1

1Cứq Phau-lô chĩc choâiq thỡ nâi cơiq sa‑óh tỗp sa‑âm Yiang Sursĩ tâng vil Côr-ntô cớp nheq tữh tỗp sa‑âm tâng cruang Achai. Yiang Sursĩ khoiq rưoh cứq yỗn cỡt ayững atĩ Yê-su Crĩt. Bữn dếh Ti-muthê hỡ ỡt parnơi cớp cứq. Án la cũai sa‑âm Yê-su machớng hái tê. 2Cứq sễq Yiang Sursĩ, Mpoaq hái, cớp Yê-su Crĩt, Ncháu hái, chuai miat anhia, cớp yỗn anhia ỡt bán sũan ien khễ níc.

Phau-lô Sa‑ỡn Yiang Sursĩ

3Hái sa‑ỡn lứq Yiang Sursĩ, Mpoaq Yê-su Crĩt, Ncháu hái. Án la Mpoaq ca bữn mứt pahỡm ayooq hái. Án la Yiang ca aliam hái. 4Dũ ramứh túh coat hếq ramóh, án lứq aliam níc hếq. Yuaq án aliam hếq, ki hếq cóq aliam loah máh cũai canŏ́h tê toâq alới ramóh túh coat. 5Khân hếq ramóh túh coat cỗ tian hếq puai ngê Crĩt, ŏ́c Crĩt aliam hếq la sa‑ữi hỡn tễ ŏ́c hếq chĩuq. 6Ngkíq, khân hếq ma ramóh túh coat, hếq chĩuq túh coat cỗ hếq yoc ễ aliam anhia, cớp yoc Yiang Sursĩ chuai amoong anhia. Khân Yiang Sursĩ aliam hếq, la samoât án aliam anhia tê, cớp án yỗn anhia rơi tanhĩr máh ŏ́c túh coat samoât hếq dốq ramóh tê. 7Hếq bữn ŏ́c ngcuang tễ anhia, la anhia tỡ bữn táh ngê Yê-su Crĩt, yuaq hếq dáng samoât lứq, toâq anhia chĩuq túh coat riang hếq chĩuq, Yiang Sursĩ lứq aliam anhia machớng án aliam hếq tê.
8Máh sễm ai ơi! Hếq yoc anhia dáng raloaih tễ ŏ́c túh coat ca toâq pỡ hếq, bo hếq ỡt tâng cruang Asia. Túh coat ki luat ngư tháng. Hếq chanchớm tỡ bữn tamoong noâng. 9Hếq la samoât riang cũai noau khoiq anoat cóq cuchĩt. Ŏ́c ki toâq pỡ hếq, la dŏq táq yỗn hếq tỡ bữn ĩt rangứh bữm, ma ĩt ống rangứh Yiang Sursĩ sâng. Yiang Sursĩ la Yiang bữn chớc têq chuai amoong máh cũai khoiq cuchĩt. 10Lứq samoât Yiang Sursĩ khoiq chuai amoong hếq tỡ yỗn hếq cuchĩt, cớp sanua án noâng chuai amoong hếq, cớp hếq ngcuang nỡ‑ra án chuai amoong hếq sĩa. 11Ma sễq anhia câu chuai hếq nứng. Ngkíq máh ramứh o ễ toâq pỡ hếq cỗ nhơ clứng cũai câu yỗn hếq. Chơ máh cũai ki bữn sa‑ỡn Yiang Sursĩ cỗ án chuai hếq.

Phau-lô Bữn Mứt Pahỡm Sabớng

12Hếq sâng bũi lứq tễ muoi ŏ́c neq: Mứt pahỡm hếq dáng samoât lứq, tâng dỡi tamoong hếq, hếq tỡ bữn bữn bar mứt, ma hếq táq samoât samơi níc chóq anhia cớp chóq máh cũai tâng dỡi nâi. Hếq táq ngkíq, hếq tỡ bữn ĩt ngê rangoaiq tễ dỡi nâi, ma hếq táq ngkíq cỗ nhơ Yiang Sursĩ chuai miat hếq. 13-14Sanua hếq tỡ bữn chĩc ŏ́c yarũ yỗn anhia, táq yỗn anhia tỡ dáng doc cớp tỡ bữn sapúh. Cớp máh ŏ́c anhia dáng bĩq tễ hếq, ki hếq yoc anhia dáng sa‑ữi ễn. Ngkíq toâq tangái Yê-su, Ncháu hái, toâq loah pỡ cutễq nâi, hếq sâng tanga pahỡm cỗ nhơ tễ anhia, cớp anhia sâng tanga pahỡm cỗ nhơ tễ hếq.

Yuaq Nŏ́q Phau-lô Tỡ Yũah Píh Loah Pỡ Vil Côr-ntô

15Yuaq ŏ́c ki, cứq chanchớm ễ mut sa‑óh anhia khoiq bar trỗ chơ, dŏq anhia têq sâng bũi. 16Cứq khoiq chanchớm ễ sa‑óh anhia nhũang voai, bo cứq pỡq chu cruang Ma-sadôn. Cớp toâq cứq chu loah tễ cruang Ma-sadôn, cứq chanchớm ễ mut sa‑óh anhia sĩa, dŏq anhia chuai cứq têq pỡq chu cruang Yudê ễn. 17Tữ cứq pai ễ táq ngkíq, anhia chanchớm cứq saria sarnớm tỡ? Cớp anhia chanchớm cứq la samoât cũai sâuq ca dốq pai bar parnai tỡ? 18Machớng anhia têq sa‑âm Yiang Sursĩ la pĩeiq níc, ngkíq anhia têq sa‑âm cứq tỡ bữn pai bar santoiq: ‘pĩeiq’ cớp ‘tỡ pĩeiq’. 19Cứq, Si-la, cớp Ti-muthê khoiq atỡng anhia tễ ngê Yê-su Crĩt la Con Yiang Sursĩ. Tâng Yê-su Crĩt tỡ bữn bar santoiq: ‘pĩeiq’ cớp ‘tỡ pĩeiq’, ma tâng Yê-su Crĩt bữn muoi ŏ́c pĩeiq sâng. 20Dũ ŏ́c Yiang Sursĩ khoiq parkhán cớp cũai, la máh ŏ́c pĩeiq, cỗ nhơ Yê-su Crĩt. Nhơ tễ Yê-su, ngkíq hái têq pai ‘Amen’, dŏq noau khễn Yiang Sursĩ. 21Lứq Yiang Sursĩ toâp táq yỗn hái sa‑âm ngê Crĩt pacái lứq. Án toâp rưoh hái dŏq táq ranáq án. 22Cớp Yiang Sursĩ táq tếc hái lứq khong án. Án yỗn Raviei án ỡt tâng mứt pahỡm hái dŏq cỡt tếc nỡ‑ra án táq moâm ranáq chuai amoong hái.
23Cứq sễq Yiang Sursĩ hữm tâng mứt pahỡm cứq, cứq pai lauq tỡ la pai lứq. Cứq tỡ yũah toâq pỡ vil Côr-ntô, la yuaq cứq yoc ễ viaq tễ anhia bữn ŏ́c ngua cỗ tian cứq. 24Tỡ cỡn cứq yoc ễ ễp anhia yỗn sa‑âm nneq tỡ la sa‑âm ngkíq, yuaq anhia khoiq sa‑âm samoât samơi chơ. Ma hếq yoc ễ chuai anhia yỗn anhia bữn moang ŏ́c bũi sâng.