôi. 2Anh em đã biết huấn thị chúng tôi nhân danh Chúa truyền cho anh em. 3Đây là ý muốn của Thượng Đế: anh em phải sống thánh thiện, xa hẳn sự gian dâm; 4mỗi người phải giữ gìn thân thể cho thánh khiết và đáng trọng, 5không buông thả theo nhục dục như những dân tộc ngoại đạo không biết Thượng Đế.
6Đừng lợi dụng, lừa dối anh em mình, Chúa sẽ báo ứng, như chúng tôi đã cảnh cáo. 7Thượng Đế muốn chúng ta sống thánh khiết, Ngài không chấp nhận con người ô uế. 8Vậy, ai không tuân lệnh này, không phải bác bỏ lời người ta, nhưng khước từ Thượng Đế, Đấng ban Thánh Linh Ngài cho anh em.
9Về tình huynh đệ, tôi không cần viết thêm, vì chính anh em đã được Thượng Đế dạy bảo. 10Anh em cũng đã thắt chặt tình huynh đệ với mọi tín hữu trong xứ Ma-xê-đoan. Dù thế, chúng tôi nài xin anh em cứ yêu thương họ hơn nữa, 11và tập sống trầm lặng, chăm lo công việc mình, tự tay mình làm việc như chúng tôi đã dặn. 12Do nếp sống đó, anh em được người chưa tin Chúa tôn trọng, và khỏi phiền lụy, nhờ cậy ai.

Chúa sắp trở lại

13Thưa anh em, chúng tôi muốn anh em biết số phận những người đã khuất để anh em khỏi buồn rầu như người tuyệt vọng. 14Chúng ta đã tin Chúa Giê-xu chịu chết và sống lại, tất nhiên cũng tin Thượng Đế sẽ đem những người qua đời trong Chúa Giê-xu cùng trở lại với Ngài.
15Chúng tôi xin tỏ cho anh em lời dạy của Chúa: Chúng ta là người đang sống, và còn sống đến ngày Chúa trở lại, sẽ không đi trước những người đã qua đời. 16Vì khi có tiếng truyền lệnh, tiếng của thiên sứ trưởng và tiếng kèn của Thượng Đế, chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống. Lúc ấy, những người qua đời trong Chúa Cứu Thế sẽ sống lại trước hết. 17Sau đó chúng ta, những người còn sống trên mặt đất, sẽ cùng với họ được cất lên trong đám mây, để nghênh đón Chúa giữa không gian. Như thế, chúng ta sẽ ở với Ngài mãi mãi.
18Anh em nên dùng lời Chúa mà an ủi nhau.