19

Ê-li trốn chạy đến Hô-rép

1Khi vua A-háp thuật cho hoàng hậu Giê-sa-bên nghe các việc Ê-li đã làm, kể cả việc Ê-li chém chết các tiên tri Ba-anh, 2Giê-sa-bên sai người tới nói với Ê-li: "Ta thề trước các thần thánh, vào giờ này ngày mai ta sẽ giết ngươi như ngươi đã giết các tiên tri." 3Ê-li sợ, nên tìm cách chạy trốn. Đến Bê-e-sê-ba thuộc Giu-đa, ông để người đầy tớ ở lại, 4rồi theo đường sa mạc, đi suốt ngày. Ông đến ngồi dưới một cây tùng cối, cầu cho được chết: "Lạy Chúa Hằng Hữu, đủ rồi, xin cất mạng con đi, vì con chẳng khá gì hơn cha ông con cả!" 5Rồi ông nằm xuống ngủ dưới cây tùng cối. Một thiên sứ đụng vào người ông, bảo ông dậy và ăn. 6Ông mở mắt, thấy có một cái bánh nướng trên đá nóng và một bình nước đặt cạnh đầu mình. Ông dậy ăn uống rồi lại nằm xuống. 7Thiên sứ của Chúa lại đến, đụng vào người ông một lần nữa, bảo: "Dậy ăn thêm đi để lấy sức vì đường còn xa lắm." 8Ông ngồi dậy ăn uống, nhờ vậy ông có đủ sức đi bốn mươi ngày đêm đến Hô-rếp, ngọn núi của Thượng Đế.

Thượng Đế hiện ra với Ê-Ii

9Đến nơi, ông trú trong một hang đá. Tại đó Chúa hỏi ông: "Con làm gì ở đây, Ê-li?" 10Ông thưa: "Con vẫn giữ lòng nhiệt thành với Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế Toàn năng, mặc dù nhân dân Y-sơ-ra-ên đã phạm giao ước của Chúa, phá dữ bàn thờ, chém giết các tiên tri của Ngài. Bây giờ chỉ có một mình con còn lại, và họ đang truy nã để giết con." 11Chúa bảo ông: "Con đi ra, đứng trên núi trước mặt Ta!" Chúa đi qua, có một ngọn gió mạnh xé núi ra, đá vụn bắn tung tóe, nhưng không có Chúa trong ngọn gió. Sau ngọn gió, có một trận động đất, nhưng không có Chúa trong trận động đất.
12Sau trận động đất, có một đám lửa bùng cháy, nhưng không có Chúa trong đám lửa. Sau đám lửa, có một tiếng nói êm dịu nhẹ nhàng.
13Khi nghe tiếng ấy, Ê-li lấy chiếc áo choàng phủ kín mặt rồi đi ra đứng tại cửa hang. Có tiếng hỏi: "Con làm gì ở đây, Ê-li?" 14Ông thưa: "Con vẫn giữ lòng nhiệt thành với Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế Toàn năng, mặc dù nhân dân Y-sơ-ra-ên đã vi phạm giao ước với Chúa, phá dỡ bàn thờ, chém giết các tiên tri của Ngài. Bây giờ chỉ có một mình con còn lại, và họ đang truy nã để giết con."
15Chúa bảo ông: "Con trở lại con đường sa mạc, đi Đa-mách. Đến nơi, con sẽ xức dầu tấn phong Ha-xa-ên làm vua Sy-ri, 16xức dầu tấn phong Giê-hu (con Nim-si) làm vua Y-sơ-ra-ên và xức dầu cho Ê-li-sê (con Sa-phát ở A-bên Mê-hô-la) làm tiên tri thay con. 17Ai thoát khỏi kiếm của Ha-xa-ên sẽ bị Giê-hu giết, ai thoát khỏi kiếm của Giê-hu sẽ bị Ê-li-sê giết. 18Tuy nhiên, trong Y-sơ-ra-ên vẫn còn bảy ngàn người không hề quỳ gối trước Ba-anh và không hề hôn nó."

Ê-li-sê được Chúa gọi

19Vậy, Ê-li lên đường, thấy Ê-li-sê, con Sa-phát, đang cày ruộng. Có mười hai cặp bò đang kéo cày và Ê-li-sê cày cặp thứ mười hai. Ê-li đi qua, ném áo choàng mình trên Ê-li-sê, 20Ê-li-sê bỏ bò, chạy theo Ê-li, nói: "Xin cho tôi về từ giã cha mẹ tôi đã, rồi tôi sẽ theo ông." Ê-li bảo: "Cứ đi về rồi trở lại đây! Ta có làm gì đâu?" 21Khi trở lại Ê-li-sê bắt đôi bò làm thịt, lấy cày làm củi nấu nướng, mời mọi người ăn tiệc. Ăn xong, ông đi theo phụ tá Ê-li.