7

1Thưa anh em yêu quý! Theo lời hứa của Chúa, chúng ta hãy tẩy sạch mọi điều ô uế của thể xác và tâm hồn, để được thánh khiết trọn vẹn trong niềm kính sợ Thượng Đế.

Niềm vui lớn

2Hãy lấy tình tri kỷ đáp lại chúng tôi. Chúng tôi chẳng gây hại, làm hư hỏng anh em, hay tranh quyền đoạt lợi. 3Tôi nói thế không phải để buộc tội anh em, nhưng như tôi đã nói trước, anh em là bạn tâm giao chí thiết, cùng sống cùng chết với tôi. 4Tôi rất tin tưởng nơi anh em, vô cùng hãnh diện vì anh em. Anh em làm cho tôi tràn đầy an ủi và chứa chan vui mừng trong mọi cảnh gian khổ.
5Khi đến Ma-xê-đoan, chúng tôi bị khốn khổ đủ điều, chẳng lúc nào được an thân; bên ngoài phải tranh đấu không ngừng, trong lòng lo sợ hãi hùng. 6Nhưng Thượng Đế, Đấng khích lệ kẻ nản lòng, đã an ủi chúng tôi, đưa Tích đến thăm chúng tôi. 7Chẳng những được an ủi vì gặp Tích, chúng tôi còn phấn khởi vì Tích được anh em khích lệ. Tích cho biết anh em đã buồn rầu khắc khoải, trông mong chờ đợi chúng tôi, anh em cũng hăng hái đáp ứng lời kêu gọi của tôi, nên tôi càng thêm vui mừng.
8Tôi không còn hối tiếc đã gửi bức thư làm buồn anh em. Tôi biết anh em chỉ buồn ít lâu thôi. 9Hiện nay tôi vui mừng, không phải vì anh em buồn rầu, nhưng vì buồn rầu giúp anh em hối cải: đó là đau buồn theo ý Thượng Đế. Như thế, chúng tôi không làm hại gì anh em. 10Đau buồn theo ý Thượng Đế thì con người hối cải để được cứu rỗi, đó là thứ đau buồn không cần hối tiếc. Còn đau buồn của thế gian đưa đến sự chết. 11Anh em xem: đau buồn theo ý Thượng Đế đã đem lại cho anh em nhiều điểm tốt: lòng nhiệt thành, cố gắng thanh minh, ân hận sợ sệt, mong mỏi, sốt sắng, sửa trị kẻ có lỗi. Anh em đã tỏ ra trong sạch trong mọi việc.
12Tôi viết thư ấy không vì mục đích hạ người lầm lỗi hay bênh người thiệt thòi, nhưng để thấy rõ nhiệt tâm của anh em đối với tôi trước mặt Chúa.
13Nhờ thế, chúng tôi được an ủi. Chúng tôi lại càng vui mừng khi thấy Tích hân hoan, phấn khởi nhờ anh em. 14Tôi đã khoe với anh ấy điều gì về anh em, cũng không bị thất vọng, vì tôi nói đúng sự thật, cũng như tất cả những điều tôi nói với anh em đều chân thật. 15Tích yêu mến anh em vô cùng và không quên lòng vâng phục, cách tiếp đãi và niềm kính sợ của anh em khi tiếp đón Tích. 16Tôi vui mừng vì có thể tín nhiệm anh em hoàn toàn.