PHÊ-RƠ (II)

1

1Tôi, Si-môn Phê-rơ, là tôi tớ và sứ giả của Chúa Cứu Thế Giê-xu
Kính gửi tất cả những người cùng một niềm tin với chúng tôi. Chúa Cứu Thế Giê-xu là Thượng Đế và Đấng giải cứu chúng ta đã ban cho chúng ta niềm tin ấy, một niềm tin quý báu đặt nền tảng trên đức công chính của Ngài.

Lớn lên

2Càng học hỏi, hiểu biết về Thượng Đế, anh em càng được ân phúc, bình an Ngài thêm lên. 3Vì hễ anh em càng hiểu rõ Chúa, Ngài càng dùng quyền năng ban cho anh em mọi nhu cầu để sống cuộc đời hạnh phúc, lại còn cho anh em được chia sẻ vinh quang, đức hạnh với Ngài. 4Cũng với quyền năng ấy, Ngài đã ban cho chúng ta mọi phúc lành quý báu kỳ diệu mà Ngài đã hứa; giải thoát chúng ta khỏi mọi dục vọng, băng hoại đang ngự trị khắp nơi, và cho chúng ta được có cùng bản tính với Ngài.
5Tuy nhiên, muốn được những phúc lành đó, không phải chỉ có đức tin là đủ; anh em còn phải sống cuộc đời đạo đức. Hơn nữa, anh em phải học hỏi đề biết rõ Thượng Đế hơn và tìm hiểu Chúa muốn mình làm gì. 6Lại phải biết tự chủ và kiên tâm sống một cuộc đời tin kính. 7Nhờ đó, anh em biết đối xử với người đồng loại trong tình huynh đệ, và nhất là yêu thương họ cách chân thành. 8Càng tiến bước theo chiều hướng đó, tâm linh anh em ngày càng tăng trưởng và kết quả tốt đẹp cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. 9Ai đi ngược lại hẳn là kẻ mù lòa, nếu không cũng là cận thị, vì họ quên rằng Thượng Đế giải phóng họ khỏi nếp sống cũ đầy tội lỗi cốt để họ sống cuộc đời mạnh mẽ, đức hạnh trong Ngài.
10Vậy, anh em hãy nỗ lực chứng tỏ mình đã thật được Thượng Đế kêu gọi và lựa chọn, anh em sẽ không còn vấp ngã nữa. 11Thượng Đế sẽ mở rộng cửa tiếp đón anh em vào Nước vĩnh cửu của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng cứu rỗi chúng ta.
12Bởi thế, tôi không ngần ngại nhắc lại những điều này cho anh em, dù anh em đã biết và thực hành chân lý. 13,14Chúa Cứu Thế Giê-xu có cho tôi biết những ngày tôi sống trên đất không còn bao lâu nữa. Vậy hễ còn sống bao lâu, tôi sẽ tiếp tục nhắc nhở anh em, 15để gây một ấn tượng sâu xa hầu anh em có thể nhớ mãi sau khi tôi qua đời.

Lời tiên tri

16Khi chúng tôi giải thích cho anh em quyền năng của Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự tái lâm của Ngài, không phải chúng tôi kể chuyện thần thoại đâu. Chính mắt tôi đã trông thấy vinh quang rực rỡ của Ngài: 17,18Tôi có mặt trên đỉnh núi thánh lúc Ngài chiếu lòa vinh quang của Thượng Đế; tôi có nghe tiếng phán uy nghiêm từ trời vọng xuống: “Đây là Con yêu dấu của Ta, làm hài lòng Ta hoàn toàn.” 19Những điều chúng tôi thấy càng chứng tỏ các lời tiên tri trong Thánh kinh là xác thực. Vì thế, anh em phải lưu ý những lời tiên tri ấy, xem như ngọn hải đăng giữa biển đời mù mịt, giúp chúng ta hiểu được nhiều huyền nhiệm, khúc mắc của Thánh kinh. Khi anh em suy nghiệm chân lý của lời tiên tri, ánh rạng đông sẽ bừng lên giữa cảnh tối tăm, và Chúa Cứu Thế, Ngôi sao mai, sẽ soi sáng tâm hồn anh em. 20,21Vì không có lời tiên tri nào trong Thánh kinh do các tiên tri tự nghĩ ra, nhưng chính Chúa Thánh Linh đã cảm ứng họ nói ra lời của Thượng Đế.