3

1Mâm ƀư hên plơ̆ tâm rnê ma hên nơm? Mâu lah hên ŭch nâm bu phung êng lĕ samƀŭt tâm rnê ma hên, ndơ̆ ma khân may, mâu lah tă bơh khân may? 2Khân may yơh jêng samƀŭt tâm rnê ma hên, nchih jêh tâm nuih n'hâm hên, lĕ rngôch bunuyh gĭt năl jêh ri uănh; 3jêh ri khân may tâm mpơl khân may jêng samƀŭt bơh Brah Krist, nchih jêh ma kan hên, mâu di ma dak ôch, ƀiălah ma Brah Huêng Ueh Brah Ndu rêh, mâu ta lŭ mpơng ƀiălah ta kđar nuih n'hâm bunuyh.
4Pô nây yơh nau rnơm hên geh tâm Brah Krist ta năp Brah Ndu. 5Mâu di hên dơi mĭn ma du ntil nau dơi luh bơh hên nơm ôh, ƀiălah nau dơi hên luh bơh Brah Ndu. 6Păng ăn hên dơi jêng oh mon ktang ma nau tâm rnglăp mhe, mâu geh tă bơh samƀŭt ôh, ƀiălah bơh Brah Huêng Ueh, yorlah samƀŭt ƀư ăn khĭt, ƀiălah Brah Huêng Ueh ăn rêh.
7Pôri tơlah kan nau khĭt, bu nchih tor ta lŭ jêh, tât ma nau chrêk rmah tât phung Israel mâu dơi uănh ta muh măt Y-Môis yor nau ral, nđâp tơlah nau rmah nây gŭ ƀalât kđôi lĕ. 8Mâm ƀư kan bơh Brah Huêng Ueh mâu mra geh nau chrêk rmah lơn ma nây? 9Yorlah tơlah kan nau tâm rmah geh nau chrêk rmah, pôri kan kơp sŏng geh nau chrêk rmah rlau lơn. 10Jêh ri nanê̆ nau chrêk rmah tât jêh mâu hôm jêng chrêk rmah ôh yor nau chrêk rmah aơ jêng rlau lơn ma nây 11Tơlah ndơ gŭ ƀâtlât geh nau chrêk rmah, pôri ndơ gŭ mro mra geh nau chrêk rmah lơn.
12Yor he geh nau kâp gân nâm nđĕ geh nau janh ngơi, 13jêh ri he mâu mra ƀư nâm bu Y-Môis ôh, yorlah păng nkŭm lơi muh măt păng ma bok, gay ma phung Israel mâu dơi uănh ôh ma nau ral gŭ knŏng ƀâtlât. 14Ƀiălah nau mĭn păng jêng dăng jêh; yorlah tât ta nar aơ tơlah khân păng uănh nau tâm rnglăp ơm, bok nây ăt hôm, yorlah knŏng tâm Brah Krist yơh dơi sŏk lơi bok nây. 15Tât ta nar aơ lĕ tơlah bu uănh ndrom samƀŭt Y-Môis, bok nkŭm lơi nuih n'hâm khân păng. 16Tơlah bu sĭt ma Kôranh Brah, bok nây bu sŏk lơi. 17Pôri Kôranh Brah jêng Brah Huêng Ueh, jêh ri ta ntŭk Brah Huêng Ueh Kôranh Brah gŭ, ta nây geh nau đăp mpăn. 18Jêh ri lĕ rngôch he ma muh măt mâu nkŭm, he uănh nâm bu tâm măt nar nau chrêk rmah Kôranh Brah, jêh ri he geh nau tâm rgâl tĭng nâm rup păng bơh du ntil nau chrêk rmah ma nau chrêk rmah êng. Nau aơ luh bơh Kôranh Brah nơm jêng Brah Huêng Ueh.