5

Nau Nkra Ndrăng Phung Chroh

1Lơi nduyh ôh ma bu klâu ranh, ƀiălah tâm n'hao nuih păng tâm ban ma du huê mbơ̆; n'hao nuih phung mom ndăm tâm ban ma phung oh nâu. 2Phung bu ur tâm ban ma mê̆, phung bu ur druh tâm ban ma oh ruh ma nuih n'hâm kloh ngăn.

Phung Bu Ur Khĭt Sai

3Yơk ma bu ur khĭt sai, ma mbu nơm khân păng ngăn khĭt sai. 4Tơlah du huê bu ur khĭt sai geh kon mâu lah sau, ăn khân păng nti lor lơn blau ƀư nau yơk ma ndŭl mpôl khân păng nơm, jêh ri blau kah gĭt tôr ma mê̆ mbơ̆ khân păng; yorlah nau nây ƀư maak ma Brah Ndu. 5Mbu nơm jêng bu ur khĭt sai ngăn jêh ri gŭ êng geh nau kâp gân tâm Brah Ndu, jêh ri măng nar srôih vơh vơl jêh ri mbơh sơm ma Brah Ndu, 6ƀiălah mbu nơm jao păng nơm ma nau nglay săk ŭch jêng khĭt jêh nđâp ma dôl păng gŭ rêh ka đôi. 7Mbơh ma khân păng nau aơ gay ma khân păng mâu mra geh nau bu dơi nduyh ôh. 8Tơlah du huê mâu chrê ma phung ndŭl mpôl păng, khlay ngăn ngên ma phung ur kon păng, păng dun jêh nau chroh jêh ri păng jêng mhĭk lơn ma du huê ê chroh.
9Lơi ăn bu nchih amoh du huê bu ur tâm ndrom samƀŭt phung bu ur khĭt sai tơlah păng ê tât prao jât năm, tơlah păng geh knŏng du huê sai, 10jêh ri ăn păng geh nau mbơh ueh bơh bu, mâp rong jêh phung kon, blau rom phung bu năch, mâp rao jâng phung kloh ueh, blau kơl phung rêh ni, jêh ri ƀư ăp ntil kan ueh. 11Ƀiălah dun nchih amoh phung bu ur khĭt sai dôl druh; yorlah tơlah nau rŏng ƀư maak ma nglay săk tâm nkhah khân păng bơh Krist, khân păng plơ̆ ŭch gŭ sai, 12jêh ri jêng tih tâm nau khân păng rlau nau khân păng ton jêh. 13Ma nau nây khân păng jêng bu ur gŭ dơm dam. Khân păng nti nsong ăp mlâm ngih, jêh ri mâu di knŏng khân păng gŭ dơm ôh, ƀiălah jêng phung nkoch bri ngơi njĭp jêh ri phung joi tâm rlŭk tâm nau ngơi bu, khân păng ngơi nau bu mâu vay ngơi ôh. 14Gâp ŭch ma phung bu ur ndrô druh ueh lơn gŭ sai, ăn geh kon, blau chiă uănh ngih khân păng nơm, jêh ri mâu ăn ma nơm rlăng dơi ngơi mhĭk ma khân păng ôh. 15Yorlah ƀaƀă bu ur ndrô chalơi jêh gay tĭng ndô̆ Satan.
16Tơlah du huê chroh, bu klâu mâu lah bu ur, geh phung bu ur ndrô ndrel ma păng, ăn păng kơl khân păng, pôri lơi ƀư jâk ma phung ngih Brah Ndu, gay ma phung ngih Brah Ndu dơi kơl phung bu ur ngăn khĭt sai.

Nau Ntăm Ma Phung Bu Ranh

17Ăn bu yơk bar tơ̆ âk lơn ma phung bubŭnh buranh chiă uănh ueh, khlay ngăn ngên ma phung nti lah jêh ri ma phung nti bu; 18yorlah nau nchih lah: "May mâu mra nkŭm ôh mbung ndrôk tơlah păng gŭ jot ba", jêh ri: "Bunuyh pah kan khư geh nau nkhôm ma păng". 19Lơi dơn ôh nau bu phong ma du huê bubŭnh buranh, knŏng tơlah geh nau mbơh ngăn bơh bar mâu lah pe nuyh. 20Mbu nơm ƀư tih ăn may nduyh khân păng ta năp lĕ rngôch, gay ma phung êng geh nau klach tâm ban lĕ.
21Ta năp Brah Ndu, ta năp Yêsu Krist, jêh ri ta năp phung tông păr ueh Brah Ndu săch jêh, gâp nchâp may ăn tông lĕ nau aơ jêh ri lơi săch ôh knŏng nau may rŏng. 22Lơi ngăch pah ti ta bu ôh. Lơi ƀư tih ndrel ma bu ôh, chiă uănh may nơm ăn kloh.
23Lơi ta nhêt knŏng dak, ƀiălah nhêt djê̆ ndrănh yor khŭng may jêh ri yor may vay ji mro mrăng.
24Nau tih bunuyh ƀaƀă mpơl ro lor ma nau phat dôih tât, bi phung êng, nau tih khân păng tâm mpơl pakơi ta nây. 25Tâm ban lĕ kan ueh tâm mpơl ro, jêh ri tơlah mâu tâm mpơl ro khân păng mâu dơi gŭ ndâp ƀaƀơ ôh.