12

Tỗp I-sarel Cớp Tỗp Yuda Cỡt Caryoah

1Rê-habũam pỡq chu vil Se-kem, yuaq máh cũai proai ỡt coah angia pỡng tâng cruang I-sarel toâq parỗm parnơi dŏq chóh án cỡt puo alới. 2Tữ Yê-rabũam con samiang Nê-bat sâng ranáq nâi, án loŏh tễ cruang Ê-yip-tô. Tễ nhũang án khoiq tarôq ỡt tâng cruang Ê-yip-tô, cỗ án lúh tễ puo Sa-lamôn. 3Máh cũai proai pỡq coâiq Yê-rabũam, cớp nheq tữh alới pỡq parnơi ramóh Rê-habũam, cớp pai neq: 4“Mpoaq anhia yỗn tỗp hếq dỗl mpỗl ntâng lứq. Khân anhia chuai kĩah ranáq ntâng hếq yỗn nghễl asễng, cớp táq yỗn dỡi tamoong hếq cỡt ien khễ achỗn, tỗp hếq lứq cỡt cũai proai tanoang tapứng chóq anhia.”
5Rê-habũam ta‑ỡi neq: “Yỗn anhia píh chu, chơ pái tangái ễn anhia toâq loah pỡ cứq. Moâm ki cứq ta‑ỡi tỗp anhia.”
 Chơ tỗp alới chu.
6Chơ puo Rê-habũam sarhống cớp máh cũai thâu ca cơi táq ranáq tĩeih Sa-lamôn mpoaq án. Án blớh alới neq: “Sễq anhia tĩeih nŏ́q cứq ễ atỡng máh cũai proai nâi?”
7Tỗp alới ta‑ỡi: “Khân anhia yoc ễ táq o chóq cũai nâi, ki cóq anhia ta‑ỡi ariang tỗp alới sễq, chơ tỗp alới lứq táq tanoang tapứng chóq anhia.”
8Ma puo tỡ bữn noap ĩt santoiq máh cũai thâu tĩeih atỡng. Án pỡq ramóh máh cũai póng ca muoi prôq cớp án, cớp yỗn alới ki ễn cỡt cũai tĩeih án. 9Án blớh tỗp alới neq: “Nŏ́q anhia ễ tĩeih cứq cóq táq chóq cũai proai ca toâq sễq yỗn cứq kĩah ranáq ntâng alới?”
10Tỗp alới ta‑ỡi: “Pĩeiq lứq yỗn anhia atỡng tỗp alới neq: ‘Ndễm doi cứq toâr hỡn tễ ngkĩng mpoaq cứq!’ 11Cớp atỡng tỗp alới neq: ‘Mpoaq cứq yỗn anhia dỗl mpỗl ntâng, ma cứq ễ acữn mpỗl yỗn ntâng hỡn tễ ki ễn. Án toân anhia toâq dũi, ma cứq ễ ĩt samữ bữn canŏ́q tac dŏq proaih anhia.’”
12Toâq tangái pái, Yê-rabũam dếh máh cũai proai toâq ramóh loah puo Rê-habũam, ariang án khoiq patâp. 13Rê-habũam tỡ bữn tamứng santoiq máh cũai thâu tĩeih án, ma án pai chóq máh cũai proai ntâng lứq; 14án pai machớng tỗp póng khoiq tĩeih atỡng yỗn án ta‑ỡi neq: “Mpoaq cứq khoiq yỗn anhia mpỗl ntâng lứq, ma cứq ễ acữn mpỗl yỗn ntâng clữi tễ ki ễn. Án toân anhia toâq dũi, ma cứq ễ ĩt samữ bữn canŏ́q tac dŏq proaih anhia!”
15Ngkíq puo tỡ bữn tamứng máh santoiq cũai proai sễq tễ án, yuaq ranáq nâi toâq tễ Yiang Sursĩ dŏq cỡt rapĩeiq santoiq Yiang Sursĩ khoiq pai chóq Yê-rabũam con samiang Nê-bat na Ahi-cha, cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ vil Si-lô.
16Toâq máh cũai proai hữm puo tỡ bữn tamứng santoiq alới, ngkíq tỗp alới pai casang neq: “Sễq yỗn Davĩt cớp dống sũ án cỡt pứt nheq! Tỡ hữm alới chuai tỗp hếq ntrớu. Cũai I-sarel ơi, anhia píh chu nheq pỡ dống anhia nơ. Yỗn Rê-habũam bán curiaq bữm tỗ án!”
 Chơ máh cũai proai I-sarel miar chu pỡ dống alới.
17Tỗp alới táh Rê-habũam yỗn cỡt puo ống cũai proai ỡt tâng cruang Yuda sâng.
18Chơ Rê-habũam ớn Adô-naram, la cũai nhêng salĩq cũai noau padâm yỗn táq ranáq yỗn án, pỡq ramóh tỗp I-sarel; ma tỗp alới tám tamáu chóq Adô-naram toau cuchĩt. Toâq cỡt ranáq ngkíq, puo Rê-habũam tál tháng chỗn tâng sễ aséh, chơ lúh chu vil Yaru-salem. 19Noap tễ tangái ki cũai I-sarel ỡt coah angia pỡng tỡ bữn pruam noâng cớp tŏ́ng toiq puo Davĩt.
20Toâq cũai proai dáng Yê-rabũam khoiq chu tễ cruang Ê-yip-tô chơ, ngkíq tỗp alới mơi án yỗn toâq rôm pỡ ntốq alới sarhống, cớp alới chóh án yỗn cỡt puo cũai I-sarel. Cỗ ngkíq, bữn ống tỗp Yuda sâng muoi mứt cớp tŏ́ng toiq Davĩt.

