5

Trách nhiệm của người lãnh đạo

1Con đừng nặng lời quở trách người lớn tuổi nhưng lễ phép khuyên giải họ như cha. Phải khuyên bảo thanh niên như anh em, 2phụ nữ lớn tuổi như mẹ, thiếu nữ như chị em, với lòng trong sạch hoàn toàn.

Đối với các quả phụ

3Hội thánh nên săn sóc những quả phụ không còn nơi nương tựa. 4Quả phụ nào còn con cháu, trước hết con cháu phải lo phụng dưỡng mẹ già và người thân thuộc, vì điều đó đẹp lòng Thượng Đế.
5Quả phụ không nơi nương tựa đã đặt hy vọng mình nơi Thượng Đế, ngày đêm cầu nguyện nài xin. 6Nhưng các quả phụ buông lưng theo thú vui thì sống cũng như chết. 7Con hãy dạy rõ để họ khỏi bị khiển trách.
8Ai không săn sóc bà con thân thuộc, nhất là gia đình mình, là người chối bỏ đức tin, còn xấu hơn người không tin Chúa.
9Quả phụ muốn được ghi tên vào danh sách, phải trên sáu mươi tuổi, chỉ có một đời chồng, 10nổi tiếng nhân đức, biết nuôi dạy con cái, tiếp đãi tân khách, phục vụ thánh đồ, cứu giúp người hoạn nạn và siêng năng làm việc lành.
11Nhưng đừng cho những quả phụ còn trẻ gia nhập đoàn thể ấy, vì khi dục tình thắng hơn lòng kính mến Chúa, họ đổi ý đòi lấy chồng, 12nên mắc tội bội lời hứa nguyện ban đầu. 13Hơn nữa, họ quen thói ở không, đi hết nhà này sang nhà khác, lại còn ngồi lê đôi mách, xen vào việc người khác, nói những lời không đáng nói. 14Vì thế, ta khuyên những quả phụ còn trẻ nên lấy chồng, sinh con cái, lo tề gia nội trợ, để người thù nghịch không thể nào chê trách được. 15Đã có mấy quả phụ lìa bỏ Hội thánh, theo quỷ Sa-tan.
16Nếu tín hữu nào có quả phụ trong nhà, phải lo cấp dưỡng, đừng phiền đến Hội thánh, để Hội thánh có thể cấp dưỡng những quả phụ không nơi nương tựa.

Đối với các trưởng lão

17Con hãy hết lòng tôn kính các trưởng lão khéo lãnh đạo Hội thánh, đặc biệt là những người đã dày công truyền giáo và giáo huấn. 18Vì Thánh kinh đã dạy: “Con đừng khớp miệng con bò đang đạp lúa” và “Người làm việc thì xứng đáng lãnh thù lao”.
19Đừng nhận đơn tố cáo trưởng lão khi chưa có hai hoặc ba người làm chứng. 20Hãy khiển trách người có lỗi trước mặt mọi người để làm gương cho kẻ khác.
21Trước mặt Thượng Đế, Chúa Cứu Thế Giê-xu, và các thiên sứ được chọn, ta long trọng khuyên bảo con hãy giữ đúng huấn thị này, gác bỏ mọi thành kiến, không thiên vị người nào. 22Đừng vội vã đặt tay trên ai, cũng đừng nhúng tay vào tội người khác, nhưng phải giữ mình cho trong sạch. 23Vì dạ dày yếu và hay đau ốm, con nên uống tí rượu nho, chứ đừng uống nước lạnh mãi.
24Tội lỗi của một số người sớm bị phát lộ và đem ra xét xử, nhưng tội những người khác về sau mới bị phơi bày. 25Việc lành cũng thế, có việc được biết ngay, có việc người ta không biết, nhưng không thể giấu kín mãi.