1

Ntŭk Dơn Samƀŭt Jêh Ri Nau Khâl

1Y-Simôn Pêtrôs, oh mon jêh ri kôranh oh mon Yêsu Krist. Nchih njuăl ma phung dơn jêh nau chroh khlay nâm bu nau hên chroh ma nau sŏng Brah Ndu he, jêh ri nơm tâm rklaih he, Yêsu Krist. 2Ăn nau yô̆ jêh ri nau đăp mpăn tâm n'hao khân may tâm nau gĭt năl Brah Ndu jêh ri Brah Krist, Kôranh Brah he.

Nau Phung Chroh Văch Ma Toyh

3Nau brah Brah Ndu ăn jêh ma he lĕ rngôch nau khlay ma nau rêh jêh ri ma nau blau yơk ma Brah Ndu dôl păng ăn he gĭt năl nơm kuăl jêh he ma nau chrêk rmah jêh ri nau ueh păng nơm. 4Ma nau nĕ păng ăn jêh ma he nau ton toyh ngăn, gay ma nau ton nĕ khân may sŏk dơn nau khư Brah Ndu, dôl he du đah nau rai yot tâm neh ntu yor nau kơnh.
5Pôri, yor nau nĕ ma lĕ nuih n'hâm ăn khân may ntop nau ueh ma nau khân may chroh, nau gĭt rbăng ma nau ueh, 6nau di keh ma nau gĭt rbăng, nau srôih ma nau di keh, nau blau yơk ma Brah Ndu ma nau srôih, 7jêh ri nau rŏng ndrăng oh nâu ma nau blau yơk ma Brah Ndu, jêh ri nau rŏng ma nau rŏng ndrăng oh nâu. 8Yorlah tơlah lĕ nau nĕ gŭ tâm khân may jêh ri jêng bêng ler, khân păng mâu ăn khân may gŭ dơm dam mâu lah mâu geh play tâm nau gĭt năl Yêsu Krist, Kôranh Brah he. 9Ƀiălah mbu nơm pưt nau nĕ jêng bunuyh chieh măt. Păng mâu dơi saơ ngai ôh jêh ri păng chuêl nau ƀư kloh nau tih păng saơm ri.
10Pôri, hơi oh nâu, ăn khân may njrăng ăn gĭt nanê̆ ma nau Brah Ndu kuăl jêh ri săch khân may, yorlah dôl ƀư nâm nđĕ khân may mâu mra tŭp ôh, 11pôri yơh khân may mra lăp ma nau nơih pơih tâm ƀon bri hđăch n'ho ro Yêsu Krist, Kôranh Brah jêh ri nơm tâm rklaih he.

Phung Oh Mon Jêh Ri Phung Kôranh Nơm Mbơh Lor Geh Nau Dơi

12Yor nĕ tơlah may gĭt jêh lĕ nau aơ jêh ri gŭ nâp jêh tâm nau nanê̆ aơ kđôi, ăt gâp kah gĭt ƀaƀơ đŏng, lĕ nau ma khân may. 13Ƀiălah dôl gâp gŭ tâm ngih njưh aơ, gâp uănh nau gâp mbơh gay ma rlay khân may jêng kan di ma gâp, 14yorlah gâp gĭt, gâp mra du gơnh bơh ngih njưh aơ, nâm bu Kôranh Brah he, Yêsu Krist, mbơh jêh ma gâp. 15Ƀiălah gâp mra njrăng gay ma lah jêh gâp du, khân may dơi kah gĭt ƀaƀơ ma lĕ nau aơ.
16Yorlah hên ăn khân may gĭt nau brah Kôranh Brah he, Yêsu Krist, jêh ri nau păng văch, mâu di nâm bu nau ngơi hôr ndơm, ƀiălah tĭng nâm, hên saơ jêh nau chrêk rmah păng ma măt hên nơm. 17Yorlah păng sŏk dơn jêh nau yơk jêh ri nau chrêk rmah bơh mbơ̆ păng, Brah Ndu, tơlah bu tăng bâr ma nau chrêk rmah brah ngăn lah nâm pô aơ: "Păng aơ yơh Kon rŏng ngăn ngên. Tâm Păng gâp geh lĕ nau maak." 18Jêh ri hên tăng jêh bâr aơ bơh trôk dôl hên gŭ ndrel ma Păng ta klơ yôk kloh ueh. 19Jêh ri hên geh nau phung kôranh nơm mbơh lor ngơi rah vah lơn. Njrăng hom ăn ueh ma nau nĕ nâm bu ŭnh kđen sol tâm ntŭk ngo tât ang ôi jêh ri mbing luh tâm nuih n'hâm khân may. 20Lor lơn khân may gĭt jêh mâu geh du ntil nau mbơh lor tâm nau nchih geh nau rblang tĭng nâm nau mĭn êng, 21yorlah mâu mâp geh du ntil nau mbơh lor luh tă bơh bunuyh ŭch, ƀiălah Brah Huêng Ueh nchâp bunuyh ngơi nau luh bơh Brah Ndu.