13

Lời cảnh cáo

1Đây là lần thứ ba tôi đến thăm anh em. Thánh kinh dạy: Nếu có hai hoặc ba nhân chứng, người có tội phải bị hình phạt. 2Trong chuyến thăm anh em lần trước, tôi đã cảnh cáo những người có lỗi. Nay tôi cảnh cáo họ lần nữa và cảnh cáo tất cả mọi người: lần nầy tôi đến sẽ trừng phạt nặng nề, chẳng dung thứ đâu. 3Vì anh em đòi hỏi bằng chứng, việc nghiêm trị này chứng tỏ Chúa Cứu Thế dùng tôi dạy dỗ anh em. Chúa không đối xử yếu ớt với anh em đâu, quyền năng Ngài trong anh em thật mạnh mẽ. 4Thân thể yếu đuối của Chúa đã bị đóng đinh trên cây thập tự, nhưng Ngài đang sống với quyền lực vạn năng của Thượng Đế. Thân thể chúng tôi vốn yếu đuối như thân thể Ngài khi trước, nhưng nay chúng tôi sống mạnh mẽ như Ngài và dùng quyền năng Thượng Đế để đối xử với anh em.
5Anh em hãy tự xét, xem mình có đức tin không? Anh em có nhận thấy Chúa Cứu Thế sống trong anh em, và quyền năng Ngài tác động ngày càng mạnh mẽ trong anh em không? Hay anh em tự nhận mình là con cái Chúa mà thật ra không phải? 6Anh em thừa biết chính tôi đã tự xét mình cẩn thận và biết rõ tôi thuộc về Chúa. 7Tôi cầu xin Thượng Đế cho anh em có đời sống đạo đức tốt đẹp, không phải để biện minh cho chúng tôi, nhưng để anh em biết làm theo lẽ phải, dù chính chúng tôi có bị khinh chê. 8Vì chúng tôi tôn trọng chân lý, không bao giờ làm điều gì sai quấy. 9Chúng tôi vui mừng dù phải chịu yếu ớt khinh chê, miễn là anh em được mạnh mẽ. Chúng tôi cầu xin Chúa cho anh em trưởng thành trong Ngài. 10Vì thế, tôi viết thư này để khi đến thăm, tôi khỏi phải đối xử nghiêm khắc với anh em. Tôi muốn dùng quyền hành Chúa cho để gây dựng chứ không phải trừng phạt anh em.

Kết luận

11Cuối thư, xin chào tạm biệt. Anh em hãy trưởng thành trong Chúa, thực hành lời tôi khuyên dặn, sống hòa đồng hợp nhất. Cầu Thượng Đế Yêu thương và Hòa bình ở với anh em. 12Hãy chào nhau bằng cái siết tay thân mật trong Chúa.
13Tất cả tín hữu tại đây kính lời chào thăm anh em.
14Cầu chúc anh em hằng hưởng được ân phúc của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tình yêu thương của Thượng Đế và sự tương giao của Chúa Thánh Linh.
Thân kính,
Phao-lô