9

1Về việc cứu trợ các tín hữu, thiết tưởng tôi không cần đề cập nữa. 2Tôi biết anh em sốt sắng giúp đỡ, như tôi từng khoe với các tín hữu Ma-xê-đoan: ‘người Hy-lạp đã sẵn sàng từ năm trước, và nhiệt tâm của họ đã khích lệ nhiều Hội thánh.’ 3Tôi sai các anh ấy đến để xác nhận lời tôi đề cao anh em là đúng, như tôi từng nói: Anh em đã chuẩn bị sẵn sàng. 4Nếu người Ma-xê-đoan cùng đi với tôi thấy anh em không sẵn sàng, chính chúng tôi — chứ không phải anh em — sẽ phải hổ thẹn vì tín nhiệm anh em. 5Nên tôi nhờ ba thân hữu ấy đến thăm anh em trước để chuẩn bị việc quyên trợ như anh em đã hứa. Tôi muốn cuộc lạc quyên thực hiện do từ tâm, chứ không bị ép buộc.

Gieo và gặt

6Anh em nên nhớ: ‘Gieo ít gặt ít, gieo nhiều gặt nhiều.’ 7Mỗi người đóng góp tùy lòng; đừng ép buộc ai quyên trợ quá điều họ muốn, vì Thượng Đế yêu thương kẻ vui lòng dâng hiến. 8Thượng Đế có thể ban ân phúc dồi dào để anh em luôn luôn đầy đủ mọi nhu cầu và còn dư sức làm mọi việc lành. 9Như Thánh kinh chép: ‘‘Người phân phát của cải cứu giúp kẻ nghèo; ân đức người tồn tại mãi mãi.”
10Thượng Đế cung cấp hạt giống cho kẻ gieo để thu hoạch lương thực, chính Ngài sẽ cung cấp hạt giống cho anh em, khiến nó sinh sản thêm nhiều, nhờ đó anh em có thể gia tăng việc từ thiện. 11Như thế anh em được giàu có dư dật là để cứu trợ rộng rãi, và khi chúng tôi trao lại tặng phẩm ấy, người nhận sẽ dâng lời tạ ân Chúa. 12Vì công cuộc lạc quyên tương trợ này, ngoài mục đích thỏa mãn nhu cầu các tín hữu, còn giúp nhiều người lớn tiếng tạ ân Thượng Đế. 13Họ ca ngợi Thượng Đế vì nghĩa cử này minh chứng hùng hồn rằng anh em thật lòng tin nhận Phúc âm của Chúa Cứu Thế. Họ tôn vinh Chúa vì anh em rộng lòng giúp đỡ họ và mọi người. 14Họ sẽ thành tâm cầu nguyện cho anh em, vì ân phúc dồi dào Thượng Đế ban cho anh em.
15Cảm tạ Thượng Đế vì Ngài ban Chúa Cứu Thế cho chúng ta. Đó là tặng phẩm vô cùng vĩ đại!