3

Phẩm Hạnh Của Giám Mục

1Đây là lời đáng tin cậy: Nếu ai mong muốn làm giám mục, người đó ước ao một việc tốt đẹp. 2Vậy, giám mục phải là người không có gì đáng trách, một chồng một vợ, tiết độ, tự chủ, nhã nhặn, hiếu khách, có tài dạy dỗ, 3không nghiện rượu hoặc hung bạo, nhưng là người hiền hòa, không hay gây gỗ, không tham tiền, 4khéo quản trị gia đình mình, dạy dỗ con cái biết vâng phục với tất cả lòng tôn kính. 5Vì người nào không biết quản trị nhà riêng mình, làm sao chăm sóc Hội Thánh của Đức Chúa Trời được? 6Người mới theo đạo không được làm giám mục, vì có thể kiêu ngạo mà bị kết án như ma quỷ. 7Giám mục phải được người ngoại đạo làm chứng tốt, để khỏi bị sỉ nhục và sa vào cạm bẫy của ma quỷ.

Phẩm Hạnh Của Chấp Sự

8Cũng thế, chấp sự phải là người khả kính, không nói hai lời, không nghiện rượu, không tham lợi phi nghĩa, 9giữ vững huyền nhiệm của đức tin với lương tâm trong sạch. 10Họ phải được thử nghiệm trước, nếu không có gì đáng trách, mới được làm chấp sự.
11Vợ chấp sự cũng vậy, phải đứng đắn, không nói xấu, nhưng tiết độ và trung tín trong mọi việc.
12Các chấp sự phải là người chỉ có một chồng một vợ, khéo quản trị con cái và gia đình mình. 13Những chấp sự phục vụ tốt được kính trọng, và nhờ lòng tin vào Chúa Cứu Thế Giê-su nên càng thêm vững vàng khi đến gần Đức Chúa Trời và mạnh mẽ rao truyền Phúc Âm.

Huyền Nhiệm Của Đạo

14Ta hy vọng sớm đến thăm con, tuy nhiên, ta viết những điều này cho con 15phòng khi ta chậm đến, thì con biết cách cư xử trong nhà Đức Chúa Trời, là Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, là cột trụ và nền tảng của chân lý. 16Không ai có thể phủ nhận mầu nhiệm của Đạo Chúa thật là vĩ đại:
  Đấng Tạo Hóa đã hiện ra trong thân xác người phàm,
   Được Thánh Linh tuyên xưng công chính,
  Được thiên sứ hằng chiêm ngưỡng
   Được truyền giảng giữa muôn dân,
  Được cả thế giới tin nhận,
   Được cất lên trời trong vinh quang.