19

Y-Êli Hăn Rlet Yôk Hôrep

1Y-Ahap nkoch ma H'Jêsêbel lĕ nau Y-Êli hŏ ƀư, jêh ri nau păng hŏ nkhĭt jêh lĕ rngôch phung kôranh nơm mbơh lor ma đao. 2H'Jêsêbel prơh hăn du huê bunuyh mbơh ma Y-Êli, lah: "Ăn phung brah lơh gâp ăn hâu lơn tơlah ta mông aơ tâm nar ôi taơ, gâp mâu geh ƀư ôh ma nau rêh may nâm bu nau rêh du huê tâm phung kôranh nơm mbơh lor may hŏ nkhĭt. 3Nôk nây Y-Êli klach, jêh ri nchuăt du gay tâm rklaih nau rêh păng. Păng tât ta ƀon Bêr sêba tâm n'gor bri Yuda jêh ri ăn oh mon păng gŭ tanây. 4Bi păng nơm, păng hăn trong du nar tâm bri rdah jêh ri gŭ tâm dâng du n'gâng tơm si jêh ri dăn gay ŭch khĭt, lah: "Hơi kôranh Brah, lĕ găp hơi. Aƀaơ ri dăn ma May nglôch lơi nau rêh gâp; yorlah gâp mâu jêng ueh lơn ôh đah phung chô che gâp."
5Păng lâng săk jêh ri bêch tâm dâng tơm si nây.
 Ƀât lât, geh du huê tông păr ueh pah ta păng jêh ri lah: "Dâk hom jêh ri sa"
6Păng treng uănh jêh ri saơ ta bôk bêch păng geh du glo ƀănh lĕ gŭch sĭn jêh ta kalơ lŭ mô jêh ri du nông dak. Păng sa jêh ri nhêt, jêh nây bêch tay đŏng. 7Tông păr ueh plơ̆ văch tay tơ̆ bar, pah ta săk păng jêh ri lah: "Dâk hom jêh ri sa, yorlah trong hăn hôm e ngai ngăn ma may." 8Păng dâk sa jêh ri nhêt, tă bơh ndơ sa nây geh nau dăng n'hâm suan păng hăn puăn jê̆t nar jêh ri puăn jê̆t năng, tât ta Hôrep, jêng yôk Brah Ndu. 9Tât ta nây, păng lăp krap tâm trôm yôk, jêh ri bêch ta nây.

Y-Êli Mâp Kôranh Brah Ta Hôrep


 Nôk nây geh nau Yêhôva ngơi ma Y-Êli, lah: "Hơi Y-Êli, moh ndơ may gŭ ta aơ?"
10Păng plơ̆ lah: "Gâp khŏm nsrôih ngăn ma Yêhôva, jêng Brah Ndu ma phung tahan; yorlah phung ƀon lan Israel lĕ chalơi jêh nau tâm rnglăp đah May lĕ ƀư rlâm lơi nơng May, jêh ri nkhĭt phung kôranh nơm mbơh lor may ma đao. Kanŏng êng du huê gâp hôm e klen, pôri aƀaơ khân păng dôl tĭng joi gay nglôch lơi nau rêh gâp."
11Yêhôva lah: "Luh hom, jêh ri dâk ta kalơ yôk panăp Yêhôva, yorlah Yêhôva mra prot rgăn." Nôk nây geh phŭt sial rpuh katang ngăn, phŭt katang kŏ tât rlâm đang yôk jêh ri lŭ chah hăch rhên ta năp măt Yêhôva, ƀiălah Yêhôva mâu gŭ tâm phŭt sial nây ôh. Jêh phŭt sial nây geh nau n'găr neh ntu, ƀiălah Yêhôva mâu gŭ tâm nau n'găr neh ntu nây ôh. 12Jêh nau n'găr neh ntu geh ŭnh hâng, ƀiălah Yêhôva mâu gŭ ôh tâm ŭnh hâng nây. Lôch jêh ŭnh hâng geh bâr nteh djê djê̆.
13Tơlah Y-Êli tăng bâr nteh nây, păng nkŭm muh măt păng ma ao jâr păng nơm, jêh ri luh dâk ta bâr trôm yôk. Nôk nây geh bâr ngơi đah păng: "Hơi Y-Êli, moh ndơ may ƀư ta aơ?" 14Păng plơ̆ lah: "Gâp khŏm nsrôih ngăn ma Yêhôva, jêng Brah Ndu ma phung tahan; yorlah phung ƀon lan Israel lĕ chalơi jêh nau tâm rnglăp đah May, lĕ ƀư rlâm lơi nơng May, jêh ri nkhĭt lơi phung kôranh nơm mbơh lor May ma đao kanŏng êng du huê gâp hôm e klen, pôri aƀaơ khân păng dôl tĭng joi gay nglôch lơi nau rêh gâp." 15Yêhôva lah ma păng: Hăn hom, plơ̆ sĭt tay rŏ trong ơm may lĕ tă hăn, rlet ma bri rdah ƀon Damas. Jêh ri tơlah may tât, ăn may tŏ dak ƀâu kah ma Y-Hasaêl jêng hađăch n'gor bri Syri, 16jêh ri ăn may tŏ dak ƀâu kah ma Y-Jêhu, kon buklâu Y-Nimsi ăn jêng hađăch phung Israel; jêh nây đŏng ăn may tŏ dak ƀâu kah ma Y-Êlisê, kon buklâu Y-Saphat tă bơh ƀon Abel-Mêhôla jêng kôranh nơm mbơh lor ntrok may.
17Mbu nơm klaih bơh đao Y-Hasaêl, Y-Jêhu mra nkhĭt păng; jêh ri mbu nơm klaih bơh đao Y-Jêhu, Y-Êlisê mra nkhĭt păng. 18Bi gâp, gâp hŏ prăp ma gâp pơh rbăn nuyh tâm n'gor Israel. Lĕ rngôch phung aơ mâu geh chon ôh kô mâk panăp brah Baal, jêh ri trôm mbung khân păng mâu mâp chŭm ôh păng."

Nau Yêhôva Kuăl Y-Êlisê

19Pônây Y-Êli du trơn tă bơh ntŭk nây jêh ri tâm mâp đah Y-Êlisê, kon bu klâu Y-Saphat, dôl kai mir. Păng geh jê̆t ma bar gu ndrôk dôl kai panăp păng; jêh ri păng gŭ ndrel ma ndrôk du gu tâm jê̆t ma bar. Y-Êli prot găn êp păng jêh ri mƀăr ao jâr păng nơm ma ôbăl. 20Ôbăl chalơi ndrôk, nchuăt tĭng ndô̆ Y-Êli jêh ri lah: "Ăn gâp chŭm mbơ̆ jêh ri mê̆ gâp jêh ri mơ gâp tĭng ndô̆ may." Y-Êli plơ̆ lah: "Hăn hom, jêh nây plơ̆ tay. Moh ntil nau gâp ƀư ma may?" 21Y-Êlisê hăn sĭt tă bơh nau tĭng ndô̆ Y-Êli, sŏk du gu ndrôk, sreh gŭch khân ôbăl; păng rlah mâng kai ƀư long gay gâm puăch, jêh nây ăn lĕ rngôch bunuyh sa jêh ri lĕ rngôch sa da dê. Lôch jêh sa păng dâk hăn tĭng ndô̆ Y-Êli jêh ri pah kan ma păng.