14

Y-Apsalôm Plơ̆ Sĭt ƀư Nau Đăp Mpăn Đŏng Đah Mbơ̆ Păng

1Rnôk nây, Y-Jôap, kon buklâu Y-Sêruya saơ nuih n'hâm hađăch jê ma Y-Apsalôm. 2Y-Jôap prơh bu hăn ma ƀon Tôkôa njŭn leo ndơ nây ma du huê bu ur blau mĭn, jêh ri lah ma ôbăl, "Ăn ay ngơi n'hi săk klâng khĭt, jêh ri nsoh kho ao nglâng ndrê. Lơi mhĭng ôh dak Kôlônh, ƀiălah ƀư nâm bu du huê buur klâng khĭt jŏ jêh nar ma nơm khĭt. 3Jêh ri hăn ma hađăch jêh ri ngơi nâm bu nau păng." Pôri Y-Jôap nti nau ôbăl mra ngơi.
4Tơlah bu ur ƀon Tôkôa tât ma hađăch ôbăl chŭn muh măt ta neh jêh ri mbah, lah Hơi hađăch, kơl an gâp." 5Hađăch lah ma ôbăl, "Moh nau ay uh ah?" Ôbăl plơ̆ sĭt lah, "Hơi hađăch! Gâp rêh ndrô, sai gâp lĕ khĭt jêh, 6jêh ri oh mon bu ur may geh bar hê kon buklâu. Lĕ khân păng bar hê tâm djrel tâm mir, mâu geh bunuyh sâm rđah khân păng ôh, jêh ri du huê aơ dong lơi du huê ri jêh ri nkhĭt lơi ôbăl. 7Aƀaơ ri lĕ băl mpôl du dâk lơh ma oh mon bu ur may, jêh ri khân păng lah, 'Jao lơi nơm dong jêh oh păng, gay ma hên dơi nkhĭt păng nây' Pôri khân păng ŭch nkhĭt nơm, ndơn drăp nây tâm ban lĕ. Pônây khân păng ŭch nkhĭt nơm hôm e ma gâp, jêh ri mâu lơi ôh ma sai gâp nây mâu lah kon sau ta kalơ neh ntu.
8Hađăch lah ma bu ur, "Hăn sĭt hom ma ngih ay, jêh ri gâp ntĭnh bâr di ma nau ay." 9Bu ur ƀon Tôkôa lah ma hađăch, "Hơi kôranh gâp hađăch, ăn nau jêng tih nây tô̆p ta gâp jêh ri ma ngih mbơ̆ gâp. Lơi ăn hađăch jêh ri sưng hađăch jêng tih ôh." 10Hađăch lah, "Tơlah geh bunuyh ngơi tâm rdâng ma ay, njŭn leo păng ma gâp, jêh ri păng mâu pah bi ay ôh." 11Jêh ri bu ur lah, "Gâp dăn ma may ăn hađăch kuăl mbơh sơm ma Yêhôva Brah Ndu may, gay ma nơm plơng bôk mâu mra nkhĭt đŏng ôh, jêh ri mâu ƀư rai kon bu klâu gâp ôh." Hađăch lah, "Tĭng nâm Yêhôva gŭ rêh, mâu mra geh du mbrai sŏk kon buklâu gâp rŭng ôh ta neh."
12Bu ur lah đŏng: "Gâp dăn ma may ăn oh mon bu ur may ngơi du tong ma kôranh gâp hađăch." Hađăch lah: "Ngơi hom". 13Bu ur lah, "Pôri mâm may mĭn du nau nâm bu pônây ŭch ƀư ma phung ƀon lan Brah NDu? Yorlah dôl ngơi dôih aơ hađăch njêng păng nơm tih jêh, yorlah hađăch mâu njŭn sĭt ôh nơm păng mprơh jêh bơh ngih vâl. 14Yorlah dăch kêng dŭt, he mra khĭt yơh, tâm ban ma dak lĕ nkhŭt jêh kalơ neh, mâu hôm blau rƀŭn ndrel ôh; ƀiălah Brah Ndu mâu mra sŏk lơi ôh nau rêh. Păng gĭt tĭng joi trong gay mâu mprơh nơm păng mprơh mâu ăn du ngai đah păng.
15Rnôk nây, tơlah gâp văch tât lah nau aơ ma kôranh gâp hađăch, yorlah phung ƀon lan nhhu gay ăn gâp klach. Jêh ri oh mon bu ur may mĭn, 'Gâp mra ngơi ma hađăch, klăp lah hađăch mra ƀư tĭng nâm nau oh mon bu ur păng dăn. 16Di ngăn, hađăch mra iăt oh mon bu ur păng, jêh ri tâm rklaih păng klaih bơh ti phung ŭch nkhĭt gâp jêh ri kon bu klâu gâp, nđâp ma drăp ndơn Brah NDu. 17Pônây, oh mon bu ur hŏ mĭn, 'Mâu geh nau êng kôranh gâp hađăch ngơi mra ăn gâp gŭ đăp mpăn.' Yorlah kôranh gâp hađăch mâu lĕ lĭn du huê tông păr ueh Brah NDu, gĭt sek uănh nau ueh jêh ri nau mhĭk. Dăn ma Yêhôva Brah Ndu may gŭ ndrel may!"
