1

Ntŭk Dơn Samƀŭt Jêh Ri Nau Khâl

1Y-Pôl, du huê kôranh oh mon Yêsu Krist, tĭng nâm nau Brah Ndu ŭch, jêh ri Y-Timôthê, oh he. Nchih ma phung ngih Brah Ndu ta ƀon Kôrintô, njuăl ma lĕ rngôch phung kloh ueh gŭ tâm n'gor Akai: 2Ăn khân may geh nau yô̆ jêh ri nau đăp mpăn bơh Brah Ndu, Mbơ̆ he, jêh ri Yêsu Krist, Kôranh Brah he.

Nau Bonh Leng Y-Pôl Dôl Păng Geh Nau Rêh Ni

3Mŏt ton ma Brah Ndu, Mbơ̆ Kôranh Brah he, Brah Yêsu, gĭt nau yô̆ jêh ri Brah Ndu ma lĕ nau bonh. 4Păng bonh he tâm lĕ nau rêh ni he, pôri he dơi tâm bonh mbu nơm gŭ tâm nau rêh ni ma nau bonh Brah Ndu dŏng ŭch tâm bonh ndrăng he. 5Yorlah nâm bu nau rêh ni Brah Krist mbêng tâm he, tâm ban lĕ ma Brah Krist nau tâm bonh nuih he jêng âk rmeh. 6Tơlah he geh nau rêh ni, nau nây jêng nau tâm bonh jêh ri tâm rklaih khân may; tơlah hên geh nau bonh, nau nây jêng nau bonh nuih khân may. Păng jêng nau ngăn ma nau khân may srôih nau rêh ni nâm bu hên geh. 7Jêh ri nau hên kâp gân ma khân may jêng nâp jêh; yorlah hên gĭt tơlah khân may dơn nau rêh ni ndrel ma hên, khân may mra geh nau tâm bonh nuih ndrel ma hên.
8Hơi phung oh nâu hên mâu ŭch ôh ma khân may mâu gĭt nau rêh ni tât jêh ma hên tâm n'gor Asi. Yorlah hên geh nau jâk ngăn rlau ma hên dơi dơn, tât hên rdja nuih n'hâm mâu hôm ŭch gŭ rêh ôh. 9Pôri hên mĭn ma hên sŏk dơn jêh nau phat dôih ăn khĭt, gay ma hên rnơm, mâu di ma hên nơm ôh, ƀiălah ma Brah Ndu, Nơm ăn dâk rêh phung khĭt. 10Păng yơh tâm rklaih jêh he bơh nau khĭt toyh, jêh ri Păng mra tâm rklaih he; jêh ri he kâp gân ma Păng mra tâm rklaih tay he. 11Khân may tâm ban lĕ kơl hên tâm nau mbơh sơm, gay ma nau yô̆ hên geh jêh yor âk bunuyh mbơh sơm, pôri âk bunuyh mra tâm rnê ma Brah Ndu yor hên.

Nau Păng Jêng Răp Jăp

12Yorlah hên geh nau tâm rnê ma hên nơm tâm nau mbơh bơh nuih n'hâm sŏng hên ma nau hên gŭ ngao krao sach tâm neh ntu jêh ri ta năp khân may ma nau kloh ueh jêh ri nau răp jăp bơh Brah Ndu, mâu di nau blau mĭn tâm nglay săk ôh, lah ma nau yô̆ bơh Brah Ndu. 13Yorlah hên nchih ma khân may knŏng nau khân may dơi uănh jêh ri gĭt rbăng, jêh ri gâp kâp gân ma khân may mra gĭt rbăng lĕ. 14Nâm bu khân may gĭt rbăng jêh du kô̆, gay ma khân may dơi geh nau tâm rnê yor hên, jêh ri hên geh nau tâm rnê yor khân may ta nar Kôranh Brah Yêsu.

Y-Pôl Njong Nar Păng Hăn Ta Ƀon Kôrintô

15Yorlah gâp gĭt nau aơ ngăn, gâp ŭch hăn ta khân may lor, gay khân may mra dơi geh nau Brah Ndu yô̆ bar tơ̆. 16Gâp ŭch veh khâl khân may dôl gâp hăn ta n'gor Masêđôn, jêh nây plơ̆ tă bơh n'gor Masêđôn sĭt đŏng ta khân may, jêh ri khân may mra kơl gâp hăn tât ta n'gor Yuđa. 17Lah gâp ƀư pô nây, gâp ƀư vât vâng đŏng? Mâu lah nau gâp mĭn nây mra jêng tĭng nâm nglay săk lah geh tâm gâp geh tơ̆ lah "Ơ", geh tơ̆ lah "Mâu" ôh? 18Nanê̆ nâm bu nau Brah Ndu jêng răp jăp, nau hên ngơi jêh ma khân may, geh tơ̆ lah "Ơ", geh tơ̆ lah "Mâu" ôh!
19Yorlah Yêsu Krist, Kon Brah Ndu, tâm Păng hên nti lah ta nklang khân may, gâp, Y-Silvan, jêh ri Y-Timôthê, mâu ôh geh tơ̆ lah "Ơ", geh tơ̆ lah "Mâu", ƀiălah tâm Păng "Ơ" mro. 20Yorlah tâm Păng, lĕ rngôch nau Brah Ndu ton "Ơ" ngăn. Yorlah nây he lah: "Amen", gay tâm rnê ma Brah Ndu. 21Brah Ndu yơh jêng nơm ƀư nâp hên đah khân may tâm Brah Krist, jêh ri troch jêh dak ngi ta he. 22Păng yơh tâp pŏng he, jêh ri ăn Brah Huêng Ueh păng gŭ tâm nuih n'hâm he jêng play dak bôk.
23Gâp kuăl Brah Ndu jêng nơm mbơh huêng gâp. Gâp mâu hăn ôh ma ƀon Kôrintô yor gâp ŭch yô̆ khân may. 24Mâu di hên ŭch jêng kôranh ma nau chroh khân may ôh, ƀiălah hên pah kan ŭch kơl khân may geh nau maak, yorlah khân may gŭ nâp tâm nau chroh.