Santoiq Sê-maya Atỡng Sacoâiq

21Tữ puo Rê-habũam toâq pỡ vil Yaru-salem, án arô máh tahan clŏ́q lứq tễ tỗp Yuda cớp tỗp Ben-yamin, nheq tữh la 180,000 náq. Án ễ chíl cheng ĩt loah cruang cutễq I-sarel ỡt coah angia pỡng, yỗn tỗp ki ỡt loah tâng talang atĩ án. 22Ma Yiang Sursĩ atỡng Sê-maya, la cũai tang bỗq án, neq: 23“Cóq mới dững santoiq nâi pỡq atỡng puo Rê-habũam con samiang puo Sa-lamôn, cớp nheq tữh cũai proai Yuda cớp tỗp Ben-yamin neq: 24‘Yiang Sursĩ pai neq: Anhia chỗi pỡq chíl tỗp I-sarel la sễm ai anhia! Cóq tỗp anhia píh chu loah pỡ dống anhia. Yuaq ranáq nâi toâq tễ cứq.’”
 Nheq tữh alới trĩh santoiq Yiang Sursĩ ớn na Sê-maya, chơ alới miar chu.

Yê-rabũam Nguai Tễ Yiang Sursĩ

25Yê-rabũam, la puo tỗp I-sarel, án táq viang khâm pỡ vil Se-kem tâng máh dũal cớp cóh cruang Ep-ra-im, cớp án ỡt dỡ tâng ntốq ki. Chơ án loŏh tễ ntốq ki pỡq táq viang khâm pỡ vil Pê-nual ễn. 26-27Yê-rabũam chanchớm neq: “Toâq ranáq nâi cỡt nneq, khân cũai proai cứq pỡq chiau sang crơng yỗn Yiang Sursĩ pỡ dống sang tâng vil Yaru-salem, cŏh lơ tỗp alới rapĩen mứt pahỡm tamái, chơ puai Rê-habũam, la puo Yuda, cống bữn. Chơ tỗp alới ễ cachĩt táh chíq cứq.”
28Tữ án sarhống cũai canŏ́h, án táq rup ntroŏq toâq yễng bar lám, cớp pai chóq cũai proai neq: “Anhia chỗi pỡq sang toam noâng pỡ vil Yaru-salem. Cũai I-sarel ơi! Nâi la yiang tỗp anhia, yiang ca dững anhia loŏh tễ cruang Ê-yip-tô.”
29Chơ án dững muoi lám rup ntroŏq dŏq tâng vil Bet-el; muoi lám ễn án dŏq tâng vil Dan. 30Yuaq ngkíq, cũai proai táq lôih na cucốh sang rup ki tâng vil Bet-el cớp vil Dan. 31Puo Yê-rabũam táq ntốq cucốh sang tâng máh anũol cóh hỡ, cớp án rưoh máh cũai yỗn cỡt cũai tễng rit sang tễ máh dống sũ canŏ́h; án tỡ bữn rưoh cũai tễ tỗp Lê-vi.

Cũai Pỡq Cucốh Rup Pỡ Vil Bet-el

32Puo Yê-rabũam anoat tangái táq rit cha bũi la tangái muoi chít la sỡng, casâi tacual, machớng cớp tangái táq rit cha bũi pỡ cruang Yuda tê. Tâng prông pỡ vil Bet-el án chiau crơng sang yỗn rup ntroŏq yễng án khoiq táq, cớp chóh máh cũai yỗn cỡt cũai tễng rit sang tâng ntốq ki. 33Tangái muoi chít la sỡng, casâi tacual, la tangái án chống ễ rưoh bữm yỗn máh cũai proai I-sarel táq rit cha bũi, án pỡq chu vil Bet-el cớp án chiau sang bữm crơng tâng prông ki.