8

1Hơi phung oh nâu, hên ăn may gĭt nau yô̆ Brah Ndu tâm mpơl jêh ma phung Ngih Brah Ndu tâm n'gor Masêđôn. 2Tâm nklang âk nau rlong uănh rêh ni, nau maak bêng ler khân păng, jêh ri nau khân păng o ach ngăn njêng nau lŏng âk ngăn tâm khân păng. 3Gâp mbơh nanê̆ ma khân păng nhhơr ma nau khân păng ŭch tĭng nâm nau khân păng dơi, jêh ri rlau lơn lĕ. 4Khân păng dăn ma hên ma nau ŭch ngăn ăn khân păng dơi kơl phung kloh ueh, 5jêh ri nau aơ mâu di nâm bu hên kâp gân, ƀiălah khân păng jao lor jêh khân păng nơm ma Kôranh Brah, jêh ri ma hên, tĭng nâm nau Brah Ndu ŭch. 6Pôri hên ntrôl jêh Y-Tit, ăn păng ƀư lĕ kan nau yô̆ nâm bu păng ntơm ƀư jêh tâm phung khân may.
7Yorlah nâm bu khân may jêng ueh ngăn tâm lĕ rngôch nau tâm nau chroh, tâm nau ngơi, tâm nau gĭt rbăng, tâm nau duh nđơr ma lĕ rngôch nau jêh ri tâm nau khân may rŏng ma hên. Pôri ăn khân may jêng ueh ngăn tâm kan nau yô̆ aơ. 8Gâp lah nau aơ mâu di ŭch ntăm ma khân may ôh, ƀiălah ŭch ăn saơ nau răp jăp bơh nau khân may rŏng ma nau duh nđơr phung êng. 9Yorlah khân may gĭt jêh nau yô̆ Kôranh Brah he, Brah Yêsu Krist, nơm jêng ndrŏng jêh, ƀiălah ƀư trơi păng nơm yor khân may, pôri yor nau o ach păng khân may dơi jêng ndrŏng. 10Tâm nau aơ gâp dơi tâm mpơl nau mĭn gâp nơm: nau aơ jêng ueh ma khân may, ƀư jêh kan khân may ntơm jêh, jêh ri ŭch ƀư bơh năm e. 11Aƀaơ ƀư lĕ hom kan khân may ƀư, pôri nau khân may ŭch, khân may dơi ăn nanê̆ tĭng nâm nau khân may geh. 12Tơlah geh nau ŭch ƀư ueh, bu ndơn tĭng nâm ndơ bu geh, mâu di tĭng nâm ndơ bu mâu geh ôh. 13Gâp mâu ŭch ôh ƀư n'gơch bu êng, ƀiălah ƀư jâk khân may. 14Ƀiălah ŭch tĭng nau vay tâm ban, nâm bu aƀaơ nau khân may geh rmeh mra kơl nau khân păng pưt, jêh ri gay ma nau khân păng âk rmeh mra kơl khân may tâm ban lĕ. Pôri mra geh nau tâm ban. 15Nâm bu geh nau nchih jêh: "Mbu nơm bun âk jêh, mâu geh rmeh ôh, jêh ri mbu nơm bun djê̆, mâu geh pưt ôh".
16Tâm rnê, ma Brah Ndu yorlah păng dơn jêh tâm nuih n'hâm Y-Tit nau duh nđơr pô nây ma khân may. 17Yorlah păng dơn jêh nau hên dăn, jêh ri ma nau duh nđơr mhe păng ŭch ngăn hăn ma khân may. 18Ndrel ma păng hên njuăl du huê nau geh jêh nau lư n'găr tâm lĕ rngôch phung ngih Brah Ndu yor nau păng nti lah nau mhe mhan ueh. 19Mâu di knŏng dŭm nĕ, ƀiălah phung ngih Brah Ndu săch păng jêh, ăn nsong ndrel ma hên tâm kan nau yô̆ aơ hên ƀư ŭch ăn nau chrêk rmah ma Kôranh Brah, jêh ri gay tâm mpơl nau hên ŭch ueh. 20Hên ƀư pô nây gay lơi geh bunuyh nduyh hên yor nau hên chiă uănh ndơ ăn yô̆ âk rmeh aơ, 21yorlah hên tĭng joi nau ueh, mâu di knŏng ta năp Kôranh Brah ôh, ƀiălah nđâp ta năp bunuyh lĕ. 22Ndrel ma khân păng hên njuăl nâu hên, nơm hên rlong uănh jêh âk tơ̆ nau păng duh nđơr tâm ăp ntil ndơ, ƀiălah aƀaơ păng duh nđơr lơn yorlah păng rnơm ma khân may âk ngăn. 23Bi Y-Tit, păng jêng băl gâp jêh ri nơm pah kan ma khân may ndrel ma gâp, bi ma phung nâu he nây, khân păng jêng phung ngih Brah Ndu njuăl hăn, phung tâm rnê ma Brah Krist. 24Pôri, tâm mpơl hom ta năp phung ngih Brah Ndu nau khân may rŏng, jêh ri ma nau hên tâm rnê ma hên nơm yor khân may ta năp khân păng.