18Hađăch plơ̆ sĭt lah ma bu ur nây, "Lơi pôn mo ma gâp ôh moh nau gâp mra ôp ay." Buur plơ̆ lah, "Ăn kôranh gâp hađăch ngơi." 19Hađăch lah, "Mâm ƀư ti Y-Jôap gŭ ndrel ma ay lĕ tâm lĕ nau aơ?" bu ur nây plơ̆ sĭt lah đŏng, "N'hêl nanê̆ tĭng nâm may gŭ rêh, Hơi kôranh gâp hađăch, bu mâu dơi teng ôh pama mâu lah pa chiau tâm lĕ nau kôranh gâp hađăch hŏ lah jêh. Di ngăn, nây jêng Y-Jôap oh mon hađăch, hŏ ntĭnh jêh ma gâp, jêh ri păng yơh ăn oh mon bu ur may ngơi lĕ nau aơ. 20Y-Jôap, oh mon hađăch, hŏ ƀư nâm bu pônây, gay ăn nau kan aơ dơi jêng nau mhe. Ƀiălah kôranh gâp hađăch geh nau blau mĭn nâm bu nau blau mĭn oh mon Brah Ndu gĭt lĕ rngôch nau ta neh ntu."
21Hađăch lah ma Y-Jôap, "Pôri, yorlah may hŏ ƀư kan aơ, hăn hom leo sĭt buklâu ndăm Y-Apsalôm." 22Y-Jôap, chon mon ta neh jêh ri mbah, jêh ri mŏt ton ma hađăch. Jêh ri Y-Jôap lah, "Nar aơ oh mon may gĭt jêh gâp geh nau yô̆ ta năp măt may, Hơi kôranh gâp hađăch, tâm nau hađăch ăn jêh nau oh mon păng dăn." 23Pônây Y-Jôap dâk hăn ta n'gor Gêsur jêh ri leo sĭt Y-Apsalôm ma ƀon Yêrusalem. 24Jêh ri hađăch lah, "Ăn păng gŭ êng tâm ngih păng nơm; lơi ăn păng mpơl măt păng ta năp gâp."
25Pônây, tâm lĕ rngôch phung Israel mâu geh ôh du huê bunuyh tâm rnê yor nau ueh săk păng nâm bu Y-Apsalôm; tâm săk jăn păng, ntơm bơh mpang jâng tât nklang bôk, mâu geh khap men ôh tâm păng. 26Ăp năm păng kreh chhŏk (sŏk) du tơ̆-yorlah jâk ƀư ma păng mâu dơi dôr, -pôri păng njing jâk chhŏk păng geh bar rhiăng Sêkel, tĭng njing hađăch. 27Y-Apsalôm, ndŭl deh ndrel păng geh pe nuyh buklâu jêh ri du huê bu ur, amoh H'Tamar; păng jêng du huê bu ur ueh-reh.
28Y-Apsalôm gŭ ta ƀon Yêrusalem bar năm bêng, mâu mpơl măt ma hađăch. 29Jêh ta nây, Y-Apsalôm kuăl ôp Y-Jôap, gay prơh bunuyh hăn tât ma hađăch, ƀiălah Y-Jôap mâu ŭch văch ôh ma păng. Păng prơh bu kuăl đŏng tơ̆ bar, ƀiălah Y-Jôap dun, mâu ŭch văch ôh. 30Y-Apsalôm lah ma phung oh mon păng, "Uănh hom mir ba Y-Jôap, jêng mir geh ba ôrgơ ta nây, êp kêng mir gâp; hăn hom su lơi mir nây ma ŭnh." Phung oh mon Y-Apsalôm hăn su ro mir nây ma ŭnh. 31Rnôk nây, Y-Jôap dâk, jêh ri hăn tât ma Y-Apsalôm tâm ngih păng, jêh ri lah: "Mâm ƀư oh mon may su mir ba gâp ma ŭnh?" 32Y-Apsalôm lah ma păng: "Văch hom ta aơ, gay ma gâp dơi prơh may hăn ma hađăch đă ôp, "Mâm ƀư dĭng gâp du luh bơh n'gor Gêsur? Ueh lơn gâp ăt hôm gŭ ta nây." Pôri aƀaơ, ăn gâp hăn ta năp hađăch; jêh ri tơlah geh nau tih tâm gâp, ăn păng nkhĭt gâp.'" 33Jêh ri Y-Jôap hăn ma hađăch jêh ri mbơh ma păng. Jêh ri păng kuăl Y-Apsalôm; pôri Y-Apsalôm hăn ma hađăch jêh ri chon mon jêh ri chŭn muh măt ta neh ta năp hađăch. Jêh ri hađăch chŭm Y-Apsalôm.