Santoiq Atỡng

 Phi-er chĩc choâiq thỡ bar nâi sám 66 cumo ntun Yê-su canỡt. Choâiq thỡ nâi án cơiq sa‑óh tỗp ca sa‑âm ariang án tê. Án chĩc dŏq catoaih atỡng alới tễ máh cũai táq nan tang bỗq Yiang Sursĩ, ma tỡ bữn noap tangái Yê-su Crĩt toâq loah. Alới pai Yê-su par‑ữq khoiq dũn chơ, ma tỡ hữm án toâq. Ma saráq nâi atỡng yỗn máh cũai sa‑âm dáng samoât lứq la Yê-su Crĩt lứq toâq loah trỗ bar. Ma Yiang Sursĩ noâng ayuang tangái casâi, yuaq án tỡ ễq muoi noaq aléq cỡt pứt. Ma án ễq dũ náq cũai têq bữn ngin lôih, chơ cachian táh nheq máh ranáq sâuq alới cơi táq.