6

1Hếq la cũai pruam táq ranáq parnơi cớp Yiang Sursĩ. Án khoiq chuai miat anhia. Yuaq ngkíq, hếq sễq anhia chỗi táh máh ŏ́c án chuai miat anhia. 2Yiang Sursĩ khoiq atỡng tâng tâm saráq án tễ mbŏ́q neq:
  “Toâq ngư cứq ễ chuai miat anhia,
   cứq sâng sưong mới câu.
  Cớp toâq ngư cứq yoc ễ chuai amoong anhia,
cứq lứq chuai.”
Lứq samoât, tangái nâi toâp Yiang Sursĩ ễ chuai anhia, cớp tangái nâi toâp án lứq chuai amoong anhia.

Máh Cũai Táq Ranáq Yiang Sursĩ, Cóq Alới Tanhĩr Ramứh Túh Coat

3Hếq tỡ bữn táq ntrớu yỗn cũai canŏ́h tỡ ễq sa‑âm, tỡ la yỗn alới têq tếq máh ranáq hếq táq. 4Ma dũ ranáq hếq táq, hếq apáh hếq lứq táq ranáq Yiang Sursĩ la neq: Hếq tanhĩr máh ramứh túh coat, túh cadĩt, cớp ŏ́c tỗiq bap; 5hếq chĩuq noau toân, noau carál hếq tâng cuaq tũ, cớp noau sasrúc ễq noau táq hếq. Hếq táq ranáq lakéh lứq; tâng sadâu hếq ŏ́q bếq; cớp hếq ŏ́q crơng sana cha, 6cỗ hếq bữn mứt bráh o yáng moat Yiang Sursĩ; cỗ hếq dáng ngê Yê-su Crĩt, hếq chĩuq noau táq; hếq chuai yớu; hếq bữn Raviei Yiang Sursĩ ỡt cớp hếq; hếq ayooq yớu samoât samơi; 7hếq atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ; cớp hếq bữn chớc tễ Yiang Sursĩ. Hếq ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ, nâi la samoât riang hếq yống crơng choac tâng bar coah atĩ. 8Bữn cũai khễn hếq, cớp bữn cũai ayê ra‑ac hếq. Bữn cũai voŏq sâuq tễ hếq, ma bữn cũai pai hếq la cũai o. Bữn cũai calauq hếq, ma bữn cũai pai hếq atỡng pĩeiq lứq. 9Bữn cũai pai hếq la cũai liaq, ma bữn cũai sacoal hếq. Sa‑ữi trỗ chơ hếq mán ễ cuchĩt, ma noâng hếq bữn tamoong. Toâq Yiang Sursĩ manrap hếq, ma án tỡ bữn táq yỗn hếq cuchĩt. 10Sa‑ữi trỗ chơ hếq sâng túh ngua, ma noâng Yiang Sursĩ yỗn hếq sâng bũi níc. Hếq cadĩt lứq tâng dỡi nâi, ma hếq chuai yỗn clứng cũai cỡt sốc bữn. Hếq la samoât riang cũai ŏ́q ntrớu tháng, ma hếq bữn dũ ramứh tễ Yiang Sursĩ yỗn hếq.
11Ơ máh cũai Côr-ntô ơi! Hếq khoiq atỡng anhia samoât samơi lứq, cớp hếq ayooq anhia nheq mứt pahỡm hếq. 12Tỡ cỡn hếq tỡ bữn ayooq anhia, ma anhia tỡ bữn ayooq hếq. 13Sanua cứq atỡng anhia samoât anhia la con acái cứq: Hếq yoc anhia táq chóq hếq machớng hếq táq chóq anhia. Hếq yoc anhia ayooq hếq nheq mứt pahỡm anhia.

Yê-su Crĩt Cớp Yiang Satan

14Anhia chỗi pruam muoi ngê cớp cũai tỡ bữn sa‑âm Yê-su Crĩt. Ngê tanoang o tỡ bữn pruam cớp ngê sâuq. Ŏ́c poang tỡ bữn pruam cớp ŏ́c canám. 15Crĩt tỡ bữn pruam cớp yiang Satan. Cớp cũai sa‑âm tỡ têq pruam cớp cũai tỡ bữn sa‑âm. 16Dống sang Yiang Sursĩ mpha tễ rup yiang sâuq. Lứq hái toâp la dống sang Yiang Sursĩ. Yiang Sursĩ khoiq pai neq:
  “Cứq lứq ỡt nứng alới,
   cớp táq pỡq cớp alới.
  Cứq cỡt Yiang Sursĩ alới,
cớp alới cỡt cũai proai cứq.”
17Cớp Yiang Sursĩ khoiq pai neq hỡ:
  “Cóq anhia loŏh cớp ỡt miar tễ cũai tỡ bữn sa‑âm cứq,
   cớp chỗi satoaq máh crơng tỡ bữn bráh puai rit.
Chơ cứq lứq ngin anhia la con cứq.
  18Cứq cỡt Mpoaq anhia,
   cớp anhia cỡt con samiang con mansễm cứq.
Ngkíq Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq pai.”