9

Nau Ƀư Ueh Ma Bu Jêng Ueh Lơn

1Aƀaơ aơ mâu khlay ôh gâp nchih tay ma khân may ma nau nhhơr ndơ kơl phung kloh ueh. 2Yorlah gâp gĭt jêh ma nau khân may ŭch ueh. Pôri, gâp tâm rnê ma gâp nơm yor khân may ta năp phung Masêđôn, dôl gâp mbơh nkoch n'gor Akai nkra jêh ndơ kơl bơh năm e, jêh ri nau khân may duh nđơr tâm n'hao nuih âk phung khân păng. 3Ƀiălah gâp njuăl jêh phung nâu khân may, pôri nau hên tâm rnê ma khân may mâu mra jêng dơm dam ôh tâm nau nây, jêh ri gay ma khân may mra nkra nâm bu gâp lah jêh; 4Klach lah tơlah phung Masêđôn njŭn gâp, jêh ri saơ khân may mâu geh nkra ôh, hên mra bêk yor nau hên ngơi, ƀiălah hên mâu ŭch lah ma khân may ôh. 5Pôri gâp mĭn khlay jă phung nâu, ăn khân păng hăn lor ma khân may, jêh ri nkra ndơ khân may ton jêh, ŭch geh nau ndrăp jêng nau lŏng, jêh ri mâu geh nau nchâp ôh.
6Ăn khân may kah gĭt nau aơ; mbu nơm srih djê̆ mra rek djê̆, mbu nơm srih âk mra rek âk. 7Pôri ăn ăp nơm nhhơr tĭng nâm nau păng hŏ mĭn jêh tâm nuih n'hâm, mâu geh lah ăn ma nau rngot, mâu lah ma nau nchâp ôh, yorlah Brah Ndu rŏng ma mbu nơm nhhơr ma nau maak. 8Jêh ri Brah Ndu dơi ăn âk rmeh ma khân may, tât khân may geh âk rmeh đŏng tâm ăp ntil kan ueh. 9Tĭng nâm nau nchih jêh:
 "Păng tâm pă âk jêh, păng ăn jêh ma phung o ach.
 Nau sŏng păng gŭ ƀaƀơ n'ho ro".
10Mbu nơm ăn ntil ma nơm srih jêh ri kapŭng ma păng sa păng mra ăn jêh ri ƀư bĭk lĕ ntil khân may, jêh ri păng mra n'hao âk play ma nau sŏng khân may. 11Pôri khân may mra jêng ndrŏng tâm ăp ntil ndơ ma nau ƀư ueh âk, jêh ri nau nây tâm hên mra jêng nau tâm rnê Brah Ndu. 12Yorlah nau kơl ma nau nhhơr nây mâu di knŏng kơl phung kloh ueh ôh, ƀiălah păng jêng âk rmeh tâm nau tâm rnê ma Brah Ndu. 13Ma nau rlong uănh tâm nau khân may kơl aơ khân may mra tâm rnê ma Brah Ndu yor nau tông bâr ma nau mbơh nau mhe mhan ueh Brah Krist, jêh ri tâm nau lŏng khân may nhhơr ma khân păng jêh ri ma lĕ rngôch, 14dôl khân păng klâng jêh ri mbơh sơm ma khân may yor khân păng saơ nau yô̆ toyh ngăn Brah Ndu ăn jêh ma khân may. 15Tâm rnê ma Brah Ndu yor nau păng ăn ma he khlay ngăn!