6

Y-Pôl Răp Jăp Ngăn Đah Kan Păng

1Pôri, yorlah he pah kan ndrel ma Brah Ndu, hên vơh vơl ma khân may, lơi sŏk dơn nau Brah Ndu yô̆ dơm dam ôh. 2Yorlah păng lah:
 "Gâp tăng jêh may nar găl, gâp kơl may jêh ta nar tâm rklaih.
 Nẽ aơ, jêng nar găl; nẽ aơ jêng nar tâm rklaih".
3Hên mâu ƀư du ntil ƀư chêh ôh, pôri, bu mâu dơi nduyh ôh ma kan hên ƀư, 4ƀiălah tâm lĕ rngôch nau, hên tâm mpơl hên jêng oh mon Brah Ndu răp jăp ngăn; ma nau srôih nau rêh ni, tâm nau djơh mhĭk, tâm nau rngot, 5tâm nau bu dong, tâm nau bu krŭng, nau uh ah, tâm nau pah kan, tâm nau gŭ njrăng, tâm nau ver sông sa; 6ma nau kloh, ma nau gĭt rbăng, ma nau srôih dơn nau mhĭk, ma nau ueh, ma Brah Huêng Ueh, ma nau rŏng răp jăp, 7ma nau ngơi nau n'hêl nanê̆, ma nau brah Brah Ndu; ma ndơ tâm lơh bơh nau sŏng, mpeh pama jêh ri mpeh pachiau. 8Ta nau bu yơk, mâu lah nau bêk, tâm nklang nau bu tâm rmot mâu lah nau bu tâm rnê. Bu uănh ma hên nâm bu nau ngơi mƀruh; ƀiălah hên ngơi ngăn; 9tâm ban ma bu mâu gĭt năl, ƀiălah bu gĭt năl nanê̆ jêh, nâm bu khĭt, ƀiălah ăt gŭ rêh, nâm bu hŏ rmal jêh, ƀiălah bu mâu nkhĭt ôh. 10Nâm bu rngot, ƀiălah hên răm maak mro; nâm bu o ach, ƀiălah hên ƀư ndrŏng âk bunuyh, nâm bu mâu geh ndơ ôh, ƀiălah hên geh lĕ rngôch ndơ.
11Hơi phung Kôrintô, mbung hên hă jêh ma khân may; nuih n'hâm hên jêng toyh jêh ma khân may. 12Khân may mâu jêng rhăt tâm hên ôh, ƀiălah khân may jêng rhăt tâm nau khân may nơm rŏng. 13Mplơ̆ hom ma hên nau tâm ban gâp ngơi ma khân may nâm bu ma phung kon se ăn toyh hom nuih n'hâm khân may.

Brah Krist Jêh Ri Bêlial

14Lơi ta ndô mbăk ndrel đah phung ê chroh ôh. Yorlah moh nau tâm rnglăp dơi geh nau sŏng đah nau kue? Mâu lah moh nau tâm rnglăp nau ang dơi geh đah nau ngo? 15Moh nau tâm rnglăp Brah Krist dơi geh đah brah Bêlial? Mâu lah moh phung chroh dơi geh ndrel ma phung mâu chroh? 16Moh nau tâm rnglăp ntŭk kloh Brah Ndu dơi geh đah ngih rup brah? Yorlah he jêng ntŭk kloh ma Brah Ndu rêh; nâm bu Brah Ndu lah jêh: "Gâp mra gŭ tâm khân păng jêh ri sak nsong tâm khân păng, gâp mra jêng Brah Ndu khân păng, jêh ri khân păng mra jêng phung ƀon lan gâp ". 17"Yor nây luh du hom khân may tă bơh tâm nklang khân păng.
 Jêh ri tâm nkhah hom khân may.
 Kôranh Brah lah, ơi pah ôh ndơ ƀơ̆, jêh ri gâp mra rom khân may.
18Gâp mra jêng du huê mbơ̆ ma khân may.
 Jêh ri khân may mra jêng phung kon bu klâu jêh ri kon bu ur gâp.
 Pôri Kôranh Brah, Nơm Brah lơn, lah".