3

Nau Kôranh Brah Plơ̆ Văch

1Hơi phung gâp rŏng, aơ samƀŭt tơ̆ bar gâp nchih ma khân may, tâm samƀŭt aơ jêh ri samƀŭt lor gâp joi ŭch rlay an nau mĭn sŏng khân may ăn kah gĭt; 2gay ma khân may kah gĭt ma nau phung kôranh nơm mbơh lor kloh ueh mbơh jêh, jêh ri nau Kôranh Brah Nơm Tâm Rklaih he ntăm an phung kôranh oh mon ma khân may nti.
3Lor lơn khân may gĭt jêh tâm rnôk lôch dŭt, geh ƀaƀă phung mưch mra văch ma nau khân păng ngơi bir ngơi srơh, ƀư tĭng nâm nau khân păng nơm kơnh. 4Khân păng lah: "Hŏ nau ton ma nau păng plơ̆ văch? Yorlah bơh rnôk phung u che he khĭt jêh lĕ rngôch ndơ ăt jêng nâm bu rnôk ntơm nau rhăk." 5Khân păng ŭch chuêl lơi ntơm saơm ma nau Brah Ndu ngơi geh trôk jêh ri neh ntu luh tă bơh dak jêh ri njêng tâm dak. 6Ma nau nĕ neh ntu rai jêh lĕ ma nau dak lip. 7Pôri ma nau ngơi nĕ lĕ trôk jêh ri neh aƀaơ aơ hôm jêh ri prăp ma ŭnh ta nar phat dôih jêh ri nau ƀư rai lôch phung tih mhĭk. 8Ƀiălah, hơi phung gâp rŏng, lơi ta khân may chuêl ôh ma nau aơ, ta năp Kôranh Brah du nar jêng nâm bu du rbăn năm, jêh ri du rbăn năm jêng nâm bu du nar. 9Yorlah Kôranh Brah mâu hôm njong ôh, ăn nanê̆ nau păng ton tĭng nâm ƀaƀă mĭn, ƀiălah păng srôih đah khân may, mâu ŭch ôh du huê roh, ƀiălah ŭch ma lĕ rngôch mra tât ma nau tâm rmal nau tih. 10Nar Kôranh Brah mra tât nâm bu bunuyh ntŭng, dôl nĕ trôk mra rlau lôch ma âk nteh huy ktang, jêh ri mpa tâm trôk ŭnh mra sa tât lêk, jêh ri neh ntu nđâp kan păng ŭnh mra sa lĕ.
11Yorlah lĕ rngôch ndơ nĕ mra rai lôch, pôri ueh lơn khân may jêng bunuyh kloh ueh tâm nau khân may gŭ ngau krao sach jêh ri tâm nau yơk mbah ma Brah Ndu. 12Dôl gŭ kâp rmiăng nar Brah Ndu gơnh tât. Nar nĕ ŭnh sa trôk tât rai jêh ri lĕ rngôch ndơ dŭm duh tât lêk, 13ƀiălah he gŭ kâp, tĭng nâm nau păng ton, trôk mhe jêh ri neh ntu mhe, ta nĕ yơh ntŭk nau sŏng gŭ. 14Hơi phung gâp rŏng, yor nĕ dôl gŭ kâp nau nĕ, ăn khân may njrăng ma lĕ nuih n'hâm gay ma păng saơ khân may gŭ tâm nau đăp mpăn, mâu geh nau ƀơ̆ mâu lah nau dơi nduyh khân may ôh. 15Ăn khân may chroh ma nau Kôranh Brah srôih jêng nau tâm rklaih khân may, nâm bu Y-Pôl, nâu he rŏng ngăn ngên, nchih jêh ma khân may tĭng nâm nau blau mĭn ăn jêh ma păng. 16Tâm lĕ rngôch samƀŭt păng ngơi ma nau nĕ tâm ban lĕ, jêh ri geh ƀaƀă nau jêr gĭt rbăng, jêh ri phung rluk phung chroh mâu nâp rjăp rblang tih, tâm ban ma khân păng ƀư ma nau nchih êng jêng nau ƀư roh khân păng nơm.
17Hơi phung gâp rŏng, yorlah khân may gĭt jêh lor, ăn khân may njrăng hom, klach lah phung tih mhĭk nĕ mra njŭn leo khân may tâm nau khân păng vĭ, jêh ri khân may roh nau nâp khân may. 18Ƀiălah ăn khân may văch ma toyh tâm nau yô̆ jêh ri nau gĭt năl Kôranh Brah, Yêsu Krist, Nơm Tâm Rklaih he, ma Păng yơh nau chrêk rmah aƀaơ n'ho ma kăndơ̆ ƀaƀơ n'ho ro. Amen.